PERSONALUL MUZEULUI MARINEI ROMÂNE
 

Membrii consiliului științific al Muzeului Marinei Române:

- Cpt.cdor. Marius ROHART, director
- Dr. Florin Stan – muzeograf, șef Secție Istoria Marinei, ; expert al Ministerului Culturii și Patrimoniului
      Național în domeniul: „Bunuri arheologice și istorico-documentare/istorie contemporană”; specialist istorie
      contemporană;
- Dr. Andreea (Atanasiu) CROITORU – muzeograf; expert al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național
      în domeniul: „Bunuri de importanță tehnică/instrumente de navigație, ancore și elice, machete de nave,
      nave”; specialist istoria navigației medievale;
- Dr. Ion Rîșnoveanu – muzeograf; expert al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național în domeniul:
      „Bunuri arheologice și istorico-documentare/istorie contemporană”; specialist istorie modernă;
- Andrei Vochițu – muzeograf; specialist istorie veche;
- Tanța Măndilă – muzeograf; responsabil Fondul Documentar;

 


                Căpitan comandor Marius Laurențiu ROHART
- directorul Muzeului Marinei Române –
 

    Căpitan comandorul Marius Laurențiu Rohart s-a născut la 12 iunie 1967, în Constanța.
   A absolvit Liceul Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza” în 1985 și Facultatea de Navigație, Secția Marină Militară, specializarea: Arme sub Apă în 1993. A fost repartizat din promoție la Divizia Dragoare de radă, Mangalia, pe un dragor de radă unde a deținut funcția de comandant al UL 2, 3 și pe cea de ofițer secund.
   În anul 1995 a ocupat prin concurs, funcția de cercetător științific în cadrul Centrului de Cercetare Științifică al Marinei, Constanța. În calitate de cercetător științific obține mai multe certificate de inovator. De asemenea, urmează cursul de Proprietate intelectuală, atestat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor ca specialist în Proprietate intelectuală.
   În 2000 se mută ofițer 2 la Compartimentul Planificare-Logistică din cadrul Serviciului Logistic al Statului Major al Forțelor Navale. În 2004 este numit șef al Compartimentului Secretariat și Relații Publice al Comandamentului Operațional Naval. În 2006 devine șef al Compartimentului Tradiții, Cultură și Educație Civică din cadrul Comandamentului Flotei.
   La 15 martie 2013 este numit în funcția de director al Muzeului Marinei Române. În tot acest timp a urmat toate cursurile de carieră firești pregătirii profesionale, ultimul desfășurându-se în perioada septembrie-noiembrie 2014, în cadrul Departamentului Regional al Resurselor de Apărare al Universității Naționale de Apărare „Carol I”. În același an a urmat și cursul de Relații Publice pentru manageri culturali.
   Din anul 1990 este membru al Ligii Ofițerilor din Marina Militară, în anul 2012 devenind vicepreședinte al acestei asociații.
   În anul 2013 a fost distins cu Emblema de Onoare a Forțelor Navale.
   În primii doi ani de mandat (2013-2014) căpitan comandorul Marius Laurențiu Rohart a continuat politica de promovare a istoriei Marinei Române, deschisă de predecesorii săi, continuând să organizeze simpozioane științifice, conferințe, concursuri, lansări de carte, mese rotunde, expoziții, evocări, work-shopuri, porți deschise ș.a. și a dus la creșterea numărului de parteneriate cu instituții de învățământ, instituții de cultură, biblioteci, arhive din Constanța și nu numai.
   Sub conducerea sa a fost organizată Conferința Națională de Comunicări Științifice a Muzeului Marinei Române, desfășurată la 29 mai 2014, cu ocazia aniversării a 45 de ani de existență ai instituției.
   A participat la sesiuni de comunicări științifice organizate de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Muzeul Militar Național „Ferdinand I” București, Arhiepiscopia Râmnicului (Mănăstirea dintr-un Lemn), Mitropolia Ardealului (Mănăstirea Sâmbăta de Sus), Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice „General Radu Rosetti” Pitești.
   Sub conducerea sa au fost publicate la Editura Muzeului Marinei Române, volumele: Petre George, Contribuții la o istorie navală în date, 520 pp.; Muzeul Marinei Române-album de colecții,1969-2014, 94 pp. (colectiv), „Anuarul Muzeului Marinei Române”, tom XV, 350 pp.; Dunărea și Marea Neagră în spațiul euro-asiatic. Istorie, relații politice și diplomație, coordonator dr. Andreea Atanasiu-Croitoru, ed a 2-a, 357 pp.; „Anuarul Muzeului Marinei Române”, tom XVI, 400 pp. Lucrările au primit premiul „Colonel de marină Mihail Drăghicescu” în domeniul Istorie navală și geografie maritimă și fluvială, acordat de „Clubul Amiralilor”.
 


