Menu

Dr. Andreea (Atanasiu) CROITORU
- muzeograf -

   Andreea Croitoru s-a născut la 10 august 1973, în Constanța.
   Studii superioare la Universitatea „Ovidius” Constanța, Facultatea de Istorie, Drept și Științe Administrative, specializarea Istorie-Arheologie (1992-1997), unde, sub îndrumarea prof. univ. dr Panait I. Panait, a susținut teza cu tema „Românii și navigația pe Dunăre și în Marea Neagră în secolele XV-XVIII”. În anul 1998 a absolvit cursurile de Masterat în profilul Istorie-Arheologie, specializarea „Istoria și civilizația zonei Mării Negre în Antichitate și Evul Mediu”, în cadrul aceleiași facultăți; disertația a fost susținută cu lucrarea: „Supremația navală și comercială genoveză în Marea Neagră. Secolele XIII-XIV”, elaborată sub îndrumarea științifică a domnului academician Șerban Papacostea. În anul 2008 devine Doctor în Istorie, specializarea: Istorie Medievală Universală, cu teza: Veneția și Genova în Marea Neagră. Nave și navigație. 1204-1453, coordonator științific: academician Șerban Papacostea, doctorat susținut la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, București. În anii 2003 și 2004 urmează cursuri de Studii aprofundate în perfecționarea limbii neoelene la Universitatea „Aristotel” din Thessaloniky - Grecia, Facultatea de Limbă Neogreacă, în urma bursei de studiu obținută de la Guvernul Elen.
   A ocupat funcția de muzeograf la Muzeul de Artă din Constanța în perioada 1995-1997, profesor de istorie la Școala generală nr. 3, în anul școlar 1997-1998 și la Liceul „Omnia”, din același oraș, în anul 1998-1999. În perioada 1999-2001 ocupă funcția de șef Departament Eveniment în cadrul cotidianului constănțean „Observator”.
   La 1 aprilie 2001 ocupă prin concurs postul de muzeograf la Muzeul Marinei Române din Constanța. Din 2005 devine Specialist de clasă - în specialitatea militară Istorie, clasa I, statut atestat de către Serviciul Istoric al Armatei din cadrul Statului Major General. Din același an devine redactor șef-adjunct al „Anuarului Muzeului Marinei Române”, după ce, în perioada 2001-2004 a deținut funcția de secretar general de redacție. În anul 2009 devine „Expert în bunuri de importanță tehnică: instrumente de navigație, ancore și elice, machete de nave, nave”, atestat eliberat de Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național. Din 2010 devine Mager de proiect – specialist în managementul proiectelor, atestat de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național.
   În afara instituției angajatoare are colaborări cu institute de cercetare și instituții de învățământ de prestigiu: din 2008 colaborează cu Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, București, în calitate de cercetător științific; din 2010 este membru al consiliului științific al Institutului de Turcologie și Studii Central-Asiatice, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca; din octombrie 2011 este lector universitar asociat al Facultății de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității „Ovidius” Constanța, unde predă cursurile: „Introducere în istoria Marinei Române” și „Comerț și navigație în spațiul est-european”. De asemenea, este membru al: Asociației „Dobrogea. Istorie și Civilizație”, Ligii Navale Române, al Comisiei Române de Istorie Militară, al Societății de gestiune colectivă a drepturilor de autor „CopyRo”.
   În calitate de specialist muzeograf, în afara activităților specifice, a contribuit la organizarea unor expoziții permanente: reorganizarea expoziției permanente a Muzeului Marinei Române după perioada de consolidare și refacere a clădirii (2005-2009) – Constanța; colaborare la reorganizarea expoziției permanente a Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”-Filiala Constanța (2008) – Constanța; organizarea expoziției permanente a Filialei Mangalia a Muzeului Marinei Române (2005) – Mangalia; colaborare la organizarea expoziției pemanente a Muzeului Jandarmeriei (2004) – Constanța; colaborare la organizarea expoziției pemanente a Muzeului Statului Major al Forțelor Navale (2004) – București.
   În calitate de manager de proiect a condus două proiecte: Proiectul de reabilitare a navei cu zbaturi „Republica”. Finanțator: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului; și Proiectul Flota Maritimă Comercială – 115 ani. Trecut. Prezent. Viitor. Finanțator: Liga Navală Română. De asemenea, a fost membru în 8 echipe de proiect în perioada 2000-2010.
   În calitate de cercetător al istoriei marinei a desfășurat activități de consiliere științifică pentru volume precum: Contraamiral Petre George, Contribuții la o istorie navală în date; Gabriel-Felician Croitoru, Evoluția portului Giurgiu de la origini până în 1945; Constantin Cumpănă, Corina Apostoleanu, Amintiri despre o flotă pierdută, vol. I - „Navele românești ale Dunării și Mării“. Este membru în consiliul stiințific al volumului „Comunicări științifice”. Biblioteca Historica, Philosophica et Geographica, Colegiul „Mediensis”, Catedra de Istorie și Științe Socio-umane, Mediaș. De asemenea, a oferit consiliere științifică pentru ROMFILATELIA la emisiunile „Portul Constanța”, „Farurile României” și „Statul Major al Forțelor Navale – 150 de ani de activitate”; la serialul de emisiuni documentare despre Istoria Marinei produs pentru posturile B1 TV și TV Neptun de Cosmin Niculescu; la documentarul despre istoria Dobrogei realizat de Centrul European de Studii în Probleme Etnice - Institut al Academiei Române, în coordonarea prof. univ. dr. Radu Baltasiu; serialului de documentare despre cercetarea arhelogică subacvatică realizat de Discovery România, prin reprezentantul canalului Discovery în România, Florian Chiriac.
   Rezultatele activității de cercetare desfășurată cu precădere în jurul unor teme de comerț, navigație, elemente de arhitectură navală, istoria Marinei Române în perioadele medie, modernă și contemporană s-au concretizat prin apariția a 4 volume de autor (Pagini de istoria Marinei Române, 2012; Veneția și Genova în Marea Neagră. Nave și navigație (1204-1453), 2008; Instrumente de navigație din colecția Muzeului Marinei Române/Navigation instruments from the Romanian Naval Museum collection, 2007; Evoluția navigației la Dunărea de Jos și Marea Neagră în Evul Mediu românesc, 2006), a 3 volume semnate în coautorat (De la Divizia de Mare la Flotă. 1896-2011. Monografie, 2011 cu cam. fl. dr. Alexandru Mîrșu, cdor. dr. Ioan Custură, cdor. Tiberiu Liviu Chodan; Aspecte din istoria Marinei Militare Române în colecția de fotografii a Muzeului Marinei Române, cu Olimpiu Manuel Glodarenco, 2007, Navigație și ... politică, cu Carmen Atanasiu, Mariana Cojoc, 2001) și a 5 volume semnate în colectiv de autori: Istoria Statului Major al Forțelor Navale 1860-2010. Monografie, 2010; Muzeul Marinei Române. Album de colecții. 1969-2009, 2008; Marea Neagră. Puteri maritime-puteri terestre (secolele XIII-XVIII), 2006; Statul Major al Forțelor Navale 1860-2005. Tradiții și perspective, 2005; Muzeul Marinei Române. Album de colecții. 1969-2014, 2014).
   De asemenea, a coordonat 12 volume de studii, are peste 150 de lucrări de specialitate publicate și peste 100 de articole de popularizare a unor evenimente și personalități istorice, manifestări culturale, teme de interes științific. A participat la peste 50 de conferințe și simpozioane științifice naționale și internaționale. Este organizator și co-organizator de evenimente precum: congrese, sesiuni de comunicări științifice, simpozioane, mese rotunde, lansări de carte, expoziții.
   Pentru lucrările publicate a fost distinsă (în perioada 2007-2014) cu premiul „Colonel de marină Mihail Drăghicescu” în domeniul Istorie navală și geografie maritimă și fluvială acordat de către Clubul Amiralilor celor mai bune lucrări de istorie navală.
   În anul 2013 a câștigat Trofeul „Omul Anului 2012” în Forțele Navale Române, ocupând locul I la secțiunea „Istorie, Cultură și Tradiții Militare”. A fost selectată astfel, pentru concursul organizat la nivelul Ministerului Apărării Naționale etapă la care a câștigat Trofeul „Omul Anului 2012” în Statul Major General, locul I la secțiunea „Istorie, Cultură și Tradiții Militare”.