Menu

MISIUNI

   Apariția și dezvoltarea structurilor de relații publice și presă militară s-a bazat, în special, pe imperativul necesității menținerii și promovării imaginii structurilor militare precum și pe cel care decurge dintr-o bună informare internă a audiențelor proprii.

   În condițiile actuale, activitatea de presă militară și relații publice, cu toate componentele sale, capată o importanță specială. În toate armatele moderne această structură se află în extindere, accentul punându-se permanent pe informarea corectă și oportună, atât a populației, cât și a personalului propriu. Promovarea și susținerea intereselor prin aceste mijloace, într-o societate democratică, se poate face doar prin acordarea importanței presei militare și relațiilor publice.
   Grupul Mass-Media al Forțelor Navale (G.M.M.F.N) contribuie prin mijloace specifice la îndeplinirea obiectivelor de imagine publică, informare internă a personalului și realizare a transparenței activităților Forțelor Navale.
   Activitatea G.M.M.F.N se desfășoară în conformitate cu principiile constituționale ale libertății presei și ale libertății de exprimare și de creație, cu respectarea prevederilor Planului de Producție Publicistică, a Instrucțiunii privind activitatea de relații publice în armată, a Planului de comunicare strategică al Ministerului Apărării Naționale, a Planului activității de relații publice al Statului Major al Forțelor Navale precum și a Planului cu principalele activități al Statului al Forțelor Navale în anul de instrucție pentru anul în curs.
   Obiectivele activității de producție publicistică desfășurate în cadrul Grupului Mass-Media sunt structurate pe următoarele direcții:
● Promovarea imaginii Forțelor Navale prin intermediul produselor mediatice realizate;
● Informarea publică directă și transmiterea informațiilor de interes public, referitoare la Forțele Navale, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
● Informarea internă a personalului din toate structurile subordonate Statului Major al Forțelor Navale;
● Atragerea tinerilor spre o carieră în Forțele Navale;
● Informarea personalului pe timpul desfășurării aplicațiilor, exercițiilor sau altor activități speciale și asigurarea materialelor media necesare pentru reprezentarea Forțelor Navale.

   Pentru realizarea acestor produse mediatice, G.M.M.F.N colaborează cu:
- comandanții și ofițerii de relații publice ai unităților Forțelor Navale;
- ofițerii responsabili din Statul Major al Forțelor Navale;
- Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naționale;
- structurile de presă ale categoriilor de forțe din M.Ap.N. și M.I.R.A.;
- structurile de presă civilă, naționale sau particulare, implicate în difuzarea produselor mediatice realizate de G.M.M.F.N;
- Centrul Tehnic Editorial al Armatei;
- colaboratorii voluntari ai G.M.M.F.N.
   De asemenea, G.M.M.F.N contribuie la mediatizarea imaginii Forțelor Navale la nivel național, prin colaborări cu redacțiile emisiunilor militare de radio și televiziune și redacțiile publicațiilor militare, subordonate Trustului de Presă al M.Ap.N. și Direcției Informare și Relații Publice.
   Pentru informarea corectă și oportună a publicului, G.M.M.F.N furnizează informații înregistrate și date pentru redacțiile radio-TV ale posturilor locale de radio și televiziune, cu respectarea prevederilor legale privind protecția informațiilor și apărarea prestigiului și onoarei organismului militar.