Menu
Statul Major al Forțelor Navale
14 noiembrie 2019
Comunicat nr. 135
Telefon: 0744 359 518

Conferința Doctrinară a Forțelor Navale, ediția 2019

Statul Major al Forțelor Navale a organizat, în zilele de 12-13 noiembrie, la Constanța, Conferința Doctrinară a Forțelor Navale, cu tema „Alinierea Doctrinei Forțelor Navale la documentele naționale/NATO relevante în domeniul doctrinar și cel al strategiilor”.

Pe parcursul celor două zile, specialiști din Forțele Navale, Statul Major al Apărării, Statul Major al Forțelor Terestre, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, Academia Navale „Mircea cel Bătrân” și din Asociația „Clubul Amiralilor” au dezbătut teme de interes pentru Forțele Navale Române, principalele concepte, principii și norme care guvernează organizarea, dotarea și întrebuințarea Forțelor Navale pentru îndeplinirea întregii game de misiuni ce revin acestei categorii de forțe armate la nivel național, multinațional și cu caracter întrunit, care derivă din interesele navale, fluviale și maritime ale României și din statutul de stat membru al Alianței Nord Atlantice, al Uniunii Europene și al altor inițiative regionale.

Pentru a îmbogăți „memoria instituțională”, a fost elaborată Culegerea de articole și studii pentru Conferința Doctrinară a Forțelor Navale, ediția 2019.

Discuțiile purtate pe parcursul conferinței au condus la identificarea nevoilor de schimbare, precum și a unor noi abordări privind conținutul principalelor concepte, principii și norme care guvernează organizarea, dotarea și întrebuințarea Forțelor Navale și care trebuie să asigure îndeplinirea cu succes a întregii game de misiuni ce revin acestei categorii de forțe armate.

Evenimente

BackShare: