Menu
Statul Major al Forțelor Navale
8 noiembrie 2019
Comunicat nr. 129
Telefon: 0744 359 518

Forțele Navale Române la un eveniment aniversar cu o dublă semnificație

Statul Major al Apărării a organizat, în perioada 6-7 noiembrie 2019, conferința cu tema: Securitatea și apărarea între istorie, teorie și politici publice. Evenimentul s-a desfășurat la Cercul Militar Național din București și a fost dedicat împlinirii a 160 de ani de la înființarea Statului Major al Apărării (12 noiembrie) și aniversării a 155 de ani de la înființarea Revistei „Gândirea militară românească”.

Manifestarea s-a desfășurat pe patru paneluri: „Teorie și artă militară”, „Informații și securitate”, „Managementul resurselor pentru apărare” și „Istorie militară”.

Din partea Forțelor Navale Române, contraamiralul de flotilă Mihai Panait, comandantul Flotei și al garnizoanei Constanța, a prezentat publicului prezent la eveniment o sinteză despre activitățile desfășurate de Forțele Navale Române și despre evoluția mediului de securitate în bazinul Mării Negre.

BackShare: