Menu
Statul Major al Forțelor Navale
2 februarie 2024
Comunicat nr. 9
Persoană de contact: Lt. Alexandru Turturică
Telefon: 0724 820 002

Vedetele fluviale au aniversat 65 ani de tradiții și profesionalism

Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” a marcat vineri, 2 februarie, împlinirea a 65 de ani de existență a Divizionului 88 Vedete Fluviale „Amiral Gheorghe Sandu”, continuatorul tradițiilor militare ale Divizionului 1074 Vedete Dragoare.

Marinarii militari fluviali au desfășurat o ceremonie în Sala de Festivități „Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Județean Tulcea, la care, alături de personalul unității, au participat șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiral Mihai Panait, locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Navale, contraamiral de flotilă Marcel Neculae, comandantul Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu”, contraamiral de flotilă Nicu Chirea, precum și comandanți de mari unități și unități din Forțele Navale Române, foști comandanți ai Divizionului 88 Vedete Fluviale „Amiral Gheorghe Sandu” și reprezentanți ai autorităților publice locale.

Sărbătorirea a 65 de ani de tradiții la fluviu a constituit un prilej de reîntâlnire cu cadrele militare în rezervă sau în retragere, care au activat în cadrul unității și care contribuit la dezvoltarea și promovarea structurii Flotilei Fluviale, precum și la dezvoltarea sentimentului de mândrie și de apartenență la valorile Forțelor Navale Române.

***

Înființat la data de 1 februarie 1959, prin Ordinul Marelui Stat Major, Divizionul 88 Vedete Fluviale a dovedit de-a lungul anilor, prin rezultatele excelente obținute în cadrul exercițiilor navale fluviale, că reprezintă un element de stabilitate în arhitectura de securitate în zona de responsabilitate, fiind unica forță specializată, dotată și instruită să ducă lupta cu minele lansate la fluviu, în orice punct al acestuia, indiferent de anotimp și de situația hidrologică.

Divizionul 88 este subordonat Comandamentului Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu”, este comandat de comandorul Antoanel Vătămanu și are în compunere două secții de nave fluviale, care asigură desfășurarea acțiunilor militare, pe timp de pace sau în caz de agresiune armată, în zona fluvială și lagunară a României.

Evenimente

BackShare: