Menu
Statul Major al Forțelor Navale
3 ianuarie 2022
Comunicat nr. 1
Telefon: 0744 359 518

Acreditarea jurnaliștilor pentru activitățile Forțelor Navale Române, în anul 2022

Conducerea Statului Major al Forţelor Navale transmite mulțumiri instituţiilor media şi jurnaliştilor acreditaţi în anul 2021 pentru buna colaborare şi pentru mediatizarea activităţilor desfăşurate de către marinarii militari.

Vă propunem să continuăm colaborarea profesională, pentru a transmite publicului larg, prin intermediul dimneavoastră, o imagine de actualitate despre activitățile, misiunile și exercițiile pe care personalul din Forțele Navale Române le vor executa în anul 2022.

Pentru actualizarea bazei noastre de date cu jurnaliștii acreditați pentru anul 2022, vă rugăm să completați formularul atașat și să îl transmiteți scanat, cu semnătura și ștampila conducătorului instituţiei dumneavoastră, pe adresa de e-mail contact@navy.ro, până joi, 06 ianuarie 2022.

BackShare: