Menu

Locţiitor pentru Operaţii şi Instrucţie al şefului Statului Major al Forţelor Navale

Comandor Victor I. GUIDEA
(2015 - )

S-a născut la data de 23 aprilie 1961, în București.

A absolvit Liceul Industrial "Dumitru Petrescu" din București, în anul 1980, iar în perioada 1980 – 1984, a urmat cursurile Facultății de Navigație a Institutului de Marină "Mircea cel Bătrân" (1984), iar în anul 1999 a fost cursant al Academiei de Înalte Studii Militare București.
Și-a început cariera îndeplinind funcția de comandant Unitate de luptă I-IV (1984-1985), apoi a fost promovat ofițer secund pe Nava Energetica (1985-1986).

În perioada 1986-1992, a îndeplinit diferite funcții în cadrul Divizionului Nave Auxiliare și al Divizionului 93 Vedete torpiloare maritime, dintre care o menționăm pe aceea de ofițer secund pe Vedeta torpiloare maritimă 206, iar în perioada 1992-1997, a făcut parte din Divizionul 150 Nave purtătoare de rachete, ocupând funcții de ofițer specialist cu Navigația în statul-major.
În perioada 1997-1999, a fost student la Academia de Înalte Studii Militare București, iar după absolvire a fost repartizat comandantul Vedetei torpiloare maritime 206. Până în anul 2001, a îndeplinit funcția de șef Birou Pregătire pentru Luptă la Divizionul 93 Vedete torpiloare maritime și ofițer specialist în Biroul Operații la Comandamentul Flotilei Maritime, după care, a fost numit în Biroul Conducere Operații la Comandamentul 9 Operațional "Dobrogea".
Din anul 2003 până în anul 2007, a îndeplinit în Statul Major General, funcțiile de ofițer specialist în Biroul Scenarii și Planuri Strategice la Serviciul Strategii de Apărare din cadrul Direcției Planificare Strategică și de șef Birou Forțe Navale în cadrul Secției Transformare în Direcția Planificare Strategică (martie – iulie 2007). În această perioadă, a fost ofițer de legătură al MApN la Comandamentul Operațional de Conducere Intercategorii de Forțe, la Roma, Italia (mai-noiembrie 2004) și a făcut parte din diferite echipe de negociatori ale țării noastre cu parteneri străini, care au avut ca obiective semnarea unor acorduri bilaterale, precum Planul de colaborare militară bilaterală în anul 2004 dintre Ministerele Apărării ale Ucrainei și României (Kiev, Ucraina, 2003), Memorandumul de aderare la Centrul Multinațional de Coordonare a Transportului Maritim Strategic de la Atena (București, septembrie 2005). În anul 2006, a făcut parte din comisia SMG pentru evaluarea forțelor românești dislocate în teatrele de operații din Irak și din Afganistan.
În perioada 2007-2010, a fost locțiitorul Reprezentantului militar al României la NATO și UE și șeful Compartimentului U.E. în cadrul Reprezentanței Militare a României la NATO și UE de la Bruxelles.
În anul 2010, a revenit în țară, fiind numit șef de Stat Major la Centrul Național Militar de Comandă – Nucleu. În această calitate, a făcut parte din echipa de negociatori a țării noastre cu partenerii SUA, pentru semnarea Acordurilor între România și SUA privind locațiile în care vor fi instalate sistemele antirachetă (București, aprilie 2012).

În luna septembrie 2015, a fost încadrat la Statul Major al Forțelor Navale, pe funcția de șef Serviciu doctrină și tradiții, iar la data de 31 decembrie 2015, a fost numit Director al Statului Major al Forțelor Navale, având în subordine structurile care susțin desfășurarea optimă a activităților din domeniile Operații, Instrucție și Resurse.

Comandorul Victor GUIDEA și-a perfecționat pregătirea profesională prin absolvirea următoarelor cursuri: Cursul de specialiști cu navigația (1988), Cursul de stat-major (1995), Cursul eșalon unitate (1996), Cursul de limba engleză (1997), Cursul de stat-major la Institutul de Studii Maritime Militare Veneția–Italia (2000), Cursul orientativ pentru ofițeri de stat-major Oberammergau (Germania, 2002), Cursul de conducere acțiuni militare (2002), Cursul "Advances Joint Operations Staff Officer Course" la Centrul Regional PfP București (2003), Cursul privind gestionarea informației utilizând baze de date MS Office Professional CCPI (2004), Cursul "Securizarea frontierelor" IGPF (București, 2004), Cursul "Capabilități NATO facilitate de rețea" NNEC, Ede (Olanda, 2005), Cursul "NATO în transformare" la Colegiul NATO al Apărării, Roma (Italia, 2006) și Cursul de conducere strategică (JOINT), la Universitatea Națională de Apărare, București (2015).
Deține titlul de specialist "Navigator" clasa I (2001), "Planificare militară și resurse pentru apărare" clasa I (2005), Titlul de specialist "Conducere" clasa I (2014).

În semn de apreciere, pentru profesionalismul dovedit și pentru rezultatele remarcabile, obținute de-a lungul carierei, i-au fost conferite următoarele ordine și medalii: Ordinul "Meritul Militar" clasa a III-a (1999), Semnul onorific "În serviciul Patriei" clasa a II-a (2004), Semnul onorific "În serviciul Patriei" clasa I (2009), Insigna "Participant la misiuni în străinătate faza a IV-a de stabilizare și reconstrucție din Irak" pentru participarea în cadrul Centrului Operațional Intercategorii de Forțe Roma – Italia (2004), Emblema de Onoare a Statului Major General (2011), Emblema de Merit "Acțiuni umanitare", clasa I (2012).

Comandorul Victor GUIDEA este căsătorit și are o fiică.
Vorbește fluent limba engleză, italiană, franceză.