Menu
Statul Major al Forțelor Navale
27 iulie 2022
Comunicat nr. 73
Telefon: 0744 359 518

Festivitate de absolvire pentru studenții și elevii militari din Forțele Navale Române

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” organizează joi, 28 iulie, ora 10.00, în Piața Ovidiu din Constanța, o festivitate comună de înaintare în primul grad de ofițer și maistru militar pentru absolvenții Promoției 2022, denumită onorific „Încoronarea de la Alba Iulia – 100”.

În acest an, Academia Navală marchează „150 de ani de învățământ românesc de marină”. La instituția de învățământ superior, care pregătește atât ofițeri pentru Forțele Navale Române, cât și personal pentru industria maritimă, au promovat studiile universitare de licență 251 de studenți. Dintre aceștia, 83 sunt absolvenți ai Secției Militare, 77 pentru Ministerul Apărării Naționale și 6 pentru Ministerul Afacerilor Interne, iar 168 de absolvenți sunt de la Secția Civilă. De asemenea, au finalizat studiile universitare de licență și 8 studenți de la specializarea Arhitectură Navală, care au urmat cursurile la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și reprezintă prima promoție de ofițeri absolvenți ai acestui program de studiu, după reluarea colaborării, în anul 2018, între cele două instituții de învățământ superior.

De la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale, 76 de absolvenți vor primi gradul de maistru militar clasa a V-a, iar 11 absolvenți vor primi gradul de agent de poliție. Cei 87 de absolvenți vor fi încadrați în unități din Forțele Navale, respectiv în structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.

Festivitatea de absolvire este organizată în colaborare cu Primăria Municipiului Constanța și se va desfășura în prezența șefului Statului Major al Forțelor Navale, contraamiral Mihai Panait. De asemenea, alături de proaspeții absolvenți vor fi și reprezentanți ai Statului Major al Apărării, echipa de comandă a Statului Major al Forțelor Navale, comandanți de mari unități și unități din Forțele Navale, reprezentanți ai autorităților locale, părinți, rude și prieteni.

****

Jurnaliștii interesați să asiste la eveniment sunt așteptați joi, 28 iulie, începând cu ora 09.30, în Piața „Ovidiu” din Constanța.

****

Încoronarea la 15 octombrie 1922 a Regelui Ferdinand I şi Reginei Maria este momentul în care s-a desăvârşit înfăptuirea României Mari, precum şi ziua în care atenția întregii comunități internaționale a fost îndreptată spre ţara noastră. Impunătoarea ceremonie s-a desfăşurat la Alba Iulia, un oraș de provincie, însă cu o puternică simbolistică în istoria românilor, acolo având loc și Unirea înfăptuită de Mihai Viteazul în anul 1600, dar și proclamarea Unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România la 1 Decembrie 1918. Se împlinea, astfel, una dintre profețiile marelui politician Nicolae Filipescu care îi spunea regelui, încă din 1915: „Sire, să te încoronezi la Alba Iulia ca rege al tuturor românilor sau să mori pe câmpia de la Turda ca Mihai Viteazul”.

Evenimente

BackShare: