Menu


SCURT ISTORIC AL ZILEI MARINEI ROMÂNE

     Oficializată ca onomastică a marinarilor români la 15 august 1902, de Sfânta Maria Mare, Ziua Marinei Romane și-a certificat pe deplin, mai bine de un secol, caracterul de autentic festival al mării și spiritualității marinărești. Concepută la început ca serbare națională, sărbătoarea marinarilor atrage atenția, prin programul său deosebit de atractiv și deopotrivă pitoresc. Ziua Marinei a oferit întotdeauna asistenței un adevărat regal scenic, alcătuit atât din momente sobre, precum ceremonialul militar al întâmpinării oficialităților, arborarea pavilionului și a marelui pavoaz, în acordurile Imnului național și pe fundalul celor 21 salve de salut, serviciul religios, parada navală și aviatică, defilarea Gărzii de onoare etc., cât și din momente pitorești, specifice vieții și tradițiilor noastre marinărești. Competițiile, jocurile și surprizele marinarilor, regizate și puse în scenă, pe apă și pe uscat, spre deliciul spectatorilor, au fost nelipsite din programele alcătuite din timp de organizatori pentru a da farmec și culoare unei sărbători care este, deopotrivă, a Marinei, a orașelor-porturi și a țării.
     În urmă cu un secol, prin adresa cu Nr. 6082 din 6 august 1902, Cristea Georgescu, primarul Constanței, din dorința de a atrage turiști, se adresa primarilor comunelor urbane reședințe de județ din toată țara, atenționându-i asupra semnificației acestei sărbători: ,,Cu ocazia serbării zilei de 15 august a.c. - Sfânta Maria -, patroana Marinei, vor avea loc în apele Constanței și pe uscat niște serbări demne de a fi văzute precum <regale>, alergări, corabia Argonauților și altele.”
     În Marina Militară această zi s-a serbat cu siguranță și înainte de 1902, întrucât în documentele de arhivă se vorbește de un precedent - chiar dacă nu s-au descoperit un decret sau o dată de referință, oficiale, pentru această sărbătoare. Anul 1902 rămâne, cronologic vorbind, anul consacrării Zilei Marinei ca sărbătoare a oamenilor mării și a orașului Constanța, fapt care certifică aniversarea a 112 ani de manifestare a acestei datini la nivel național și nu doar ca simplă sărbătoare a breslei marinarilor.
     La 15 august 1902, Ziua Marinei a fost marcată la bordul crucișătorului ,,ELISABETA” printr-un Te-Deum la care a luat parte și ministrul de Război Dimitrie A. Sturdza, urmat, în după-amiaza și seara aceleiași zile, de un banchet și serbarea marinărească propriu-zisă, dată în folosul Palatului Invalizilor. Un an mai târziu, la regate au participat și bărcile vasului de război rus ,,PSEZUAPE", aflat în vizită în portul Constanța.
     De la un an la altul, serbările au sporit în amploare și semnificații. Astfel, în anul 1911, serbările au fost organizate de Societatea Marinarilor ,,Regina Elisabeta”.
În anul 1912, serbarea nautică a fost pusă sub înaltul Patronaj al Majestății Sale Regina Elisabeta, inițiativa organizării sale aparținând societății cu același nume a Marinarilor Civili din Constanța.
     Ziua Marinei s-a serbat în virtutea acelorași frumoase tradiții și la bordul bricului ,,MIRCEA”, care, în perioada 1 iulie - 2 septembrie 1925, a executat un marș de instrucție pe itinerarul Constanța, Pireu, Corfu, Durazzo, Boche di Cattaro, Suda, Rhodos, Smirna, Ceanak, Cospoli, Constanța.      În anul următor, M.S. Regele Carol al II-lea a hotărât ca unica școală pentru toți marinarii români să se numească școala Navală a Maiestății Sale ,,MIRCEA” și a creat ,,Medalia Maritimă”, transformată în anul 1938 în ,,Virtutea Maritimă”. De asemenea, la 15 august 1936 a fost botezat în cadrul festiv al serbărilor primul submarin românesc, ,,DELFINUL”.
     În anul 1945, la sărbătoarea marinarilor români au participat și membrii Comisiei Aliate de Control, atât la deschiderea expoziției Marinei în localul Subsecretariatului de Stat al Marinei din București, cât și pe Lacul Herăstrău, acolo unde, după oficierea unei slujbe religioase, s-au arborat drapelele României și ale Națiunilor Unite și s-a dat startul serbărilor nautice.
     Între anii 1949-1953, ziua Marinei s-a rezumat la marcarea Zilei Flotei U.R.S.S. (ultima duminică din luna iulie), ceremonialul fiind diminuat ca semnificație din cauza intenției conducerii de atunci de a schimba data acestei tradiționale sărbători naționale.
     Din anul 1954, când Ziua Forțelor Maritime Militare s-a serbat, conform Decretului Prezidiului Marii Adunări Naționale nr. 309 din 29 august 1953, în prima duminică din luna august, programul Zilei Marinei a fost politizat și adaptat noii ideologii promovată intens și în rândurile oștirii. Ca urmare, la 1 august 1954 s-a serbat pentru prima dată în Republica Populară Română, Ziua Forțelor Maritime Militare. Din anii ’60, manifestările au dobândit vădite accente propagandistice, în detrimentul încărcăturii spirituale ortodoxe. Acestea includeau conferințe despre semnificația Zilei Marinei susținute de către ofițeri și propagandiști în întreprinderi și în garnizoanele de marină, înmânarea de către delegațiile de marinari a unor machete de nave, organizarea vizitării de către pionieri a navelor-școală ,,MIRCEA” și ,,LIBERTATEA” și ieșiri pe mare cu acestea.
     Din anul 1990, o dată cu revenirea la tradiție prin celebrarea Zilei Marinei Române la sărbătoarea Sfintei Marii - Praznicul Adormirii Maicii Domnului, organizatorii, atât la Constanța, cât și în celelalte orașe-porturi maritime și fluviale, au păstrat în programele serbărilor atât elemente tradiționale cât și probe noi, în pas cu specificul local și preferințele publicului spectator al noului mileniu. Prin Legea nr. 382 din 28 septembrie 2004 s-a instituit Ziua Marinei Române pe data de 15 august ca sărbătoare comună a marinarilor militari și civili.
     La Constanța, manifestările au avut loc inițial pe terasa falezei din fața Comandamentului Marinei Militare, respectiv Statului Major al Forțelor Navale, pe platforma portuară, în perimetrul danei de pasagere și a Farului ,,Carol I” și ulterior din nou pe faleză, pe aceeași terasă, devenită a Comandamentului Flotei, pentru a da o încărcătură cuvenită acestui regal marinăresc.
     Mai mult, odată cu instituirea parteneriatului strategic cu NATO, cu aderarea la structurile Alianței Nord-Atlantice, Ziua Marinei Române este onorată de prezența navelor străine aliate sau partenere, participante activ la această sărbătoare.
     Anul 2014 marchează odată cu împlinirea a 112 ani de tradiție marinărească, noi realizări și noi speranțe de dezvoltare și modernizare a Marinei Române, de care țara are, în mod cert, atâta nevoie.

"NAVIGARE NECESSE EST"