Menu

Comandantul Componentei Navale „Viceamiral Ioan Georgescu”

Contraamiral de flotilă
Valentin IACOBLEVS-a născut la Constanţa, la 9 iulie 1967.

A îmbrăcat uniforma militară de marină, în anul 1981, când a devenit elev al Liceului Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza”, pe care l-a absolvit în anul 1985. În anul 1989, la absolvirea Facultății de Navigaţie a Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân”, a fost avansat la gradul de locotenent. A urmat cursurile Facultății Interarme a Academiei de Înalte Studii Militare, pe care a absolvit-o în anul 2001, după care a urmat Cursul multinaţional de orientare a ofiţerilor de stat major la Şcoala NATO SHAPE (2002), Seminarul privind limbajul operaţional în domeniul maritim/ NEWPORT (2002), Cursul postuniversitar de perfecţionare în specializarea managementul resurselor de apărare pentru personalul de conducere din departamentul regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare/ Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” (2009) şi Cursul postuniversitar de dezvoltare profesională continuă în conducere strategică (nivel JOINT) din cadrul Şcolii de studii postuniversitare a Facultăţii de Securitate şi apărare/ Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” (2014).

După absolvirea Institutului de Marină (actuala Academie Navală „Mircea cel Bătrân”) a activat în calitate de comandant serviciu de luptă navigaţie, între anii 1989 şi 1999, apoi ofiţer secund la dragoarele maritime 30 şi 25, și ofiţer secund la submarinul „Delfinul” (2001). În perioada 2001 – 2004, a comandat dragorul maritim 30, după care a fost numit comandant secund şi, ulterior, comandant la fregata „Regina Maria” (2004 - 2012). Între anii 2012 şi 2016, și-a desfășurat activitatea ca şef Secţie Instrucţie Forţe de Sprijin şi şef Serviciu Prevenire şi Protecţie la Statul Major al Forţelor Navale.

La data de 15 august 2016 a fost numit comandant al Flotilei 56 Fregate.

A participat la exerciţiile internaţionale Cooperativ Partner 96, 98, 02/ România, Rescue Eagle 98/ România, Cooperativ Partner 01/ Poti, Georgia, Open Spirit 02/ Letonia – Marea Baltică, Copperativ Partner 03/ Odesa, Ucraina, Cooperativ MAKO 06/ România şi NIIRIS 07/ Insula Creta, Grecia.

A participat la misiunile SUMMIT NATO 08/ România şi operaţia Active Endeavour 06, 09 şi 11/ Marea Mediterană.

În semn de confirmare a rezultatelor obținute în activitatea profesională, a fost distins cu Semnul onorific „În serviciul Patriei”, Emblema de Onoare a Statului Major General (2007), Emblema Onoarea Armatei României (2011) şi Emblema de Onoare a Forţelor Navale (2015).

Este căsătorit cu Luminiţa JORA, economist, expert contabil şi consultant fiscal.
Vorbeşte bine limba engleză.