Menu
Statul Major al Forțelor Navale
1 aprilie 2021
Comunicat nr. 41
Telefon: 0744 359 518

Logisticienii militari din Tulcea, 59 de ani în slujba Forțelor Navale

Succesul acțiunilor militare desfășurate de către luptătorii din prima linie depinde într-o măsură foarte mare de suportul logistic pe care aceștia îl au la dispoziție. Logisticienii militari sunt mai puțin vizibili, dar eforturile depuse de aceștia pentru asigurarea tehnico–materială și financiară a unităților combatante contribuie la executarea misiunilor, conform cerințelor.

Secția Logistică 325 din Tulcea împlinește joi, 1 aprilie, 59 de ani de la înființare, iar principalele misiuni ale acestei unități din subordinea Bazei Logistice Navale „Pontica” sunt asigurarea cu bunurile materiale necesare structurilor Forțelor Navale dispuse în garnizoana Tulcea, realizarea transporturilor fluviale și terestre de personal militar, executarea misiunilor fluviale de remorcaj, salvare, transport de materiale și carburanți, precum și participarea cu forțe și mijloace proprii, în sprijinul populației civile, la limitarea și înlăturarea efectelor dezastrelor în situații de urgență.

Secția Logistică 325 Tulcea este comandată de către căpitan-comandorul Nicu Dumbravă și are în compunere navele de comandament „Siret” și „Fortuna”, ceamul fluvial propulsat 417, remorcherul fluvial 328, bacul fluvial propulsat 457, tancul fluvial 341, pentru aprovizionarea navelor cu combustibili și lubrifianți, un atelier și un doc plutitor, pentru executarea unor reparații navale.

Evenimente

BackShare: