Menu
Statul Major al Forțelor Navale
2 februarie 2024
Comunicat nr. 8
Persoană de contact: Lt. Alexandru Turturică
Telefon: 0724 820 002

Forțele Navale Române, bilanț pentru anul precedent și obiective pentru anul 2024

În anul de instrucție 2023, Forțele Navale Române au continuat misiunea permanentă de furnizare a securității în zona de responsabilitate și contribuția semnificativă la îndeplinirea angajamentelor țării noastre față de Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană, adaptându-și planurile de activități și procedurile operaționale la situația complexă de securitate din regiunea Mării Negre.

În acest sens, Forțele Navale Române au acționat cu promptitudine pentru conducerea și coordonarea forțelor din serviciul de luptă permanent și a grupurilor de luptă maritim și fluvial, pentru executarea misiunilor specifice de supraveghere și avertizare timpurie, de cercetare aeriană și observare împotriva minelor marine provenite din zona de nord a Mării Negre, odată cu declanșarea războiului din Ucraina, în luna februarie a anului 2022.

Șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiral Mihai Panait, a prezentat joi, 1 februarie, conducerii Ministerului Apărării Naționale bilanțul Forțelor Navale pentru anul 2023, precum și obiectivele pentru anul de instrucție 2024. 

Obiectivele Forțelor Navale pentru anul 2023 au fost structurate pe trei direcții: dezvoltarea programelor de reparații, de modernizare și de înzestrare; executarea, în condiții de siguranță, a misiunilor și sarcinilor primite; îmbunătățirea condițiilor de învățământ, de instruire și de trai ale personalului militar și civil.

„Înzestrarea cu tehnică și echipamente noi constituie o prioritate a Forțelor Navale Române, cea mai importantă realizare în acest sens în ultimii 20 de ani fiind intrarea în serviciu a vânătorului de mine M 270 «Sublocotenent Ion Ghiculescu», pe 27 septembrie 2023. Din punct de vedere al instruirii și misiunilor planificate la nivel național și internațional, militarii Forțelor Navale au executat activitățile încredințate în siguranță și la standardele dorite. Efortul operativ național a fost concentrat pe executarea serviciului de luptă permanent, asigurarea imaginii maritime recunoscute din Marea Neagră și pe misiunea de luptă contra minelor. De asemenea, am reluat participarea cu nave militare în Marea Mediterană la Operația NATO SEA GUARDIAN și la Operația UE EUNAVFOR MED IRINI, ca parte a angajamentelor asumate de România în cadrul Alianței și Uniunii. Totodată, au fost desfășurate activități de modernizare, atât la nave din Flotă și Flotila Fluvială, cât și la toate cele patru instituții militare de învățământ și formare profesională din Constanța și Mangalia, investiția în educație reprezentând o ancoră de stabilitate în sistemul național de învățământ, precum și o investiție importantă pentru viitorul Forțelor Navale Române.”, a spus viceamiralul Mihai Panait la începutul expunerii sale.

În anul 2023, Forțele Navale Române au participat la șapte exerciții naționale majore și au luat parte la 30 de evenimente de instruire multinaționale, principalele exerciții multinaționale planificate și conduse de marinarii militari români fiind SEA SHIELD, POSEIDON și EP MCM DIVE, care au avut ca obiectiv principal exersarea procedurilor NATO pentru întregul spectru naval de luptă. Unul dintre evenimentele importante la care au participat capabilitățile Forțelor Navale Române a fost Exercițiul multinațional SABER GUARDIAN, parte a DEFENDER EUROPE (USAEUR), la care au fost implicate forțe maritime și fluviale.

„Anul 2024 a debutat cu un moment istoric pentru Forțele Navale Române, atunci când, la data de 10 ianuarie, odată cu ceremonialul de ridicare a Drapelului Național la sediul Comandamentului Forței pentru Sprijin și Lovire a NATO – STRIKFORNATO din Oerias, Portugalia, România a devenit al XV-lea membru al celui mai puternic grup naval de lovire al Alianței Nord-Atlantice. În aceeași serie a momentelor deosebite, însă din punct de vedere al înzestrării, la jumătatea anului în curs vom aduce în țară cel de-al doilea vânător de mine din clasa Sandown, pentru a îl integra în compunerea Flotei și în pachetul de forțe utilizat pentru lupta împotriva pericolelor de navigație.

La fel ca în anul precedent, și în anul de instrucție 2024 vom acționa tot pe trei direcții de acțiune: consolidarea structurii de forțe, prin dezvoltarea programelor de reparații, modernizare și înzestrare; realizarea unei posturi de descurajare și de apărare, prin prezență navală permanentă pe mare și pe fluviu, precum și prin îndeplinirea angajamentelor; consolidarea dimensiunii umane, prin îmbunătățirea condițiilor pentru resursa umană”, a menționat viceamiralul Mihai Panait.

În anul 2024, Forțele Navale Române continuă participarea la Operațiile SEA GUARDIAN și EUNAVFOR MED IRINI, cu fregatele „Regina Maria” și „Regele Ferdinand”, iar cu puitorul de mine și plase 274 „Viceamiral Constantin Bălescu” vor prelua, timp de șase luni, în a doua jumătate a anului, comanda Grupării Navale Permanente NATO de Luptă Contra Minelor SNMCMG-2, pentru a doua oară în istoria Forțelor Navale Române. De asemenea, nava-școală „Mircea” va executa, în Marea Mediterană, un marș internațional de instruire.

„Anul de instrucție 2023 a fost un an dificil, cu o complexitate ridicată la toate nivelurile și a necesitat o mobilizare importantă a întregului personal al Forțelor Navale Române. Totodată, am convingerea fermă că, prin organizare, seriozitate și muncă susținută, vom îndeplini sarcinile și obiectivele specifice și că vom contribui la dezvoltarea conștiinței maritime și la menținerea standardelor de performanță ale Armatei României și ale Alianței Nord-Atlantice”, și-a încheiat expunerea șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiral Mihai Panait.

La finalul prezentării de Autoevaluare a Statului Major al Forțelor Navale, ministrul apărării naționale, Angel Tîlvăr, a prezentat o serie de concluzii și a subliniat faptul că „Forțele Navale Române sunt pregătite și capabile să își îndeplinească misiunile specifice, iar abordarea și modul de adaptare la situația actuală de securitate din regiunea Mării Negre sunt cele mai potrivite. Din punct de vedere internațional, flancul estic al Alianței Nord-Atlantice a căpătat o relevanță deosebită, iar importanța Forțelor Navale Române este într-o permanentă creștere pentru securitatea acestei zone. Totodată, Forțele Navale Române contribuie constant și semnificativ la consolidarea profilului de țară, precum și la promovarea imaginii Armatei României, atât la nivel național, cât și internațional. Programele de reparații, de modernizare și de înzestrare sunt esențiale pentru întărirea forței de răspuns, precum și pentru atingerea celor mai înalte standarde în îndeplinirea misiunilor încredințate. Totodată, concentrarea pe viitor trebuie să rămână unul dintre cele mai importante obiective ale Armatei României, în acest sens, Academia Navală «Mircea cel Bătrân» demonstrează că este o instituție militară de învățământ superior care se prezintă la același nivel cu cel al academiilor navale moderne și dezvoltate din străinătate. Resursa umană rămâne cea mai importantă pentru sistemul național de apărare, iar Forțele Navale Române dau dovadă de profesionalism și de o disciplină deosebită în rândul personalului. Acest lucru se poate observa ca urmare a performanțelor obținute în anul de instrucție 2023, an în care au fost numeroase provocări pentru marinarii militari români, însă pe care le-au gestionat corespunzător și la un nivel ridicat de siguranță”.

De asemenea, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a menționat că „în regiunea Mării Negre există o situație de securitate deosebită, iar Forțele Navale Române reprezintă structura Armatei României care și-a adaptat rapid planurile și procedurile operaționale, tocmai pentru a asigura nivelul optim de securitate regională. Prezența sistematică și constantă a navelor militare în Marea Neagră, experiența ridicată în lupta împotriva minelor marine și supravegherea permanentă a zonei Deltei Dunării demonstrează capacitatea ridicată de reacție a Forțelor Navale Române și consolidează statutul României de pilon de securitate al Alianței Nord-Atlantice și al Uniunii Europene. Procesul de înzestrare a Forțelor Navale Române și modernizarea capabilităților de luptă ale acestora sunt prioritare pentru dezvoltarea Armatei României și pentru îndeplinirea cu succes a misiunilor desfășurate la nivel național și internațional, fiind, de asemenea, elemente importante pentru adaptarea strategiei naționale de apărare și de securitate”

Evenimente

BackShare: