Menu

Statul Major al Forţelor Navale Române
14 august 2016
Persoană de contact: Pcc. Cristina KUNGL
Telefon: 021.319.6052


Acordarea de distincţii şi medalii cu ocazia sărbătoririi Zilei Marinei Române

     
     
     Şeful Statului Major al Forţelor Navale a conferit Emblema de Merit „În Serviciul Armatei României” clasa a III-a, duminică, 14 august, în semn de apreciere pentru profesionalismul, responsabilitatea şi rezultatele meritorii obţinute în procesul instruirii şi pregătirii profesionale, cu ocazia Zilei Marinei Române,următorului personal:
     - Comandor Diaconescu G. Laurenţiu-Mircea;
     - Maistru militar principal Ariton M. Sorin;
     - Caporal clasa III Păunescu C. Mircea-Mihail

     Cu aceeaşi ocazie, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale şi art.20 alin. (1) lit. a) din „ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.1002 din 10.09.2012 privind sistemul de distincţii militare din MapN, Şeful Statului Major al Forţelor Navale a mai conferit Emblema de Onoare a Forţelor Navale următorilor militari:
     - Comandor Durnea D. Nicu;
     - Colonel Popescu P. Elena;
     - Comandor Sterea S. Siminel;
     - Locotenent colonel Boguş G. Sorin;
     - Maistru militar clasa a II-a Chivu Daniel;
     - Caporal clasa a III-a Micu Ş. Ionel-Victor;
     - Doamnei p.c.c. Dima I. Veronica.

     Locţiitorul şefului Statului Major General a conferit Emblema de Onoare a Statului Major General, în conformitate cu Ordinul şefului Statului Major General nr. 100 din 29.07.2016, următorilor militari:
     - Contraamiral de flotilă Ioan Stănciulescu;
     - Comandor Bencze Iosif;
     - Comandor Pîrvu Petrică.

     De asemenea, locţiitorul şefului Statului Major General a conferit şi Emblema de Merit „În Serviciul Armatei României” clasa a II-a, în conformitate cu Ordinul şefului Statului Major General nr. 101 din 29.07.2016, următorilor militari:
     - Colonel Brînză Adrian;
     - Comandor Panait Mihai;
     - Comandor Popoiu Aurelian;
     - Comandor Zamfirescu Iulian;
     - M.m.p. Barbu Sorin.

     Șeful Statului Major al Forțelor Navale a primit Diploma de Excelență și Medalia de Aur “Apărătorul Drepturilor Omului” din partea președinteului organizației, Florentin Scalețchi.