                Dr. FLORIN STAN
- muzeograf , șef Secție Istoria Marinei –
 

    Florin C. Stan s-a născut la 2 noiembrie 1974, în Constanța.
   Licențiat în Istorie (1998) și absolvent de studii aprofundate, specializarea ,,Istoria și civilizația zonei Mării Negre de la modernitate la contemporaneitate” (2000), în cadrul Universității ,,Ovidius” din Constanța. Specialist de clasă în Istorie militară, clasa I (din 2006, atestat de către Serviciul Istoric al Armatei). Doctor în Istorie (2009) al Universității ,,Valahia” din Târgoviște, cu lucrarea ,,Situația evreilor din România între anii 1940-1944”, sub îndrumarea științifică a prof. univ. dr. Ion Calafeteanu. Din 2011 este lector universitar asociat al Facultății de Istorie și Științe Politice, Universitatea ,,Ovidius" Constanța.
   Membru al Societății de Științe Istorice din România (1998), membru fondator (2003) al Asociației Profesorilor de Istorie din România APIR-CLIO, membră a European Standing Conference of History Teacher's Associations (EuroClio), membru fondator (2010) și președinte al Asociației Române pentru Dezvoltare Durabilă - Constanța și al Asociației Tomis pentru Interculturalitate. Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (2009). Cercetător acreditat (din 2004) pe lângă Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Editor al ,,Anuarului Muzeului Marinei Române”. Documentare și cercetare arhivistică la: Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau - O¶wiêcim, Polonia (2005), Arhivele Naționale ale Republicii Moldova - Chișinău (2006), Yad Vashem (2010), Centrul de Studii și Păstrare a Arhivele Militare Istorice ,,General Radu Rosetti” - Pitești, Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității - București, arhive din țară. Cursuri de specialitate în cadrul Institutului de Iudaistică ,,Moshe Carmilly Weinberger”, Universitatea ,,Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca (2005), Centrul de Studii Ebraice ,,Goldstein-Goren”, Universitatea din București (2007), Yad Vashem (2010).
   A publicat volumul Portul Constanța - poartă deschisă evreilor spre ,,țara promisă”. Studii privind ,,problema evreiască” în România. 1938-1944, Constanța, Editura Muzeului Marinei Române, 2007, colaborator la Enciclopedia Armatei României, București, 2009; coautor al monografiei Istoria Statului Major al Forțelor Navale. 1860-2010, București, 2010; editor al tomului Studia in honorem magistri ION CALAFETEANU LXX. Istorie și istoriografie contemporană, Constanța, 2010 și al lucrării România în focul războiului. Volum de studii dedicat împlinirii a 70 de ani de la intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial (1941-2011), Constanța, 2011. A mai publicat circa 100 de articole tematice culturale și de profil istoric în presa locală, în reviste de cultură sau de istorie - ,,Independentul”, ,,Cuget Liber”, ,,Agora”, ,,Tomis”, ,,Ex Ponto”, ,,Dosarele Istoriei”, ,,Realitatea evreiască - și peste 50 de studii de specialitate în volumele unor sesiuni de comunicări științifice, anuare, reviste de studii istorice, precum: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX, vol. I, Editura Universității ,,Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2006, vol. II, 2007, vol. III, 2008; Dobrogea 1878-2008. Orizonturi deschise de mandatul european, Ex Ponto, Constanța, 2008; Anuarul Muzeului Marinei Române, Analele Dobrogei (Constanța), Buletinul Arhivei, Muzeului și Centrului de Studiere a Istoriei Evreilor din România, Document. Buletinul Arhivelor Militare Române (Bucureti), Cumidava (Brașov), Anuarul Asociației Tinerilor Istorici din Republica Moldova (Chișinău), Cetatea Biharei. Revistă de cultură și istorie militară (Oradea), Valachica. Studii și cercetări de istorie și istoria culturii (Târgoviște), Anuarul Asociației Profesorilor de Istorie din România (Bistrița-Năsăud) ș.a.
   Pentru lucrările publicate a fost distins cu premii acordate de către Clubul Amiralilor, în anii 2009, 2010, 2011 și 2012. În anul 2012 a ocupat locul II în cadrul concursului „Omul Anului 2011" în domeniul ,,Istorie, Cultură și Tradiții Militare” organizat la nivelul Statului Major al Forțelor Navale. În anul 2013 a fost decorat de președintele României cu ordinul ,,Virtutea Maritimă" în grad de cavaler.
 


 Dr. Andreea (Atanasiu) CROITORU
           
- muzeograf -


   Andreea Croitoru s-a născut la 10 august 1973, în Constanța.
   Studii superioare la Universitatea „Ovidius” Constanța, Facultatea de Istorie, Drept și Științe Administrative, specializarea Istorie-Arheologie (1992-1997), unde, sub îndrumarea prof. univ. dr Panait I. Panait, a susținut teza cu tema „Românii și navigația pe Dunăre și în Marea Neagră în secolele XV-XVIII”. În anul 1998 a absolvit cursurile de Masterat în profilul Istorie-Arheologie, specializarea „Istoria și civilizația zonei Mării Negre în Antichitate și Evul Mediu”, în cadrul aceleiași facultăți; disertația a fost susținută cu lucrarea: „Supremația navală și comercială genoveză în Marea Neagră. Secolele XIII-XIV”, elaborată sub îndrumarea științifică a domnului academician Șerban Papacostea. În anul 2008 devine Doctor în Istorie, specializarea: Istorie Medievală Universală, cu teza: Veneția și Genova în Marea Neagră. Nave și navigație. 1204-1453, coordonator științific: academician Șerban Papacostea, doctorat susținut la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, București. În anii 2003 și 2004 urmează cursuri de Studii aprofundate în perfecționarea limbii neoelene la Universitatea „Aristotel” din Thessaloniky - Grecia, Facultatea de Limbă Neogreacă, în urma bursei de studiu obținută de la Guvernul Elen.
   A ocupat funcția de muzeograf la Muzeul de Artă din Constanța în perioada 1995-1997, profesor de istorie la Școala generală nr. 3, în anul școlar 1997-1998 și la Liceul „Omnia”, din același oraș, în anul 1998-1999. În perioada 1999-2001 ocupă funcția de șef Departament Eveniment în cadrul cotidianului constănțean „Observator”.
   La 1 aprilie 2001 ocupă prin concurs postul de muzeograf la Muzeul Marinei Române din Constanța. Din 2005 devine Specialist de clasă - în specialitatea militară Istorie, clasa I, statut atestat de către Serviciul Istoric al Armatei din cadrul Statului Major General. Din același an devine redactor șef-adjunct al „Anuarului Muzeului Marinei Române”, după ce, în perioada 2001-2004 a deținut funcția de secretar general de redacție. În anul 2009 devine „Expert în bunuri de importanță tehnică: instrumente de navigație, ancore și elice, machete de nave, nave”, atestat eliberat de Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național. Din 2010 devine Mager de proiect – specialist în managementul proiectelor, atestat de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național.
   În afara instituției angajatoare are colaborări cu institute de cercetare și instituții de învățământ de prestigiu: din 2008 colaborează cu Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, București, în calitate de cercetător științific; din 2010 este membru al consiliului științific al Institutului de Turcologie și Studii Central-Asiatice, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca; din octombrie 2011 este lector universitar asociat al Facultății de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității „Ovidius” Constanța, unde predă cursurile: „Introducere în istoria Marinei Române” și „Comerț și navigație în spațiul est-european”. De asemenea, este membru al: Asociației „Dobrogea. Istorie și Civilizație”, Ligii Navale Române, al Comisiei Române de Istorie Militară, al Societății de gestiune colectivă a drepturilor de autor „CopyRo”.
   În calitate de specialist muzeograf, în afara activităților specifice, a contribuit la organizarea unor expoziții permanente: reorganizarea expoziției permanente a Muzeului Marinei Române după perioada de consolidare și refacere a clădirii (2005-2009) – Constanța; colaborare la reorganizarea expoziției permanente a Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”-Filiala Constanța (2008) – Constanța; organizarea expoziției permanente a Filialei Mangalia a Muzeului Marinei Române (2005) – Mangalia; colaborare la organizarea expoziției pemanente a Muzeului Jandarmeriei (2004) – Constanța; colaborare la organizarea expoziției pemanente a Muzeului Statului Major al Forțelor Navale (2004) – București.
   În calitate de manager de proiect a condus două proiecte: Proiectul de reabilitare a navei cu zbaturi „Republica”. Finanțator: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului; și Proiectul Flota Maritimă Comercială – 115 ani. Trecut. Prezent. Viitor. Finanțator: Liga Navală Română. De asemenea, a fost membru în 8 echipe de proiect în perioada 2000-2010.
   În calitate de cercetător al istoriei marinei a desfășurat activități de consiliere științifică pentru volume precum: Contraamiral Petre George, Contribuții la o istorie navală în date; Gabriel-Felician Croitoru, Evoluția portului Giurgiu de la origini până în 1945; Constantin Cumpănă, Corina Apostoleanu, Amintiri despre o flotă pierdută, vol. I - „Navele românești ale Dunării și Mării“. Este membru în consiliul stiințific al volumului „Comunicări științifice”. Biblioteca Historica, Philosophica et Geographica, Colegiul „Mediensis”, Catedra de Istorie și Științe Socio-umane, Mediaș. De asemenea, a oferit consiliere științifică pentru ROMFILATELIA la emisiunile „Portul Constanța”, „Farurile României” și „Statul Major al Forțelor Navale – 150 de ani de activitate”; la serialul de emisiuni documentare despre Istoria Marinei produs pentru posturile B1 TV și TV Neptun de Cosmin Niculescu; la documentarul despre istoria Dobrogei realizat de Centrul European de Studii în Probleme Etnice - Institut al Academiei Române, în coordonarea prof. univ. dr. Radu Baltasiu; serialului de documentare despre cercetarea arhelogică subacvatică realizat de Discovery România, prin reprezentantul canalului Discovery în România, Florian Chiriac.
   Rezultatele activității de cercetare desfășurată cu precădere în jurul unor teme de comerț, navigație, elemente de arhitectură navală, istoria Marinei Române în perioadele medie, modernă și contemporană s-au concretizat prin apariția a 4 volume de autor (Pagini de istoria Marinei Române, 2012; Veneția și Genova în Marea Neagră. Nave și navigație (1204-1453), 2008; Instrumente de navigație din colecția Muzeului Marinei Române/Navigation instruments from the Romanian Naval Museum collection, 2007; Evoluția navigației la Dunărea de Jos și Marea Neagră în Evul Mediu românesc, 2006), a 3 volume semnate în coautorat (De la Divizia de Mare la Flotă. 1896-2011. Monografie, 2011 cu cam. fl. dr. Alexandru Mîrșu, cdor. dr. Ioan Custură, cdor. Tiberiu Liviu Chodan; Aspecte din istoria Marinei Militare Române în colecția de fotografii a Muzeului Marinei Române, cu Olimpiu Manuel Glodarenco, 2007, Navigație și ... politică, cu Carmen Atanasiu, Mariana Cojoc, 2001) și a 5 volume semnate în colectiv de autori: Istoria Statului Major al Forțelor Navale 1860-2010. Monografie, 2010; Muzeul Marinei Române. Album de colecții. 1969-2009, 2008; Marea Neagră. Puteri maritime-puteri terestre (secolele XIII-XVIII), 2006; Statul Major al Forțelor Navale 1860-2005. Tradiții și perspective, 2005; Muzeul Marinei Române. Album de colecții. 1969-2014, 2014).
   De asemenea, a coordonat 12 volume de studii, are peste 150 de lucrări de specialitate publicate și peste 100 de articole de popularizare a unor evenimente și personalități istorice, manifestări culturale, teme de interes științific. A participat la peste 50 de conferințe și simpozioane științifice naționale și internaționale. Este organizator și co-organizator de evenimente precum: congrese, sesiuni de comunicări științifice, simpozioane, mese rotunde, lansări de carte, expoziții.
   Pentru lucrările publicate a fost distinsă (în perioada 2007-2014) cu premiul „Colonel de marină Mihail Drăghicescu” în domeniul Istorie navală și geografie maritimă și fluvială acordat de către Clubul Amiralilor celor mai bune lucrări de istorie navală.
   În anul 2013 a câștigat Trofeul „Omul Anului 2012” în Forțele Navale Române, ocupând locul I la secțiunea „Istorie, Cultură și Tradiții Militare”. A fost selectată astfel, pentru concursul organizat la nivelul Ministerului Apărării Naționale etapă la care a câștigat Trofeul „Omul Anului 2012” în Statul Major General, locul I la secțiunea „Istorie, Cultură și Tradiții Militare”.Dr. ION RÎȘNOVEANU
      
- muzeograf -   Ion Rîșnoveanu s-a născut la 21 august 1971, în Constanța.
   În anul 1997 este licențiat în istorie la Facultatea de Istorie și Administrație Publică, specializarea Istorie din cadrul Universității „Ovidius” Constanța unde absolvă cu lucrarea: „Situația Dobrogei între 1916-1920”. În 2001 devine Master în „Politici publice și administrație publică” cu specializare în „Informare și consiliere privind cariera” la Facultatea de Filosofie București, cu teza: „Politicile agricole ale Guvernului României în vederea aderării la Uniunea Europeană”. Tot în 2001 devine și doctorand în Istoria Contemporană a României la Facultatea de Istorie din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași, sub îndrumarea prof. univ. dr. Ioan Ciupercă și având ca temă de cercetare: „Viața cotidiană în Dobrogea interbelică”.
   Își începe activitatea în învățământ ca profesor-suplinitor calificat de Istorie în anul școlar 1997-1998 la Școala generală nr. 8 Constanța, în 1999-2001 este numit director-educativ la Școala generală "Sf. Andrei" Mangalia, iar în 2002-2003 predă la Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Constanța în calitate de profesor-detașat de istorie.
   În perioada 1998-2005 este profesor-titular de Istorie la Școala generală "Sf. Andrei" Mangalia unde a fost și responsabil cu Aria curriculară "Om și societate", iar în 2000-2005 are și atribuții de consilier în informare și consiliere privind cariera în cadrul aceleiași școli.
   În anul 1999, a fost numit în funcțiile de director educativ și responsabil al Ariei curriculare "Om și societate". În funcția de director educativ, a organizat și coordonat toate activitățile extracurriculare desfășurate în cadrul școlii: parteneriatul Școlilor nr. 2 din județul Constanța, microolimpiada Școlilor nr. 2 din județ, acțiunile științifico-metodice extracurriculare.
   De asemenea, a participat la acțiuni specifice de informare și consiliere privind cariera organizate de I.S.J. Constanța și de Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța în colaborare cu A.J.O.F.M. Constanța.
   Din punct de vedere al activității profesionale, în perioada 2003-2005 a fost organizatorul și moderatorul workshop-ului "Problemele actuale ale tinerilor" desfășurat cu ocazia Zilelor Școlii "Sf. Andrei" Mangalia, iar în 2004 – evaluator al proiectului "Lucrător cu studii medii în administrația de stat" realizat de A.T.I.P. Constanța, în colaborare cu I.T.M. Constanța.
   La 17 iunie 2005, ocupă prin concurs postul de muzeograf la Muzeul Marinei Române, Constanța.
    În ceea ce privește activitatea științifică:
- a participat la sesiunea de comunicări științifice organizată de I.S.J. Constanța cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la moartea domnitorului Ștefan cel Mare cu lucrarea "Steagul Moldovei în timpul domniei lui Ștefan cel Mare";
- a publicat articolul "23 august 1944", în revista "Dilema veche" nr.31/ 13-19 august;
- în 2003 obține gradul didactic II;
- a prezentat lucrarea "Situația Dobrogei după primul război mondial" în cadrul Sesiunii de comunicări științifice organizate cu ocazia Zilelor C.N.M.B. Constanța
- 2001- Sesiunea omagială "Iorghiana" organizată de Societatea de Științe Istorice Constanța, cu lucrarea "Nicolae Iorga-parlamentarul"
- 1998 – Conferința internațională organizată de Facultatea de Istorie Constanța cu tema "1918-1998. 70 de ani de la unirea Basarabiei cu România", cu lucrarea "Relațiile româno-sovietice între 1948-1958".


ANDREI VOCHIȚU
  
- muzeograf -   Andrei Vochițu s-a născut la 16 aprilie 1981, în Constanța.
   Licențiat în Teologie și Istorie (2003) și absolvent de Studii aprofundate atât în
Teologie (2005) cât și în Istorie (2008), specializarea „Comunicare și mass-media” la Facultatea de Teologie, respectiv „Istorie și geopolitică” la Facultatea de Istorie și Relații Internaționale din cadrul Universității „Ovidius” Constanța.
   Este specialist de clasă în Istorie militară clasa I, din 2005. Este muzeograf clasa IA, acreditat de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură din 2005. Are specializare de scafandru categoria IIIB, stagiu efectuat la Centrul de Scafandri din cadrul Statului Major al Forțelor Navale, din 2007, participând astfel la mai multe proiecte de arheologie submarină în platforma litorală românească.
   A publicat numeroase studii de specialitate în „Anuarul Muzeului Marinei Române” începând din 2003 până în prezent: Apărători ai individualității spirituale și culturale la Tomis. Episcopi tomitani (secolele IV-VI), în ,,Anuarul Muzeului Marinei Romane-2003”, tom VI, 2003; The Byzantine Flotilla on Danube, VII-X, în ,,The Romanian Naval Museum Yearbook”, volume VII, 2004; Acțiuni ale submarinelor românești în Marea Neagră în al doilea război mondial, în ,,Anuarul Muzeului Marinei Romane-2005”, tom VIII, 2005; Tunurile „Bofors” din colecția Muzeului Marinei Române, în „Anuarul Muzeului Marinei Române-2007”, tom X, 2008; Zile dedicate marinei pe mapamond, în „Anuarul Muzeului Marinei Române-2007”, tom X, 2008; Istoricul tunurilor Gustloff din colecția Muzeului Marinei Române, în „Buletinul Muzeului Militar Național”, tom XXXII, 2008; Considerații privind reorganizarea sectorului dedicat istoriei vechi a navigației românești în cadrul Muzeului Marinei Române, în ,,Anuarul Muzeului Marinei Romane-2008”, tom XI, 2009; Date noi cu privire la istoricul submarinelor românești, în ,,Anuarul Muzeului Marinei Romane-2008”, tom XI, 2009; Tunul Krupp din colecția Muzeului Marinei Române, în ,,Anuarul Muzeului Marinei Romane-2009”, tom XII, Editura 2009; Din acțiunile de luptă ale unităților de artilerie navală în timpul campaniei din 1916-1918 în Primul Război Mondial, în ,,Anuarul Muzeului Marinei Romane-2009”, tom XII, 2009; Evoluția conceptelor defensive pentru litoralul maritim românesc în perioada interbelică, în ,,Anuarul Muzeului Marinei Romane-2010”, tom XIII, Constanța, 2010; Tunul sovietic 90K/L52 calibru 85mm din colecția Muzeului Marinei Române, în ,,Anuarul Muzeului Marinei Romane-2010”, tom XIII, 2010.
