Menu
Statul Major al Forțelor Navale
17 noiembrie 2023
Comunicat nr. 99
Persoană de contact: Lt. Alexandru Turturică
Telefon: 0724 820 002

Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, 151 de ani de învățământ superior de marină

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a marcat vineri, 17 noiembrie, împlinirea a 151 de ani de învățământ superior militar de marină, prin inaugurarea unui laborator de conducere a navei și a unui simulator de sisteme de hărți electronice de navigație, lansări de cărți, precum și prin organizarea unei ceremonii militare.

Laboratorul și simulatorul, inaugurate la sediul instituției militare de învățământ din Constanța, completează baza materială modernă a Academiei Navale. Laboratorul de conducere a navei „Navy-planner” este primul laborator finalizat în urma implementării proiectului „Digitalizarea infrastructurii Academiei Navale” din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Laboratorul este destinat pregătirii profesionale a studenților și masteranzilor militari și civili, în conformitate cu standardele internaționale, precum și a echipajelor navelor militare, în scopul dezvoltării cunoștințelor și experienței personalului în utilizarea sistemelor de hărți electronice. De asemenea, a fost lansat și un simulator care oferă oportunitatea studenților de a se instrui în utilizarea sistemelor de hărți electronice.

Baza materială a instituției a fost completată și cu lansarea a trei cărți de specialitate, scrise de foste și actuale cadre didactice ale instituției, lucrări care au fost prezentate cu prilejul împlinirii a 151 de ani de învățământ românesc de marină și care pot fi consultate la Biblioteca Universitară „Eugeniu Botez” din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”. Este vorba despre lucrările „Generalul Adjutant Paul Teodorescu” (1888-1981). Dimensiunile creativității”, scrisă de prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, „Sisteme termoenergetice navale de forță”, care poartă semnăturile autorilor Elena-Grațiela Robe-Voinea și Alexandru Pintilie, cadre didactice la Facultatea de Inginerie Marină din cadrul Academiei Navale, și „Naval Arhitecture. Lecture notes”, scrisă de Mihaela-Greti Manea și tradusă de Laura Cizer, cadre didactice ale aceleiași facultăți.

Manifestările dedicate Zilei Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” au cuprins vineri, 17 noiembrie, și o ceremonie militară, în cadrul căreia studenții au fost recompensați pentru rezultate deosebite obținute la învățătură și la concursurile sportive. Tot cu prilejul acestei aniversări, în cadrul Ședinței Solemne a Senatului Academiei, a fost conferit titlul de „Senator de Onoare” doamnelor conf. univ. dr. Alina Balagiu și lector univ. dr. Camelia Alibec, foste cadre didactice ale Academiei Navale. Programul activităților dedicate Zilei Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” s-a încheiat cu un spectacol artistic pregătit de studenții militari și civili.

Evenimente

BackShare: