Menu
  Index


CAPITOLUL 07

ACTIVITATEA CONDUCERII MARINEI MILITARE A REPUBLICII POPULARE ROMÂNE

(1948 - 1965)

,,Poporul nostru a încredințat Forțelor noastre armate sarcina de a păzi
cu vigilență hotarele țării, independența și suveranitatea sa de stat.
De strajă granițelor maritime și fluviale ale patriei noastre stau
Forțele Maritime Militare ale R. P. R.”

General-locotenent Leontin Sălăjan, 1954

     Evoluția Forțelor Maritime Militare ale Republicii Populare Române se circumscrie condițiilor dificile în care a evoluat statul român în acea perioadă, între semnarea Tratatului de Pace de la Paris (1947) și retragerea trupelor sovietice din țară (1958), economia românească fiind estorcată de către autoritățile sovietice de ocupație, în ciuda apropierii ideologice între București și Moscova . Chiar și în acest cadru însă, oficialitățile române au elaborat, în funcție de contextul politic internațional și forma de guvernământ, o politică navală relaționată cu starea economică de ansamblu a statului român, redimensionarea conceptuală a modului de întrebuințare a forțelor sale armate și noua orientare a politicii externe a României. În context, cu toate piedicile și greutățile inerente noului cadru politic în plină organizare, Comandamentul Forțelor Maritime Militare s-a înscris pe linia afirmării individualității sale distincte, Marina continuând să reprezinte o armă de elită a oștirii.
     Proclamarea Republicii Populare Române, la 30 decembrie 1947, a adus modificări organizatorice la nivelul conducerii Marinei Militare. Astfel, în baza Ordinului M. Ap. N. nr. 510919 din 5 ianuarie 1948, comunicat prin Ordinul de Zi nr. 86 din 8 ianuarie 1948 al comandantului Marinei, denumirea de ,,Marina Regală” și ,,Comandamentul Marinei Regale” au fost înlocuite cu „Marina Militară”, respectiv „Comandamentul Marinei Militare”. De asemenea, a fost suprimată denumirea de „Nava Majestății Sale” („N. M. S.”). Până la fixarea noii steme a țării și a pavilioanelor de război, navele nu au mai arborat niciun pavilion sau marcă distinctivă, având imprimată vechea stemă, care a fost înlocuită printr-un tricolor simplu.
     În conformitate cu Ordinul nr. 424 din 31 august 1948 al M. Ap. N. și Ordinul de Zi al C.M.M. nr. 138 din 1 august 1948, comandorul Ioan Cristescu a girat comanda pe timpul detașării comandorului Eugeniu Săvulescu la cursul de perfecționare de specialitate pentru colonei organizat pe armată. Prin O. Z. al C.M.M. nr. 139 din 9 august 1948 căpitan-comandorul Teodor Antonescu a fost numit șef de Stat Major al Comandamentului Marinei Militare.
     În ceea ce privește reorganizarea administrativă, în luna septembrie 1948, Marina Militară a devenit ,,Regiune”, creându-se depozite și centre de subzistențe și echipament și administrându-se singură din punct de vedere al hrănirii, echipării și cazării.
      La 15 decembrie 1948 comandorul Ioan Cristescu a preluat definitiv comanda Marinei Militare.
     În anul 1948 Comandamentului Marinei Militare era dislocat la București, mutat într-o clădire mai spațioasă, dar care continua să aibă serviciile, trupa și garajele răspândite în diferite zone ale capitalei. Din punct de vedere operativ, Marina Militară nu avea în funcțiune decât o flotilă A. S. A. cu trei echipamente de dragaj și două nave de siguranță, celelalte mijloace fiind imobilizate pentru reparații. În aceste condiții, nu putea acționa decât prin Flotila A. S. A., pentru executarea planului de dragaj pe anul 1948 și prin cele două canoniere care staționau alternativ la Constanța și Sulina, executând pilotajul navelor comerciale. Navele existente în dotare (canonierele ,,Stihi” și ,,Ghiculescu”, torpiloarele ,,Zmeul” și ,,Zborul” și distrugătoarele ,,Mărăști” și ,,Mărășești” aflate în reparație) nu puteau fi considerate apte pentru operațiunile unui război modern.


