Menu
Statul Major al Forțelor Navale
3 ianuarie 2023
Comunicat nr. 1
Telefon: 0744 359 518

Acreditarea jurnaliștilor pentru activitățile Forțelor Navale Române, în anul 2023

Conducerea Statului Major al Forțelor Navale transmite mulțumiri instituțiilor media și jurnaliștilor acreditați în anul 2022, pentru buna colaborare și pentru mediatizarea activităților desfășurate de către personalul din Forțele Navale Române.

Vă propunem să continuăm colaborarea profesională, pentru a transmite publicului larg, prin intermediul dumneavoastră, o imagine de actualitate despre activitățile, misiunile și exercițiile pe care le vom executa în anul 2023.

Pentru actualizarea bazei noastre de date cu jurnaliștii acreditați pentru anul 2023, vă rugăm să completați formularul atașat și să îl transmiteți scanat, cu semnătura și ștampila conducătorului instituției dumneavoastră, pe adresa de e-mail contact@navy.ro, până vineri, 6 ianuarie 2023.

BackShare: