Menu

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

     Obiectiv prioritar al Muzeului Marinei Române, cercetarea științifică este o componentă activă a muzeografiei de Marină, materializată în numeroase studii, lucrări de cercetare și articole incluse în fondul documentar al instituției, susținute în cadrul sesiunilor și forurilor științifice de profil sau publicate în diferite publicații și lucrări de specialitate.
     Sub îngrijirea colectivului științific al Muzeului Marinei Române a apărut Monografia Muzeului Marinei Române. 1969-1999, București, Editura Modelism, 1999. Lucrarea a fost dedicată împlinirii a 30 de ani de activitate a celor ce au pus bazele unei adevărate instituții. Pe parcursul a 120 de pagini sunt trecute în revistă etapele organizării muzeului, elementele ce cuprind expoziția de bază, colecțiile precum și personalul ce a funcționat aici de la începuturi și până la momentul aniversar. Sunt amintiți directorii instituției dar și donatorii cei fără de care muzeul nu ar putea exista.
     În rândul publicațiilor elaborate cu aportul colectivului științific se numără "Anuarul Muzeului Marinei Române". Apariția acestuia a fost posibilă cu ajutorul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța la a cărei editură au văzut lumina tiparului primele zece tomuri (1999-2007).      Tradiția a început în 1998 cu primul Anuar ce cuprinde lucrările de cercetare științifică ale specialiștilor Muzeului Marinei Române precum și ale invitaților la tradiționala Sesiune de comunicări științifice organizată de instituția gazdă împreună cu sprijinul generos al Fundației "Hanns Seidel". O premieră a constituit-o însă, volumul VII/2004 prin apariția sa în ediție bilingvă (engleză și franceză) și prin aceea că a cuprins lucrările a peste 30 de specialiști străini și români prezenți la Primul Congres de Istorie Navală din România organizat de Muzeul Marinei Române împreună cu partenerul său tradițional Fundația "Hanns Seidel".
     Anuarul Muzeului Marinei Române beneficiază de girul unui consiliu științific de excepție: prof. univ. dr. Dinu C. Giurescu, membru corespondent al Academiei Române; prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu, Centrul de Istorie și Civilizație Europeană Iași; prof. univ. dr. Marian Cojoc, prorector al Universității "Ovidius" Constanța; prof. univ. dr. Constantin Bușe, prorector al Universității București; prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Facultatea de Istorie, Universitatea București; prof. univ. dr. Constantin Hlihor, Universitatea Națională de Apărare "Carol I"; col. dr. Petre Otu, președintele Comisiei Române de Istorie Militară și nu în ultimul rând, Excelența Sa Dumitru Mazilu.
     În prezent "Anuarul Muzeului Marinei Române a ajuns la cel de-al XIV-lea tom, și este publicat, începând din anul 2006, la Editura Muzeului Marinei Române.

Cărți publicate de specialiștii instituției

     Specialiștii Muzeului Marinei Române au publicat de-a lungul anilor câteva lucrări care au valorificat propriile cercetări desfășurate pe marginea unor teme specifice activității de cercetare din cadrul instituției. Menționăm câteva dintre titluri: Constantin Scarlat, Geografie submarină, Editura Terra, București, 1970; Valentin Donici, Veteranul valurilor, Editura Militară, București, 1977; Nicolae Petrescu, Marinari prin ploi de foc. 1877-1878, Editura Militară, București, 1978; Constantin Scarlat, Țărmul nevăzut al Mării Negre, Editura Militară, București, 1982; Idem, Acvanauții - temerarii adâncurilor, Editura Ion Creangă, București, 1984; Idem, Itinerarii subacvatice la Istru și Pontul Euxin, Editura Sport-Turism, București, 1988; Valentin Ciorbea, Carmen Atanasiu, Flota maritimă comercială română. Un secol de istorie modernă (1895-1995), Editura "Andrei Șaguna", Constanța, 1995; Ion Ionescu, Politica Rusiei în bazinul Mării Negre, Editura Militară, București, 1998; Carmen Atanasiu, Mariana Cojoc, Andreea Atanasiu, Navigație și... politică, Editura Muntenia&Leda, Constanța, 2001; Carmen Atanasiu, Problema suveranității României la Dunăre și “Navigația Fluvială Română” (1919-1945), Editura „NELMACO”, București, 2003; Idem, Yacht Club Regal Român. Scurtă Istorie, Editura Yacht Club Român, București, 2010; Marian Moșneagu, Ziua Marinei la români, Editura Companiei Administrația Porturilor Maritime, Constanța, 2002; Idem, Cultul apelor la români, Editura Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, Constanța, 2004; Idem, Politica navală postbelică a României (1944-1958), Editura "Mica Valahie", București, 2005; Valentin Ciorbea, Georgeta Borandă, Istoricul crucișătorului "Elisabeta", Editura Ovidius University Press, Constanța, 2004; xxx, Statul Major al Forțelor Navale. 1860-2005. Tradiții și perspective, Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, București, 2005 (ediția a doua, revăzută și completată, a fost publicată la aceeași editură în anul 2010 cu prilejul momentului aniversar al Forțelor Navale -1860-2010).
     Înființarea Editurii Muzeului Marinei Române a facilitat în ultimii ani publicarea unor noi titluri semnate de specialiști ai instituției. Amintim următoarele volume: Olimpiu Manuel Glodarenco, Operațiile aero-navale în anii celui de-al doilea război mondial, Constanța 2006, Idem, Acțiunile navale din Marea Mediterană în timpul primei conflagrații mondiale, Constanța 2008; Andreea Atanasiu, Evoluția navigației la Dunărea de Jos și Marea Neagră în Evul Mediu Românesc, Constanța, 2006; Andrei Vochițu, Simbolistica războaielor eshatologice. Apocalipsa după Ioan și manuscrisele de la Marea Moartă, Constanța, 2006; Florin Stan, Portul Constanța - poartă deschisă evreilor spre "Țara promisă". Studii privind "problema evreiască" în România. 1938-1944, Constanța, 2007; Andreea Atanasiu, Instrumente de navigație din colecția Muzeului Marinei Române - Catalog - Navigation istruments from the Romanian Naval Museum collection - Catalogue, Constanța, 2007; Andreea Atanasiu, Olimpiu Manuel Glodarenco, Aspecte ale istoriei Marinei Militare Române din perioada 1859-1945, în colecția de fotografii a Muzeului Marinei Române, Constanța, 2007; xxx, Muzeul Marinei Române. Album de colecții, Constanța, 2008; 1918-2008. 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, coordonatori: căpitan-comandor dr. Olimpiu Manuel Glodarenco, dr. Ion Rîșnoveanu, dr. Marian Zidaru, 2008.
     În ultimii ani, la Editura Muzeului Marinei Române au mai fost publicate, printre altele: Forțele Navale Române. 150 de ani de tradiție - volum de studii, coordonatori: căpitan-comandor conf. univ. dr. Olimpiu Manuel Glodarenco, dr. Florin Stan, lector univ. drd. Andrei Vochițu, 2010 și Studia in honorem magistri ION CALAFETEANU LXX. Istorie și istoriografie contemporană, coordonator: dr. Florin C. Stan, 2010; România în focul războiului (1941-1945). Volum de studii, coordonator: căpitan-comandor dr. Olimpiu Manuel Glodarenco, Constanța, 2011; xxx, Flota Maritimă Comercială Română. Între tradiție și actualitate, coordonatori: dr. Carmen-Irène Atanasiu, dr. Andreea Atanasiu-Croitoru, Constanța, 2011; xxx, Studia varia in Honorem Professoris Panait I. Panait octogenarii, editor-coordonator: dr. Andreea Atanasiu-Croitoru, Constanța, 2011.
     Mai cităm din volumele de specialitate: Marea Neagră în contextul ascensiunii Marilor Puteri Europene (secolele XIX-XX), coordonator: dr. Olimpiu Manuel Glodarenco, 2012, 310 pp. (volum de studii); Neculai Iurea, Pe drumuri de ape, 2012, 250 pp.; Dan Leahu, Acei oameni curajoși și vedetele lor torpiloare, 2012, 380 pp.; Petre George, Contribuții la o istorie navală în date, 520 pp.; Muzeul Marinei Române-album de colecții,1969-2014 , 94 pp. (colectiv); Dunărea și Marea Neagră în spațiul euro-asiatic. Istorie, relații politice și diplomație, coordonator dr. Andreea Atanasiu-Croitoru, ed a 2-a, 357 pp.

     Muzeul Marinei Române continuă să se afirme ca un cadru instituțional propice nevoilor de cercetare în special în direcția istoriei marinei militare, dar și a celei comerciale dovedindu-și de fiecare dată statutul de instituție de cultură fanion a Forțelor Navale Române.
 


Anuarul Muzeului Marinei Române 2010

Studia in honorem magistri ION CALAFETEANU LXX.
 Istorie și istoriografie contemporană

Istoria Statului Major al Forțelor Navale  1860-2010
- monografie -
Forțele Navale Române.
 150 de ani de tradiție - volum de studii

VOLUME EDITATE DE SPECIALIȘTII MUZEULUI MARINEI ROMÂNE


Ghidul Muzeului Marinei Române
(2 ediții)
Ghidul Muzeului Marinei Române în limbile engleză, franceză și germană
Anuarul Muzeului Marinei Române
Tipografia Ministerului Apărării Naționale, Constanța, 1998
Anuarul Muzeului Marinei Române - 1999
Tom II, Editura Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, 2000
Anuarul Muzeului Marinei Române – 2000
Tom III/1 și III/2, Editura Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, 2001
Anuarul Muzeului Marinei Române – 2001
Tom IV, Editura Companiei Administrația Porturilor Maritime Constanța, 2002
Anuarul Muzeului Marinei Române – 2002,
Tom V, Editura Companiei Administrația Porturilor Maritime Constanța, 2003
Anuarul Muzeului Marinei Române – 2003,
 Tom VI, Editura Companiei Administrația Porturilor Maritime Constanța, 2004
Romanian Naval Museum Yearbook – 2004
Volume VII, The "Compania Națională Administrația Porturilor
Maritime Constanța" Publishing House, 2004
Romania in focul razboiului 1941-1945
Yacht Clubul Regal Roman. Scurta istorie

VOLUME ÎN CURS DE APARIȚIE

Anuarul Muzeului Marinei Române – 2005, Tom VIII, Editura Companiei Administrația Porturilor Maritime Constanța, 2006
Acvanauții. SCARLAT Constantin,  Enciclopedia copiilor, Editura Ion Creangă, București, 1983
Destine sub marele pavoaz. Amiralul Gheorghe Anghelescu, MOȘNEAGU Marian, Editura Muntenia, Constanța, 2005 (coordonator)

IONESCU Ion, MOȘNEAGU Marian, ATANASIU Carmen, BORANDĂ Georgeta, GREAVU Cornel, Muzeul Marinei Române. 1969-1999
 Editura Modelism, București, 1999
Marina română în al doilea război mondial. Romanian Navy in World War II, Statul Major al Marinei Militare, Muzeul Marinei Române (ROTARU Jipa-coordonator, ATANASIU Carmen, PĂVĂLOIU Mariana-autori),
Revista "Marina Română",
Editura Modelism, București, 1996
PETRESCU Nicolae, Cu tricolorul la catarg. Comandanți ai Marinei Militare în Războiul pentru Întregirea României,
Editura și tipografia Europroduct, Pitești, 2002
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2005 PETRESCU Nicolae,
Marinari prin ploi de foc. 1877-1878
 Editura Militară, București, 1978
MOȘNEAGU Marian (autor și coordonator), ATANASIU-GĂVAN Andreea, BORANDĂ Georgeta, COJOC Marioara, VOCHIȚU Andrei (autori),
Statul Major al Forțelor Navale. 1860-2005
PETRESCU Nicolae, Marinari pe cerul patriei. Piloți și Observatori în Războiul pentru Întregirea României,
Editura și tipografia Europroduct, Pitești, 2003
PETRESCU Nicolae, Marina Militară în Războiul pentru Întregirea României. File de istorie
Editura și tipografia Europroduct, Pitești, 2004
PETRESCU Nicolae, Contraamiralul Horia Măcellariu. Gloria – dulce și amară povară
Editura și tipografia Europroduct, Pitești, 2004
PETRESCU Nicolae, Forțele Navale Fluviale ale României în cel de-al doilea Război Mondial Editura și tipografia Europroduct, Pitești, 2005
SCARLAT Constantin, Țărmul nevăzut al Mării Negre, Editura Militară, București, 1982
SCARLAT Constantin, Călătorie în adâncuri, Editura Militară, 1989
SCARLAT Constantin, Itinerarii subacvatice la Istru și Pontul Euxin,
Editura Sport-Turism, București, 1988
DONICI Valentin, Prizonier pe trei continente Editura Europolis, Constanța, 1999
DONICI Valentin, Veteranul valurilor,
Editura Militară, București, 1977
ROTARU Jipa, Blindatele Dunării,
Editura Modelism, București, 1992 (coautor
ROTARU Jipa, Hidroaviația României,
Editura Modelism, București, 1994 (coautor)
Armata Română în al doilea război mondial
Editura Meridiane, București, 1995 (autor și coordonator
ROTARU Jipa, 100 de ani. Școala Militară de Maiștri Militari a Marinei "Amiral Ion Murgescu",
Editura Muntenia, 1997 (coautor)
ROTARU Jipa, Trepte în timp. Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale "Amiral Ion Murgescu". 105 ani
Editura Ex Ponto, 2002 (coautor)
ROTARU Jipa, Glorie și dramă. Marina Regală Română, 1940-1945,
Editura "Ion Cristoiu", București, 2000 (coautor)
IONESCU Ion, Politica Rusiei în bazinul Mării Negre. 1878-1916
Editura Militară, București, 1998
ATANASIU Carmen, Flota maritimă comercială română. Un secol de istorie modernă
(1895-1995)
 Editura "Andrei Șaguna", Constanța, 1995 (coautor)
ATANASIU Carmen, COJOC Mariana, ATANASIU Andreea, Navigație și … politică
Editura Muntenia & Leda, Constanța, 2001
ATANASIU Carmen,Problema suveranității României la Dunăre și Navigația Fluvială Română" (1919-1945)
 Editura NELMACO, București, 2003
BORANDĂ Georgeta, Istoricul crucișătorului Elisabeta"
 Editura "Ex Ponto", Constanța, 2004 (coautor)
IONESCU Ion, BORANDĂ Georgeta, MOȘNEAGU Marian, Noi contribuții la istoria Marinei Militare Române
 Editura Muntenia & Leda, Constanța, 2001
MOȘNEAGU Marian, Ziua Marinei la români
 Editura Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, Constanța, 2002
MOȘNEAGU Marian, Cultul apelor la români Editura Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, Constanța, 2004
MOȘNEAGU Marian, Odiseea navei-școală CONSTANȚA"
 Editura Muntenia, Constanța, 2004
MOȘNEAGU Marian, Politica navală postbelică a României (1944-1958)
 Editura Mica Valahie, București, 2005
MOȘNEAGU Marian, Adormirea Maicii Domnului. Credințe și tradiții în spiritualitatea românească
 Editura CallasPrint, Mangalia, 2005 (coautor)
MOȘNEAGU Marian, Marea Neagră – spațiu de confluență a intereselor geostrategice
 Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2005 (coautor)
MOȘNEAGU Marian, Importanța Dunării pentru NATO și Uniunea Europeană, culegere de studii
 Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2005 (coautor))
MOȘNEAGU Marian,Regele și Regina Mării Negre. File din istoricul distrugătoarelor & fregatelor REGELE FERDINAND" și
REGINA MARIA"
,
Editura Muntenia, 2005

    Toate aceste realizări sunt rodul unei perseverente munci de investigare și prelucrare a unor fonduri arhivistice din Arhivele Militare Române, Direcția Generală a Arhivelor Statului București, Iași și Constanța și a campaniilor de documentare realizate în Bibliotecile Academiei Române, Centrală de Stat, Militară Națională, Muzeului Militar Național, Județeană Constanța, Căpităniile Porturilor maritime și fluviale și la sediul principalelor companii de navigație, întreprinderi portuare, șantiere navale, instituții militare de învățământ de marină și altele.
    Valorificarea rezultatelor cercetării științifice s-a realizat și pe alte direcții:
      a) Lucrări anuale de cercetare științifică;
      b) Simpozioane, conferințe, seri muzeale, expuneri și expoziții temporare organizate la sediul muzeului, în unitățile marinei și instituțiile militare de învățământ din garnizoana Constanța și din celelalte garnizoane ale marinei cu prilejul unor sărbători legale și momente aniversare;
      c) Activitate publicistică în: "Analele Dobrogei", "Revista Muzeelor", "Buletinul Marinei Militare", "Modelism", "Revista de Istorie", "Marea Noastră", "Marina Română", "Flota Patriei", "Revista de Istorie Militară", "România de la Mare", "Dobrogea Nouă", "Litoral", "Cuget Liber", "Marina" (buletin de informații, documentare și studii de filatelie tematică), "Magazin de filatelie, cartofilie și numismatică", "Muzeul Național", "Revista Muzeelor și Monumentelor", "Flacăra", "Tehnium", "Biblion", "Marea Noastră pentru Tineret", "Tomis", "Telegraf";
      d) Realizarea de scenarii de filme documentare și de televiziune realizate în colaborare cu Studioul cinematografic al armatei, "PRO PATRIA" și posturile locale de televiziune, TVR 1, TV Neptun, M.T.C., Canal 57 +.

     Colaborarea cu Radio București, Radio Constanța, Radio Chișinău și Radio Vacanța.
      e) Organizarea sesiunii de comunicări științifice inițiată și organizată de Muzeul Marinei Române sub genericul "DUNĂREA ȘI MAREA ÎN ISTORIA POPORULUI ROMÂN".

    O dată cu redeschiderea expoziției de bază a muzeului într-un conținut și formă noi, în august 1983, s-a căutat reintegrarea lui în viața științifică și culturală locală și națională. Una dintre propuneri, materializată chiar până la sfârșitul aceluiași an, a fost Sesiunea Științifică anuală de referate și comunicări "Dunărea și Marea în istoria poporului român". În decursul anilor au fost organizate X ediții sub acest generic: 19-20 decembrie 1983, 2-3 august 1984, 2-3 octombrie 1985, 2-4 octombrie 1986, 28-30 septembrie 1987, 9-11 mai 1988, 25-27 mai 1989, 29-31 octombrie 1990, 6-8 iunie 1991 și 28-29 iunie 1999.

    Din anul 2000 au început să fie organizate sesiuni de comunicări științifice de o mai mare amploare, Muzeul Marinei Române bucurându-se de-acum și de sprijinul Fundației "Hanns Seidel" care va deveni de altfel sponsorul tradițional al muzeului.
    An de an sesiunea a reunit peste 700 de profesori, cercetători, muzeografi din Academia de Înalte Studii Militare, Institutul de Istorie "Nicolae Iorga", Institutul de Studii Sud-Est Europene București, Universitatea București, Institutul de Istorie Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "A.D.Xenopol" Iași, Biblioteca Academiei României, Biblioteca Națională a României, Academia Navală "Mircea cel Bătrân", Muzeul de Artă al României, Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Complexul de Științe ale Naturii Constanța, Muzeul de Artă Constanța, Biblioteca Județeană Constanța, Biblioteca Județeană "V.A.Urechia" Galați, Muzeul de Istorie și Artă al municipiului București, Complexul Muzeal Iași, Muzeul de Științele Naturii "Grigore Antipa", Muzeul Militar Național, Muzeul Județean Galați, Muzeul "Delta Dunării" Tulcea, Muzeul Județean Giurgiu, Muzeul Județean Arad, Arhivele Naționale București, Arhivele Militare Române, Arhivele Statului Filiala Constanța, Drobeta-Turnu Severin, Galați, Giurgiu.
    Spațiul dunărean și al Mării Negre de la istorie la perspectiva integrării europene – sub acest titlu, în perioada 27-29 octombrie 2000, Muzeul Marinei Române a organizat la Brăila cea de-a XI-a ediție a sesiunii sale științifice. Manifestarea s-a bucurat de susținerea generoasă a Comandamentului Flotilei Fluviale "Mihail Kogălniceanu", care, în colaborare cu Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, prin "Revista de Istorie Militară", cu sprijinul Fundației "Hanns Seidel", au conlucrat eficient cu Muzeul Marinei Române pentru a marca împlinirea a 140 de ani de la înființarea Corpului Flotilei.
    Problematica celei de-a XI ediții a captat interesul unei numeroase asistențe în fața căreia au prezentat comunicări peste 30 de istorici, activând în cele mai diverse domenii: diplomați, cercetători, muzeografi, arhiviști, cadre didactice universitare din București, Constanța, Brăila și Galați.
    În deschiderea lucrărilor sesiunii care s-au desfășurat la bordul navei de comandament "MUREȘUL", participanții au fost salutați în numele organizatorilor, de contraamiralul Petre Cioromele, comandantul Flotilei Fluviale "Mihail Kogălniceanu", colonelul Mihai Țăpârlea, consilier al secretarului de stat pentru politica de apărare, relații cu Parlamentul și alte autorități publice, de comandor drd. Ion Ionescu, directorul Muzeului Marinei Române, comandor Gheorghe Bartic, redactorul șef al "Revistei de Istorie Militară" și diplomat inginer Dana Stoicescu, reprezentantul Fundației "Hanns Seidel". Comunicările și dezbaterile pe marginea lor s-au constituit în pertinente contribuții la elucidarea unor aspecte semnificative din trecutul Flotilei Fluviale, al Marinei Române în general dar și la argumentarea unor perspective viabile ale integrării geopolitice și cooperării în plan regional. Contribuțiile participanților la această reușită manifestare științifică alături de studiile unor colaboratori fideli ai Muzeului Marinei Române care nu au putut fi prezenți la această reușită manifestare se regăsesc în "Anuarul Muzeului Marinei Române – 2000, tom III/1", Editura Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, 2001.
    În organizarea celei de-a XII-a ediții a sesiunii de comunicări științifice, Muzeul Marinei Române s-a bucurat de colaborarea Institutului de Studii pentru Politica de Apărare și Istorie Militară și a "Revistei de Istorie Militară", precum și de sprijinul Fundației "Hanns Seidel". Lucrările sesiunii s-au desfășurat sub genericul Spațiul dunărean și al Mării Negre de la istorie la integrarea europeană, în perioada 10-12 octombrie 2001, orașul gazdă fiind de această dată, Constanța.

    Participanții au fost salutați, în deschiderea lucrărilor sesiunii desfășurată la Hotelul Militar din Constanța, de contraamiralul Ion Vochițu, loocțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Navale, precum și de locotenent-comandorul derd. Marian Moșneagu, directorul Muzeului Marinei Române.
    Problematica acestei ediții, axată pe punerea în valoare a unor noi adevăruri privind evoluția Marinai Române în spațiul danubiano-pontic și interferențele acesteia cu contextul istoric general al continentului european, a captat interesul unei numeroase asistențe, în fața căreia au prezentat comunicări peste 30 de specialiști în domeniul istoriei: diplomați, analiști politici și militari, cercetători, muzeografi, arhiviști, cadre didactice universitare din București, Brăila, Brașov, Constanța și Pitești. Contribuțiile celor perezenți la lucrările sesiunii precum și ale celor care nu au putut onora invitația se regăsesc în "Anuarul Muzeului Marinei Române – 2001, tom IV", Editura Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, 2002.
    În perioada 2-4 septembrie 2002, Muzeul Marinei Române împreună cu Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, beneficiind de generosul sprijin al Fundației "Hanns Seidel" a organizat seminarul cu tema Marea Neagră, o mare comună, o istorie comună, un viitor comun care s-a desfășurat la Constanța și a reprezentat cea de-a XIII-a ediție a anualei sesiuni a muzeului constănțean.
    Alocuțiunile de deschidere au fost susținute de Î.P.S.S. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, de directorul Muzeului Marinei Române, locotenent-comandorul drd. Marian Moșneagu și de comandorul (r) Gheorghe Vartic din partea Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară. La manifestare au fost prezenți diplomați, analiști politici și militari, cercetători, muzeografi, arhiviști, cadre didactice universitare din București, Brăila, Pitești și Constanța. Comunicările celor peste 50 de participanți dunt reunite, alături de contribuțiile colaboratorilor muzeului, în "Anuarul Muzeului Marinei Române – 2002, tom V", Editura Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, 2003.
    Anul 2003 a însemnat pentru ținutul dintre Dunăre și Marea Neagră, aniversarea a 125 de ani de la revenirea sa în cadrul statal românesc, iar Muzeul Marinei Române a dedicat sesiunea sa anuală acestui eveniment special organizând ediția a XIV-a a seminarului național sub titlul Dobrogea, Dunărea și Marea Neagră în istoria românilor, între 18-20 iunie la Constanța. Colaborator și prieten al muzeului a fost prestigioasa Fundație "Hanns Seidel", marcându-se astfel, cinci ani de fructuos parteneriat științific, derulat între anii 1999-2003.
    Deschiderea lucrărilor seminarului național, a avut loc joi, 19 iunie, ora 9.00, în sala "Clio" a Muzeului Marinei Române, în prezența șefului Statului Major al Forțelor Navale, viceamiralul Corneliu Rudencu, Înalt Prea Sfinției Sale Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului și a toată Dobrogea și a reprezentantului rezident al Fundației "Hanns Seidel" în România, domnul Horst Kossack.
    Au luat cuvântul în plen: comandorul (r) prof. univ. Jipa Rotaru de la Universitatea Andrei Șaguna Constanța, dr. Andrei Căpușan de la Ministerul Afacerilor Externe, locotenent-comandorul drd. Marian Moșneagu, directorul Muzeului Marinei Române, locotenent-colonelul drd. Valentin Marin de la Serviciul Arhive și Documentare Militară din București.
    Cu acest prilej a fost lansată lucrarea comandorului (rtg) Nicolae C. Petrescu, director al Muzeului Marinei Române în perioada anilor 1975-1987, Cu tricolorul la catarg. Comandanți de marină în războiul pentru întregirea neamului, Editura și tipografia Europroduct, Pitești, 2002.
    Pe parcursul celor trei zile, invitații, cunoscuți și apreciați cercetători, diplomați, cadre militare active și în rezervă, profesori, arhiviști, muzeografi, din București, Brăila, Craiova, Giurgiu, Pitești, Ploiești și Iași au prezentat noi și importante puncte de vedere istoriografice ale spațiului pontic, incluse în "Anuarul Muzeului Marinei Române – 2003, tom VI", Editura Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, 2004.
    Cu ocazia împlinirii a 35 de ani de activitate în slujba culturii române, Muzeul Marinei Române, cu sprijinul Fundației "Hanns Seidel", Ministerului de Interne al Republicii Federale Germane, Ministerului Culturii și Cultelor și a Statului Major al Forțelor Navale, a organizat PRIMUL CONGRES INTERNAȚIONAL DE ISTORIE NAVALĂ DIN ROMÂNIA, cu tema Dunărea în istoria Europei. Lucrările Congresului, desfășurate la Hotelul "Perla" din Mamaia, au reunit cercetători, istorici, cadre didactice, arhiviști, analiști politici din diferite state europene precum: Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Federația Rusă, Turcia, România, reprezentând instituții marcante de cultură.


    Congresul s-a desfășurat pe trei secțiuni: "Dunărea în istoria Europei din antichitate până în secolul al XIX-lea", "Dunărea în istoria contemporană a Europei (1919-1939)" și "Istorie și geopolitică la Dunăre și Marea Neagră" în cadrul acestora au fost expuse subiecte de interes major pentru istoria Dunării, a Mării Negre dar și a noului cadru geopolitic și geostrategic.
    Din plenul invitat să ia cuvântul în deschiderea Congresului, au făcut parte: directorul Muzeului Marinei Române, căpitan-comandorul dr. Marian Moșneagu; Gheorghe Martin, prefectul județului Constanța; contraamiralul de flotilă Ioan Costi; Horst Kossak și ing. Dana Stoicescu, din partea Fundației "Hanns Seidel"; Gerd Kaschell (Germania), consilier de preaderare la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din România; Peter Kurzai (Germania), ofițer de legătură la Ambasada Germaniei din București; Hermann Onken (Germania), expert pe termen mediu la Poliția de Frontieră Română, precum și amiralul (r) Gheorghe Anghelescu, președintele Asociației "Clubul Amiralilor" din Constanța.
    Un segment important al Congresului l-au constituit lansările de carte fiind prezentate publicului volume care au subliniat importanța temei alese de organizatori; prima lansare a aparținut căpitan-comandorului dr. Marian Moșneagu, Odiseea navei-școală "Constanța", 2001, Editura Muntenia, Constanța, 2004; au urmat apoi, Carmen Atanasiu, Problema suveranității României la Dunăre și Navigația Fluvială Română 1918-1945, Editura Nelmaco, București, 2003; Mariana Cojoc, Marian Cojoc, Propagandă, contrapropagandă și interese străine la Dunăre și Marea Neagră, 1919-1939, Editura Universității București, 2003; Marian Cojoc, Rezistența armată din Dobrogea 1945-1960, București, 2004; Valentin Ciorbea, Georgeta Borandă, Din istoricul crucișătorului "Elisabeta", Editura Ex Ponto, Constanța, 2004; Diodor din Sicilia, Biblioteca Istorică-cartea a XI-a și cartea a XII-a – adaptare din limba franceză, note și tabel cronologic de Valentin Marin, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2004; Nicolae Petrescu, Marina Militară Română în războiul pentru întregirea României. File de istorie, Editura Tipografia Europroduct, Pitești, 2004; Constantin Anechitoae, Principiul libertății mării, Editura Nautica, Constanța, 2004.
    Programul Primului Congres Internațional de Istorie Navală din România a cuprins și vernisajul expoziției de fotografie "...în drum spre Stalingrad", semnată Friedrich vom Bomches, fost combatant pe frontul de Est în cel de-al doilea război mondial. Expoziția a fost organizată în colaborare cu Fundația "Fantom" și Centrul de Cercetare și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice "General Radu Rosetti".
    Nu în ultimul rând trebuie subliniat faptul că în mapa participanților la Congres s-a aflat și volumul VII al Anuarului Muzeului Marinei Române, publicat pentru această manifestare în ediție bilingvă, engleză și franceză: "Romanian Naval Museum Yearbook", volume VII, The "Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanta" Publishing House, Constanta, 2004, care a reunit toate studiile celor prezenți la Congres.
    În perioada 25-27 mai 2005 s-a desfășurat la Brăila cea de-a XVI-a ediție a sesiunii de comunicări științifice cu participare internațională Dunărea și Marea Neagră în istoria Europei. eveniment organizat în colaborare cu Fundația "Hanns Seidel". Joi, 26 mai, în prima parte a zilei au avut loc alocuțiunile de deschidere și s-au susținut comunicările în plen. Printre cei care s-au aflat la prezidiu și au luat cuvântul s-au numărat: căpitan-comandorul dr. Marian Moșneagu, directorul Muzeului Marinei Române, profesor universitar dr. Dumitru Mazilu, de la Academia Diplomatică Internațională, Doctor Honoris Causa al Universității Internaționale "Albert Schweitner" din Geneva, profesor universitar dr. Gheorghe Buzatu, Universitatea din Craiova, professor universitar Horst Kossak, reprezentatul Fundației "Hanns Seidel" în România ș.a. Lucrările s-au desfășurat pe două secțiuni: 1. Dunărea și Marea Neagră în istoria Europei și 2. Geopolitica Mării Negre și a gurilor Dunării, la care au participat un număr impresionant de specialiști din Marea Britanie, Bulgaria și România. În cadrul programului au fost lansate lucrările: Valentin Ciorbea, Evoluția Dobrogei între 1918-1944, Editura Ex Ponto, Constanța, 2005; Nicolae C. Petrescu, Contraamiral Horia Măcellariu – "Gloria-dulce și amară povară", Editura Europroduct, Pitești, 2005; Diodor din Sicilia. Bibliografie Istorică (Cartea a XIII-a și Cartea a XIV-a), adaptare din limba franceză, note și tabel cronologic de Marin Valentin, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2005; Constantin Anechitoaie, Dreptul transporturilor maritime și convenții internaționale maritime, Editura BREN, București, 2004 și Geopolitica activităților maritime. Elementul de Dreptul Proiecției al Dreptului Mediului Maritim, Editura BREN, București, 2005.