   De asemenea a mai publicat articole și în alte lucrări de specialitate cum ar fi: O piesă de de artilerie controversată din colecția Muzeului Marinei Române, în volumul ,,Studii și articole de Istorie - 2009” editat de Societatea de Științe Istorice, O analiză de imagine a momentului 23 august 1944 așa cum reiese din dicuțiile postate pe un forum web dedicat celui de-al doilea război mondial, în volumul ,,Arc peste timp: 23 august 1939 – 23 august 1944”; Coautor, Țigle și olane de pe epava antică Mangalia B, în ,,Pontica”, XLII, Muzeul de Istorie Naționala și Arheologie, Constanța, 2009, Tunul sovietic B-13mm/50 M1936, în ,,Acta Moldaviae Meridionalis”, XXVIII-XXIX, Editat de Muzeul Județean ,,Ștefan cel Mare”, Vaslui, 2007-2008; Tunul Obuchov de 75 mm din colecția Muzeului Marinei Române, în ,,Comunicări științifice” IX, Colegiul Tehnic ,,Mediensis”, Mediaș, 2010, Studiu privind apărarea coastelor pentru anul 1933, în ,,Forțele Navale Române. 150 de ani de tradiție”, 2010; Tunul AA Hispano-Suiza 20mm aflat în gestiunea Muzeului Marinei Române, în ,,Buletinul Muzeului Militar Central”, 7-8, 2010, Concepte de apărare a unei baze navale în studiile de specialitate ale Marelui Stat Major Român în perioada interbelică, în ,,Analele Științifice ale UOC – Seria Istorie”, nr. 4, 2008, Situația geostrategică și geopolitică la Dunărea de Jos și Marea Neagră la începutul secolului XX, în ,,Analele Științifice ale UOC – Seria Istorie”, nr. 2, 2006; O piesă rară de artilerie aflată în patrimoniul Muzeului Marinei române, în volumul de studii ,,Valahica”, Târgoviște, 2010; Coautor, Considerații privind Armatei Sovietice pe Frontul de Est (1941-1943), în „România în focul răazboiului (1941-1945)”, 2011; Odiseea „Flotei Albe” românești 1916-1918, în „Flota Maritimă Comercială Română ăntre tradiție și actualitate”, 2011, Tunul Flak 36 de 37cm/L57 produs de Rheinmetall aflat în colecția Muzeului Marinei Române, în ,,Buletinul Muzeului Militar Național”, 9, 2011; Planuri de apărare conjugate ale categoriilor de forțe armate la litoralul românesc înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial în teritoriile din nordul Dunării, în „Studia varia in Honorem Professoris Panait I. Panait octogenarii”, (coord. Andreea Atanasiu-Croitoru) 2012; Hidroavioanele din Siutghiol, în „Marea Noastră”, anul XIII, nr. 2(91), martie-aprilie 2013; New entries regarding the 12 pdrs old gun from constanța’s naval museum, în „Analele Dobrogei”, Constanța, 2011.
   Semnează în colaborare cu arheolog Claudiu Munteanu de la Muzeul „Bruckenthal” din Sibiu un articol de specialitate publicat în străinătate în International Journal of Nautical Archeology, volume 39, Issue 2, Roof Tiles from the Ancient Greek Shipwreck ‘Mangalia B’, Black Sea Coast, Romania.
   Este autor sau coautor al unor lucrări de specialitate cu teme diverse ce se încadrează într-o plajă tematică largă de la istoria religiilor și a cultelor religioase până la istorie militară și gesotrategie: Istoria Statului Major al Forțelor Navale, Ed. CTEA, București, 2005 (colectiv de autori); Simbolistica războaielor eshatologice. Apocalipsa lui Ioan și Manuscrisele de la Marea Moartă, 2006 (autor); Muzeul Marinei Române. Album de colecții, 2008 (editor); Istoria Statului Major al Forțelor Navale Române 1860-2010, monografie, 2010, (colectiv de autori); Tunuri navale istorice în Marina Română. Histroical Naval Guns from Romanian Navy, 2011 (autor).


