Menu


COLECȚIA DE NAVOMODELE

    Numară 150 de piese, dintre care 90 se regăsesc în expoziția de bază. Majoritatea sunt realizări de excepție, creația atelierelor de machete din șantierele navale constructoare, din institutele de proiectări navale sau a unor modeliști. Din această ultima categorie fac parte machete precum: nava de comert greceasca (sec. V î.H.), nava de comert romana (sec. II – III d.H.), galera otomana (sec. XVI), pânzarul moldovenesc (sec. XV), caicul brâncovenesc (sec. XVIII). O altă serie de machete, cu valoare istorică, realizate între anii 1900-1940, include machete ale unor nave precum: canoniera „Fulgerul”, bricul „Mircea”, crucișătorul „Elisabeta”, distrugătorul „Marașești”, pasagerul „Regele Carol I”, submarinul „Delfinul” etc.