Distrugătorul „Mărăști”

     Materialul greu de artilerie de coastă era uzat, demodat și cu lipsuri în instalațiile de tragere, de conducerea tragerii și de transmisiuni. Sistemul de observare al coastei era ca și inexistent. Posturile de observare erau improvizate doar pentru instrucție. În afara rețelei de comandament, rețelele de transmisiuni erau și ele inexistente.
     În cadrul celor 15.000 de tone admise prin Tratatul de Pace, comandorul Eugeniu Săvulescu propusese la mare un conducător de flotilă, 4 distrugătoare, un puitor de mine, 6 dragoare escortate și 6 nave de siguranță (13.720 tone), iar la Dunăre 12 vedete fluviale și o canonieră (1.172 tone), propunere neluată în seamă în mod practic. De asemenea, Comandamentul Marinei Militare a propus ca Flotila de Hidroaviație să depindă organic de Marina Militară, la 1 iunie 1948 aceasta intrând în subordinea C. A. L. M., trecerea făcându-se, însă, numai din punct de vedere operativ și al educației politice. Până la crearea condițiilor necesare subordonării totale Comandamentului Marinei Militare, Escadrila de Hidroaviație a rămas în subordinea Comandamentului Aeronauticii, din punct de vedere al instrucției și administrației .
     Preocupată de dotarea Marinei cu nave noi, conducerea Forțelor Maritime Militare, reprezentată de comandorul Eugeniu Săvulescu, a reușit, la 25 iunie 1948, să completeze parcul navelor de mare cu navele „Libertatea” și „Răsăritul”. Mijloacele de observare și legătură au fost, de asemenea, îmbunătățite prin înființarea unui Post de observare la Sfântul Gheorghe și două posturi de semnalizare optică la Constanța. Pentru o mai bună instrucție, conducere și execuție în rețeaua de informare și observare de pe litoral, la 17 septembrie 1948 Comandamentul Marinei Militare a înființat Batalionul Observare Marină cu sediul la Constanța .
     Interesul autorității Ministerului Apărării față de refacerea Marinei a reieșit la 3 august 1948, când ministrul Apărării Naționale, Emil Bodnăraș, a inspectat navele și unitățile Marinei Militare din Constanța și s-a întâlnit cu toate cadrele superioare la bordul navei „Libertatea” .
     Luna august a marcat și întocmirea primului plan de lucru minimal al Marinei Militare și dispunerea executării coordonate a acestuia. Comandamentul Marinei Militare a subliniat că, în ceea ce privește situația cadrelor, dintr-un necesar de 432 ofițeri existau 339 (deficit 22%), respectiv 426 maiștri militari și subofițeri din 577 (deficit 27%). Din cei 40 de ofițeri de stat major de marină, existau doar 14 (deficit 65%). Instrucția trupei se realiza la Batalioanele de Infanterie Marină și Geniu Marină, respectiv la Regimentul Artilerie Marină, în conformitate cu Directiva elaborată de Secretariatul General din M. Ap. N., după recomandările Comandamentului Marinei Militare. Instrucția și antrenamentul marinăresc aveau, însă, de suferit îndeosebi din cauza lipsei navelor, materialelor de instrucție și a cadrelor insuficiente și nu îndeajuns de pregătite. Din acest motiv, comandantul Marinei, comandorul Ioan Cristescu, a propus ca, în perioada etapei companiei și a batalionului, Batalioanele de Infanterie Marină și de Geniu Marină să fie aduse într-o tabără pe litoral pentru a-și desăvârși instrucția legată de artileria de coastă și de nave.
     Cum Școala de Ofițeri de Marină avea, pe atunci, în anul I 43 de elevi, recrutați însă dintre tinerii mai slab pregătiți, cu 4 clase secundare (potrivit principiului politic al promovării persoanelor cu ,,origine sănătoasă”), inapți pentru o temeinică și solidă pregătire științifică și tehnică, Comandamentul Marinei a propus, pentru completarea numărului de ofițeri, admiterea unui număr de 75 de elevi anual în Școala Navală, selecția urmând să se facă pe baza a 7 clase de liceu. De asemenea, a propus desființarea Corpului maiștrilor și înlocuirea acestora cu subofițeri angajați . Ulterior, prin reorganizarea Academiei Militare, conform Decretului nr. 371 din 14 septembrie 1949, a luat ființă, în cadrul acestei instituții, Facultatea de Marină.
     O nouă organizare a structurilor Marinei a avut loc la 26 ianuarie 1949, când Gruparea Navală de Mare a fost redenumită ,,Forța Maritimă”.
     Potrivit Planului de acțiune pentru apărarea litoralului maritim, document strict secret al Comandamentului Marinei, din 7 februarie 1949, Marinei Militare îi reveneau următoarele misiuni în această zonă:
- concurarea la acțiunea informativă prin cercetare tactică maritimă;
- participarea la apărarea litoralului, intervenind cu navele în zona Constanța și cu focul artileriei fixe de coastă în sectorul Vama Veche - Gura Bugazului;
- participarea la organizarea defensivă a zonei Constanța, pe apă și pe uscat;
- împiedicarea pătrunderilor pe canalele Sulina și Sf. Gheorghe și înfiltrările în Deltă;
- participarea la organizarea navigației de război, asigurând informarea nautică, accesul și ghidajul navelor în porturile Constanța și Sulina .
     În conformitate cu Planul de muncă al Comandamentului Marinei Militare și cu ordinul M. Ap. N., la 19 aprilie 1949 la Marele Stat Major s-a transmis lucrarea cuprinzând propunerile comandamentului privitor la organizarea maximală a Marinei Militare (de război și de pace) și programul naval.
     În conformitate cu Ordinul C. M. M. nr. 48181 din 28 iulie 1949, cu începere de la 1 august 1949 au intrat în vigoare noile denumiri ale unităților Marinei Militare, astfel:
- Apărarea Litoralului Comandamentul Forțelor Maritime;
- Forța Fluvială Comandamentul Forțelor Fluviale;
- Forța Fluvială Detașament Spate C. F. M;
- Baza Maritimă Baza Forței Navale;
- Baza Fluvială Baza Forțelor Fluviale;
- Regimentul 1 Artilerie Coastă Sectorul Maritim nr. 3;
- Grupul Infanterie Marină Sectorul Maritim nr. 1;
- Batalionul Observare Marină Sectorul Maritim nr. 2;
- Batalionul Observare Marină Sectorul Fluvial nr. 1;
- Batalionul Geniu Batalionul Instrucție, Transmisiuni, Marină;
- Flota Maritimă Comandamentul Forței Navale;
- Școlile Marinei Școala Ofițeri Marină și Școala Submaiștri Marină.
     Menționăm că, în luna iunie 1949, Comandamentul Marinei a luat în primire de la Comandamentul Sovietic din Constanța localul Școlii Navale din strada Traian nr. 53 (actualul sediu al Muzeului Marinei Române), unde și-a reluat activitatea Școala de Ofițeri de Marină .
     În conformitate cu ordinul M. A. N. nr. 6067 din 25 august 1949, la 26 august 1949 comandorul Ioan Cristescu a predat comanda Marinei Militare comandorului Emil Grecescu , acesta coordonând imediat întregul comandament în conformitate cu Ordinul Marelui Stat Major nr. 409193/1949, prin care Marinei Militare i s-au fixat sarcinile pentru organizarea Apărării Litoralului. Aceasta avea în vedere și pregătirea unor serii de militari prin înființarea Serviciului militar cu termen redus, potrivit dispozițiilor transmise de Marele Stat Major cu nr. 125900/1949.
     Pentru întărirea capacității de apărare a litoralului, Comandamentul Marinei a dispus, în luna august 1949, începerea lucrărilor de punere în stare de eficiență a tuturor bateriilor de coastă, prin repararea tunurilor de 150 mm și 152 mm, baterii care nu mai funcționaseră din anul 1944.
     În același an, Comandamentul Forțelor Maritime s-a mutat în localul din Bulevardul Republicii din Constanța, în fosta locația a Brigăzii 25 Moto, care s-a instalat în tabăra de la Basarabi.