TANȚA MĂNDILĂ
  - muzeograf -


   Tanța Măndilă s-a născut la 18 martie 1974, în Constanța.
   A urmat, în perioada anilor 1990-1995, cursurile Colegiului comercial ,,Carol I”, iar în anul 2000 a absolvit Facultatea de Istorie, Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Ovidius” Constanța, specializarea Istorie veche, cu teza: Ținutul dintre Dunăre și mare în secolul IV î. H., sub îndrumarea conf. univ. dr. Livia Buzoianu. În 2008 a absolvit cursurile de Master. Studii aprofundate, teza susținută: Politica navală militară a României 1859-1914, elaborată sub îndrumarea științifică a prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, la Universitatea ,,Ovidius” din Constanța, Facultatea de Istorie și Științe Administrative.
       În perioada 2000-2001 lucrat ca profesor de istorie la Școala ,,Nicolae Tonitza” Constanța, iar în perioada 2000-2004 a fost încadrată ca profesor și secretar la Școala cu clasele I-VIII Pantelimon, Constanța. La 15 iunie 2005, ocupă prin concurs postul de muzeograf la Muzeul Marinei Române din Constanța.
   În 2005 devine Specialist de clasă - în specialitatea militară Istorie, clasa I, atestat eliberat de Serviciul Istoric al Armatei, Statul Major General. În 2008 absolvă cursul de Bibliotecar-biblioteconomie, organizat de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, București, Ministerul Culturii și Cultelor. În 2011 absolvă cursul de Biblioteconomie organizat de Biblioteca Militară Națională, București.
   În anii 2005-2009 a participat la eforturile de organizare a expoziției permanente a Muzeului Marinei Române Constanța, iar în anii 2005-2006 la amenajarea filialei Mangalia a Muzeului Marinei Române.
   În calitate de specialist participă an de an la realizarea de expoziții, mese rotunde, simpozioane, evocări, ghidaje în cadrul Muzeului Marinei și, de asemenea, participă la standurile de carte realizate de muzeu de Ziua Porților Deschise în Portul Militar Constanța, la Salonul de carte „Polemos”, Târgul de „Carte la nisip” de la Mangalia sau la saloanele nautice de la București și din Portul Turistic Constanța.
   A publicat în volume de autori colective: Istoria Statului Major al Forțelor Navale 1860-2010. Monografie, București, 2010; Forțele Navale Române: 150 de ani de tradiție: volum de studii, Constanța, 2010, Muzeul Marinei Române. Album de colecții. 1969-2009, Constanța, 2008 și Muzeul Marinei Române. Album de colecții. 1969-2014, Constanța, 2014.
   A publicat studii și articole de specialitate: Marina în atenția autorităților parlamentare la sfârșitul secolului al XIX-lea, în volumul de studii Forțele Navale Române. 150 de ani de tradiție, Constanța, 2010 și Câteva aspecte privind problema Basarabiei în cadrul tratativelor diplomatice româno¬-ruse din perioada interbelică, în ,,1918-2008. 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu România”, Constanța, 2008.
   A colaborat la realizarea volumelor: „Anuarul Muzeului Marinei Române – tom XII”, 2009; „Anuarul Muzeului Marinei Române – tom XI”, 2008; „Anuarul Muzeului Marinei Române – tom X”, 2007 și Muzeul Marinei Române. Album de colecții, 1969-2009, Constanța, 2008; lucrări care au primit premiul „Colonel de marină Mihail Drăghicescu” în domeniul Istorie navală și geografie maritimă și fluvială, acordat de „Clubul Amiralilor”.
   A participat la 13 conferințe/sesiuni/simpozioane pe teme de istorie generală sau de istoria marinei organizate în Constanța sau București, de Muzeul Marinei Române, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” București, Universitatea „Ovidius” Constanța – Facultatea de Istorie și Științe Politice, Asociația „Cultul Eroilor”, Asociația „Dobrogea – istorie și civilizație”, Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Constanța, Statului Major al Fortelor Navale, Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale, Biblioteca Județeană „I. N. Roman” Constanța.