Menu

Condițiile generale și speciale de înscriere la concurs

    La concursul de admitere în Academia Navala "Mircea cel Bătrân" se pot înscrie tineri care îndeplinesc următoarele condiții:

1. Pentru candidații Facultății de Marină Militară condițiile sunt cele solicitate de Birourile/oficiile de informare-recrutare județene și Centrele zonale de selecție și orientare.

Dosarele candidaților Facultății de Marină Militară se primesc de la Centrele zonale de selecție și orientare și se verifică de către secretariatul facultății.

Pentru dosarele incomplete sau cele care nu îndeplinesc criteriile stabilite, secretariatele vor face cunoscut motivul respingerii lor celor care le-au depus (înaintat).

2. Pentru candidații Facultății de Marină Civilă:

Documentele necesare pentru înscriere sunt următoarele:

a) Pentru candidații Facultății de Marină Militară dosarul se întocmește de către Birourile/oficiile de informare recrutare-județene;

b) Pentru înscrierea la admiterea în Facultatea de Marină Civilă candidații vor completa o cerere de înscriere tip la care se anexează trei fotografii color (3/4 cm.) și vor prezenta următoarele acte:Pentru mai multe informații referitoare la admiterea în Academia Navală "Mircea cel Bătrân" accesați pagina Admitere