Menu

Procesul de învăţământ

    Academia Navala "Mircea cel Bătrân" este instituţie de învaţământ superior acreditată. Ea se supune evaluării periodice efectuată de Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare, ale cărui standarde sunt aliniate la standardele europene.

    Domenii şi specializări acreditate în conformitate cu H.G. nr. 916/11.08.2005

    Învăţământ universitar de licență (4 ani)
Facultatea Marină Militară
- învățământ la zi


Facultatea Marină Civilă - învăţământ la zi şi cu frecvenţă redusă (4 ani)
   Structura anului universitar
Anul universitar începe la 1 octombrie şi are următoarea structură:
Semestrul 1:
- 14 săptămâni cursuri;
- 2 săptămâni sesiune de examene.
Semestrul 2:
- 14 săptămâni cursuri;
- 3 săptămâni sesiune de examene.
Practica la bordul navelor:
- 2 săptămâni.
Sesiune de examene de toamnă:
- 2 săptămâni.