COLECȚIILE MUZEULUI MARINEI ROMÂNE

    Cele mai importante domenii și subdomenii reprezentate în muzeu sunt susținute de colecții alcătuite din: amfore și ceramică veche, arme albe și de foc, arme sub apă, medalistică, uniforme, aparatură de transmisiuni, motoare navale, ancore și elice, navomodele, nave originale și fragmente ale unor epave, drapele și pavilioane, instrumente de navigație, numismatică, tablouri, documente și fotografii cu aspecte din marină, carte veche și presă de marină ș.a.
    Număr total de piese: 37.800 bunuri
    Număr de colecții: 33 colecții - 22 colecții muzeu;
                                            - 8 fond documentar;
                                            - 3 diverse.

COLECȚIA DE ARME

    Colecția de arme cuprinde piese originale de armament din secolul XV până în prezent, încadrate în următoarele categorii:
      - arme albe: sabii si iatagane model oriental din secolele XVII-XVIII, săbii de marină, dintre care cea mai valoroasă este cea comandată și executată special de firma „Solingen” pentru a fi oferită de regele Mihai I al României, șefului promoției 1943 a Școlii Navale, aspirantul Constantin Tornescu, stilete pentru ofițeri și maiștri de marină;
      - arme de foc: bombarde, tunuri medievale și din epoca modernă și contemporană care au fost folosite la bordul navelor sau în bateriile marinei, de diverse tipuri: „Solid” din 1770, „Hotchkiss”, „Skoda”, „Bofors”, „Armstrong”, „Reinnmetall”, „Gustloff” etc., mitraliere „Maxim Nordenfelt”, „Schwartzlosen”, „Lewis”, pistoale mitralieră „Mauser”, „Beretta”, „Z.B.”, „Orita”, „Deimler Puch”, „Schmeisser” și arme individuale, puțti și pistoale începând de la cele cu cremene și ajungând la cele actuale. O categorie de arme specifică Muzeului Marinei Române o reprezintă armele sub apă: torpile, mine fluviale și marine, bombe antisubmarine etc.


COLECȚIA DE MEDALISTICĂ

    Este alcătuită din ordine, medalii, plachete și insigne. În cadrul pieselor colecției ponderea o dețin decorațiile, în număr de circa 500, atât românești cât și străine. Printre cele mai importante decorații românești se numară: ordinele „Steaua României”, „Coroana României”, „Mihai Viteazul”, medaliile „Apărătorii independenței”, „Virtutea Militară”, „Serviciul credincios”, „Bărbăție și credință”, „Victoria”, „Medalia Maritima” etc., Crucea „Trecerea Dunării”, „Crucea comemorativă a războiului 1916-1918”, Crucea „Meritul Sanitar”. Dintre decorațiile străine se remarcă ordinele rusești „Sf. Vladimir”, „Sf. Ana” și „Sf. Stanislav”, ordinul prusian „Vulturul roșu”, ordinele sârbești „Crucea de Takova”, „Vulturul Alb” și „Sf. Sava”, ordinele bulgare „Sf. Alexandru”, „Meritul militar” și „”Meritul civil”, ordinul francez „Legiunea de Onoare”, „Crucea militară britanică”, „Coroana Italiei”, ordinul „Vulturul german” sau ordinul croat „Coroana regelui Zvonimir”. Alături de decorații, colecția cuprinde un mare număr de plachete și insigne.


COLECȚIA DE UNIFORME

    Conține peste 50 de ținute complete ale marinei militare și comerciale și numeroase accesorii de uniforme, însumând circa 500 de piese, oglindind prin bogația și diversitatea sa, procesul evolutiv al uniformelor de marină.


COLECȚIA DE NAVOMODELE

    Numară 150 de piese, dintre care 90 se regăsesc în expoziția de bază. Majoritatea sunt realizări de excepție, creația atelierelor de machete din șantierele navale constructoare, din institutele de proiectări navale sau a unor modeliști. Din această ultima categorie fac parte machete precum: nava de comert greceasca (sec. V î.H.), nava de comert romana (sec. II – III d.H.), galera otomana (sec. XVI), pânzarul moldovenesc (sec. XV), caicul brâncovenesc (sec. XVIII). O altă serie de machete, cu valoare istorică, realizate între anii 1900-1940, include machete ale unor nave precum: canoniera „Fulgerul”, bricul „Mircea”, crucișătorul „Elisabeta”, distrugătorul „Marașești”, pasagerul „Regele Carol I”, submarinul „Delfinul” etc.


COLECȚIA DE ANCORE

    Conține diferite tipuri de ancore, descoperite în mare și în Dunăre sau recuperate de pe navele ieșite din serviciu, din diverse perioade istorice. Printre acestea se remarcă următoarele tipuri de ancore: „Amiralitate”, „Hall”, „Byers”, „Inglefield”, „Dunn”, „Rynvaart”, „Marrel-Risbec”, „Matrosov” etc.

COLECȚIA LUCRĂRILOR DE ARTĂ

    Are ca subiect principal pictura marină, dat fiind specificul muzeului. În prim planul lucrărilor având ca sursă de inspirație marea și istoria navală se situează cele realizate de celebrul pictor marinist Dimitrie Stiubei, la origine, el însuși marinar. Colecția mai include lucrări semnate de comandorul (r) Valentin Donici, de Traian Marinescu, Eugeniu Voinescu precum și circa 2000 de miniaturi, acuarele sau lucrări în tempera, reprezentând evoluția mijloacelor de navigație românești și universale aparținând pictorului Eugen Serbin.

COLECȚIA DE FOTOGRAFII

    Însumează circa 10.000 de fotografii, 60 de albume de fotografii și un important fond de clisoteca. Având o deosebită valoare istorică, materialele din fototeca muzeului permit reconstituirea unor momente din istoria navigației românești, prin imagini de nave și navigatori.

COLECȚIA DE NUMISMATICĂ

    Conține circa 250 de piese, monede românești și străine, unele cu o valoare istorică deosebită (monede grecești coloniale, histriene și calatiene din secolele IV î.H. – III. d.H., monede romane din secolele II-IV d.H., monede bizantine din sec. X-XI sau monedele otomane de secol XIX) precum și bancnote românești din perioada 1941-1949.

   

COLECȚII DIVERSE

    Alături de aceste colecții mai importante, în patrimoniul Muzeului Marinei Române se afla și câteva colecții de mai mică întindere dar aparte, în special prin unicitatea lor:
   - colecția Instrumente de navigație

   - colecția „Bunuri arheologice”
   - colecția „Lentile și machete de faruri”


  - colecția „Drapele de luptă, pavilioane, mărci și flamuri de marină”

  - colecția „Transmisiuni”

  - colecția „Motoare navale”
  - colecția „Brevete, diplome și documente militare”


  - colecția „Elice de nave”


  - colecția „Artilerie și piese de artilerie”
  - colecția „Arme sub Apă”
 
 

  - colecția „Sigilii”
  - colecția „Hărți nautice și planuri de nave”
  - colecția „Obiecte de artă”

  - colecția „Albume de fotografii”;
  - colecția „Grafică și sculptură”
  - colecția „Nave și fragmente de nave”

  - colecția Diverse I – cărți de impresii, cărți de onoare, cuvântări ale unor personalități
                Diverse II – foi volante, afișe, colaje de presă
               Diverse III – arhivă personală (memorii, cetificate, bilete, titluri de proprietate, diplome, obiecte personale, poezii, cărți ș.a.).

COLECȚII DIN FONDUL DE CARTE

    Colecțiile din fondul de carte cupride: „Carte veche”, „Manuscrise și scrisori”, „Manuale, cursuri și instrucțiuni de marină”, „Presă de marină”. Muzeul Marinei Române este posesorul unui bogat fond de lucrări numărând aproximativ 6000 de exemplare, manuscrise și documente de arhivă personală. Lucrările din acest fond, românești sau străine, din domeniul istoriografiei de marină al tehnologiei navale, al literaturii marinărești, alături de presa marinărească reprezintă o sursă de informație specifică asupra domeniului naval, sub toate aspectele. Printre lucrările rare se numără cea intitulată, L’Origine del Danubio tipărită la Veneția în 1684, de altfel cea mai veche carte din biblioteca muzeului.