Menu

Locțiitor pentru operații și instruire al Șefului Statului Major al Forţelor Navale

Comandor
Iosif BENCZE

S-a născut la data de 9 septembrie 1967, în municipiul Satu-Mare, județul Satu-Mare.

A absolvit Liceul Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza” în anul 1985, iar în anul 1989 Institutul de marină „Mircea cel Bătrân”, Facultatea Navigație, Secția Marina Militară. Prima funcție repartizată a fost cea de comandant unitate de luptă artilerie și arme sub apă la vedeta torpiloare 202 din Divizionul 93 Vedete Torpiloare, unitate unde timp de 9 ani a îndeplinit funcțiile de comandant unitate de luptă, ofițer secund și specialist cu armele sub apă în statul major al divizionului.

În perioada 1998-2000, a urmat cursurile Academiei de Înalte Studii Militare „Conducere Interarme Forțe Navale”. După absolvire, în perioada 2000-2001, a ocupat funcția de ofițer cu operațiile în statul major al Flotilei 2 Maritime, iar din perioada 2001-2004 funcțiile de comandant vedetă purtătoare de rachete 194 și comandant al secției VPR din Divizionul 150 Nave Purtătoare de Rachete.

Începând cu anul 2004, a îndeplit funcția de ofiţer 3 cu operațiile speciale în cadrul Biroului Planificare Operații și șef compartiment exerciții din cadrul Comandamentului Operațional Naval, iar din anul 2006 funcțiile de șef Birou exerciții navale, șef birou Operații și șef al Operațiilor în Comandamentul Flotei.

A fost numit în funcția de șef al Operațiilor în Statul Major al Forțelor Navale la data de 01.11.2014, iar din decembie 2020, director adjunct al Statului Major al Apărării.

Pe parcursul carierei, și-a dezvoltat pregătirea profesională absolvind cursuri de specialitate pentru ofițeri secunzi la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, curs integrator de stat major și cursul „Allied Joint Operations Staff Officers Course” din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, Cursul de limbă engleză – începători și avansaţi la Academia Navală. În perioada 2011-2012, a absolvit cursurile „Naval Command College” la United States Naval War College, Newport, Rhode Island.
În perioada 1996 - 2014, a participat la exercițiile NATO și NATO /PfP Cooperative Partener 1996, 2000, 2002, Cooperative Mako 2006 – ofițer de proiect, Cooperative Marlin 2007, 2008; Blacksea Partenership în 2008 – observator în cadrul CSBM Naval; BLACKSEAFOR în perioada 2010-2011.

În perioada 2016 – 2019, a fost reprezentat al Forțelor Navale Române în cadrul Conferințelor de planificare operațională a grupărilor navale permanente NATO.
În semn de apreciere pentru profesionalismul dovedit în îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate, i s-a conferit Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de Cavaler, Emblema de Onoare a Armatei Române, Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării, Emblema de Onoare a Forţelor Navale, Emblema de Onoare a Forţelor Terestre și Emblema de Onoare a Medicinei Militare.

În ianuarie 2023, a fost împuternicit să asigure îndeplinirea atribuțiilor funcției de locțiitor pentru operații și instruire al șefului Statului Major al Forțelor Navale, conform Ordinului Ministrului Apărării Naţionale nr. MP-5 din 5 ianuarie 2023.

Vorbește fluent limba engleză.