Menu

LOCUL ȘI ROLUL INSTITUȚIEI ÎN CONSERVAREA ȘI
 VALORIFICAREA ȘTIINȚIFICĂ A PATRIMONIULUI NAVAL NAȚIONAL


     Muzeul Marinei Române a fost înființat prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1127 din 29 mai 1969, ca instituție de profil de importanță republicană/națională - muzeu de categoria I, prin specificul său, unicat în țară, în prezent constituind rețeaua muzeală militară, împreună cu Muzeul Militar Național "Regele Ferdinand I" și Muzeul Aviației.
     Instituția îndeplinește cumulativ următoarele funcții: constituirea, conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal; evidența, protejarea, cercetarea și dezvoltarea patrimoniului muzeal; punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoașterii, educării și recreerii publicului; promovarea trecutului navigației și a istoriei Marinei Române de la începuturi și până în contemporaneitate. Ca unitate militară, Muzeul Marinei Române este instituția specializată a Statului Major al Forțelor Navale în probleme de cultură, cercetare și documentare muzeografică și istorico-militară. Prin toate acestea, instituția păstrează memoria înaintașilor pentru generațiile viitoare, înscriindu-le efortul, strădania și reușitele în patrimoniul universal.
 

Pliant de prezentare

     Exponatele și fondul său documentar au inspirat cercetătorilor, istoricilor, muzeografilor, artiștilor și personalului de specialitate propriu, din instituțiile militare de învățământ ale Marinei, ca și din alte instituții de profil și centre de cultură din armată și societatea civilă, pagini inedite de istorie navală și militară, precum și lucrări de certă valoare artistică și științifică.
     Rolul de păstrător avizat al valorilor materiale și spirituale, din care derivă ineditul exponatelor etalate cu generozitate publicului vizitator, a fost permanent corelat cu activitatea de investigare și introducere în circuitul științific a unor fonduri arhivistice de interes pentru istoria națională.
     Se poate sublinia că cele XVI ediții ale Sesiunii de comunicări științifice "Dunărea și Marea Neagră în istoria românilor" (prima ediție - 1983, odată cu redeschiderea instituției după ampla reorganizare demarată în anul 1977), organizată de Muzeul Marinei Române, au reunit de-a lungul anilor sute de specialiști, cercetători, muzeografi, profesori, au promovat, între alte teme, importanța și semnificația istoriei navale și a geopoliticii pontice. De-a lungul anilor, tematica sesiunilor a fost dedicată unor evenimente marcante ale istoriei naționale sau ale spațiului carpato-dunăreano-pontic. Menționăm aici că a IX-a sesiune (6-9 iunie 1991) a fost dedicată aniversării a 2500 de ani de existență și 2250 de ani de atestare documentară a cetății Tomis. Comunicările științifice prezentate de participanți cu prilejul ultimelor sesiuni au fost publicate în tomuri ale "Anuarului Muzeului Marinei Române".
     De o deosebită importanță pentru lumea științifică a fost organizarea de către Muzeul Marinei Române a primului Congres Internațional de Istorie Navală din România - "Dunărea în istoria Europei", a XV-a manifestare științifică a instituției - cu susținerea Fundației "Hans Seidel", Ministerului Federal de Interne al R.F.G., Ministerului Culturii și Cultelor și de Statul Major al Forțelor Navale - Mamaia, 6-8 octombrie 2004, lucrările prezentate în cadrul secțiunilor acestei manifestări fiind publicate în tomul VII (2004) al "Anuarului Muzeului Marinei Române". La congres au participat peste 80 de cadre didactice universitare, cercetători, muzeografi, arhiviști, analiști politici și militari, reprezentând 40 de instituții de profil din 9 țări (Marea Britanie, Cehia, Franța, Germania, Grecia, Italia, România, Federația Rusă, Turcia).

Instantanee de la manifestările organizate de Muzeul Marinei Române
(sesiunea științifică națională; vernisaj expoziție temporară)

Deschiderea Campionatului Național de Navomodele (8 iunie 2010)

     Racordat la trecut dar mereu în pas cu prezentul, Muzeul Marinei Române a venit în întâmpinarea cadrelor forțelor navale, a elevilor și studenților marinari, a tinerilor în general, facilitându-le contactul direct cu simbolurile unei profesii de excepție, profesie care a acceptat și promovat oameni de excepție; a fost locul în care societatea civilă a descoperit temeiurile pentru care merită să prețuiască spiritualitatea marinărească, a fost și rămâne amfitrionul unor autentice acte de cultură, amfiteatrul în care sunt evocate și elogiate momente cruciale din istoria neamului românesc, faptele de arme ale marinarilor și figuri de eroi pentru care Dunărea și Marea au fost suport și argument pentru profesia de marinar.

