Menu


COLECȚII DIVERSE

    Alături de aceste colecții mai importante, în patrimoniul Muzeului Marinei Române se afla și câteva colecții de mai mică întindere dar aparte, în special prin unicitatea lor:
   - colecția Instrumente de navigație

   - colecția „Bunuri arheologice”
   - colecția „Lentile și machete de faruri”


  - colecția „Drapele de luptă, pavilioane, mărci și flamuri de marină”

  - colecția „Transmisiuni”

  - colecția „Motoare navale”
  - colecția „Brevete, diplome și documente militare”


  - colecția „Elice de nave”


  - colecția „Artilerie și piese de artilerie”
  - colecția „Arme sub Apă”


  - colecția „Sigilii”
  - colecția „Hărți nautice și planuri de nave”
  - colecția „Obiecte de artă”

  - colecția „Albume de fotografii”;
  - colecția „Grafică și sculptură”
  - colecția „Nave și fragmente de nave”

- colecția Diverse I – cărți de impresii, cărți de onoare, cuvântări ale unor personalități
- colecția Diverse II – foi volante, afișe, colaje de presă
- colecția Diverse III – arhivă personală (memorii, cetificate, bilete, titluri de proprietate, diplome, obiecte personale, poezii, cărți ș.a.).