< Forțele Navale Române
Menu


COLECȚIA DE MEDALISTICĂ

    Este alcătuită din ordine, medalii, plachete și insigne. În cadrul pieselor colecției ponderea o dețin decorațiile, în număr de circa 500, atât românești cât și străine. Printre cele mai importante decorații românești se numară: ordinele „Steaua României”, „Coroana României”, „Mihai Viteazul”, medaliile „Apărătorii independenței”, „Virtutea Militară”, „Serviciul credincios”, „Bărbăție și credință”, „Victoria”, „Medalia Maritima” etc., Crucea „Trecerea Dunării”, „Crucea comemorativă a războiului 1916-1918”, Crucea „Meritul Sanitar”. Dintre decorațiile străine se remarcă ordinele rusești „Sf. Vladimir”, „Sf. Ana” și „Sf. Stanislav”, ordinul prusian „Vulturul roșu”, ordinele sârbești „Crucea de Takova”, „Vulturul Alb” și „Sf. Sava”, ordinele bulgare „Sf. Alexandru”, „Meritul militar” și „”Meritul civil”, ordinul francez „Legiunea de Onoare”, „Crucea militară britanică”, „Coroana Italiei”, ordinul „Vulturul german” sau ordinul croat „Coroana regelui Zvonimir”. Alături de decorații, colecția cuprinde un mare număr de plachete și insigne.