LOCUL ȘI ROLUL INSTITUȚIEI ÎN REȚEAUA MUZEALĂ NAȚIONALĂ

     Instituție unicat în România prin specific, reprezentativă prin maniera elevată de valorificare a patrimoniului național, Muzeul Marinei Române abordează cu profesionalism și diplomație colaborarea cu unități similare din rețeaua muzeală națională și internațională.
     Prin Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, Muzeul Marinei Române a fost reconfirmat ca muzeu de importanță națională al doilea din cadrul Ministerului Apărării Naționale și, pe atunci, singurul din Dobrogea.

     Un reper în consacrarea internațională a instituției a fost marcat de participarea Muzeului Marinei Române în cadrul pavilionului României organizat la Genova cu ocazia Expoziției Mondiale Specializate "Cristoforo Colombo: La Nave e Il Mare", în perioada 15 mai - 15 august 1992, anul 1992 fiind declarat "Anul Cristofor Columb - 500 de ani de la descoperirea Americii". Prin conținutul tematic specific al expoziției proiectate de specialiștii muzeului din Constanța participanți la eveniment, în topul organizat de reuniunea comisarilor generali ai țărilor participante, România s-a clasat pe un onorant loc VI (din 56 de state participante), alături de marile puteri maritime ale lumii.

     În anul 1999, la 30 de ani de la înființarea instituției, ministrul Culturii, domnul Ion Caramitru, a transmis: "Exprimăm felicitările noastre specialiștilor Muzeului Marinei Române prin eforturile lor în conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului istoric naval românesc".
     Reținem aici și un gând exprimat la același moment aniversar de o personalitate locală, prof. dr. Constanța Călinescu: "Înscrisă în toate ghidurile turistice, amintită în pagini literare și istorice, vizitată de personalități ale lumii, instituția poartă pe umeri importanța de unicitate. Ea nu se recomandă doar ca muzeu istoric prin exponate, ci și ca muzeu de artă prin marinele impunătoare, ca muzeu de memorialistică prin cinstirea numelor și evenimentelor hotărâtoare pentru evoluția navigației, ca departament științific prin sesiunile de prestigiu organizate în decursul anilor".
     Cu același prilej, instituția a publicat prima sa monografie: x x x, Muzeul Marinei Române. 1969-1999, București, Editura Modelism, 1999

Vernisajul expoziției temporare dedicate Zilei Marinei Române 2008
organizate de Muzeul Marinei Române în cadrul Muzeului Militar Național "Regele Ferdinand I"

     Zecile de expoziții tematice proprii sau organizate în colaborare cu alte instituții, organizații și asociații culturale civile, simpozioanele și manifestările de recunoscută ținută științifică, pertinentele afirmări ale rezultatelor cercetării științifice individuale în cadrul unor manifestări de profil și în publicații de specialitate, cele XVI ediții ale sesiunii de comunicări științifice "DUNĂREA ȘI MAREA NEAGRĂ ÎN ISTORIA POPORULUI ROMÂN", Primul Congres Internațional de Istorie Navală din România, desfășurat în 2004, "Anuarul Muzeului Marinei Române" ș.a. întregesc imaginea publică a unei instituții așezată la loc de cinste în ierarhia muzeelor din România.

Afișul expoziției temporare foto-documentară dedicate aniversării a 150 de ani
de la înființarea Forțelor Navale Române (1860-2010)

     Tânăra generație, elevi și studenți, cadrele, soldații și gradații voluntari din garnizoanele din cadrul Forțelor Navale, cercetători, jurnaliști, membrii delegațiilor militare străine, echipajele navelor care acostează an de an în portul Constanța și un tot mai numeros public vizitator din țară și din străinătate se bucură în Muzeul Marinei Române de tradiționala ospitalitate marinărească, de consiliere și oferte culturale și de agrement dintre cele mai atractive.