Clădirea în care a funcționat Școala de Maiștri de Marină

     Cu începere de la 1 decembrie 1949 conform Ordinului M.St.M. nr. 52409 din 5 noiembrie 1949 și Hotărârii ministrului Apărării Naționale, o serie de unități militare din Dobrogea au fost subordonate, din punct de vedere administrativ, Comandamentului Marinei Militare.
     În conformitate cu Ordinul Marelui Stat Major nr. 512990/1950, între 18 și 24 ianuarie 1950 Comandamentul Marinei Militare a organizat, la Constanța, o convocare a marilor unități de marină din Dobrogea, în cadrul căreia s-a executat un joc de război pe hartă cu simplă partidă cu tema Apărarea unei porțiuni de litoral. Jocul de război a fost condus de comandorul Emil Grecescu, comandantul Marinei Militare. Pe baza concluziilor trase în urma acestui exercițiu, Statul Major al Comandamentului Marinei Militare a întocmit Instrucțiunile pentru apărarea litoralului. În perioada următoare, între 6-9 martie 1950, Comandamentul Marinei Militare a organizat și condus o convocare în cadrul pregătirii tactico-operative la care a participat colectivul de conducere al Forțelor Fluviale. În acest cadru s-a executat jocul de război cu tema Sprijinul flancului unei M. U. terestre rezemat pe fluviu. În urma acestui exercițiu și pe baza învățămintelor deduse s-au întocmit Instrucțiunile pentru utilizarea tactică a Forțelor Fluviale.
     Între 14-28 aprilie 1950 Comandamentul Marinei Militare a organizat, la Constanța, în cadrul pregătirii operativ-tactice, un nou joc de război cu simplă partidă cu tema Apărarea Litoralului Maritim contra unei încercări de debarcare inamice, la care au participat colectivele de conducere ale Comandamentului Forțelor Maritime, Apărării Litoralului, Forței Navale, Brigăzii 25 Moto și Escadrilei de Hidroaviație.
     În urma acestor aplicații și ținându-se cont de perspectiva doctrinară, pe baza învățămintelor desprinse din participarea Marinei Române la cel de-al doilea Război Mondial, cât și pe baza ipotezelor elaborate de reprezentanții Marinei Militare, obiectivele operaționale vizate într-o viitoare confruntare armată erau următoarele: menținerea comunicațiilor proprii între porturile naționale, menținerea comunicațiilor cu exteriorul prin Bosfor, interceptarea comunicațiilor inamice, apărarea coastei împotriva eventualelor acțiuni ofensive inamice, atacul coastelor și porturilor inamice, izolat și în cooperare cu armata de uscat .
     La 23 iulie 1950 ministrul Forțelor Armate, general-colonelul Emil Bodnăraș, însoțit de ministrul adjunct și șef al Marelui Stat Major, general-locotenent Leontin Sălăjan și de un grup de personalități politice române și sovietice, a vizitat Forța Navală. Cu acest prilej s-au ambarcat la bordul navei „Libertatea” cu care au ieșit în mare, escortat de distrugătorul „Mărășești” și canoniera „Stihi”. Oaspeții au apreciat progresele făcute de Comandamentul Marinei în direcția organizării și refacerii Forțelor Maritime.


General-colonelul Emil Bodnăraș, ministrul Forțelor Armate
în mijlocul ofițerilor și soldaților marinari. 1950

     Interesul autorităților de stat față de pregătirea cadrelor Marinei a reieșit și cu prilejul desfășurării aplicației cu trupe organizată de Comandamentul Marinei Militare între 5-11 octombrie 1950, cu tema Apărarea litoralului maritim împotriva incursiunilor și debarcărilor inamice, la care au participat Comandamentul Forțelor Maritime cu marile unități și unitățile din subordine, Comandamentul Flotilei de Dunăre, Divizia 6 infanterie, un regiment de aviație și o escadrilă de vânătoare, trupe de securitate și trupe de grăniceri din zonă. În cadrul aplicației, comandamentele și unitățile în dislocarea lor operativă au fost inspectate de către ministrul Forțelor Armate, general-colonelul Emil Bodnăraș și miniștri adjuncți, însoțiți de numeroși generali și ofițeri superiori români și sovietici.
     Aplicația, prima de acest gen executată în Dobrogea, a permis verificarea gradului de pregătire de luptă a trupelor și statelor majore .
     Între 11-16 decembrie 1950, la Comandamentul Marinei Militare s-a desfășurat convocarea de pregătire operativă a grupelor comandant și șef Stat Major. Cu această ocazie, șeful de Stat Major al comandamentului a prelucrat Directiva M.St.M. pentru desfășurarea pregătirii operative în anul 1950/1951, precum și Directiva pentru desfășurarea pregătirii de luptă pentru anul 1951.
     De precizat că, în luna august 1950, sediul Comandamentului Marinei Militare a fost mutat din Strada Aristide Briand nr. 6 în Bulevardul 6 Martie nr. 1 din Constanța, comandantul Marinei susținând creșterea operativității în domeniul comunicațiilor. În consecință, s-au instalat centrale telefonice semiautomate și manuale A. P. T. cu telefoanele respective la 70% din unitățile de marină, cea mai importantă lucrare fiind instalarea, în condiții moderne de cablaj sub plumb, a centralei de 8/50 numere în noul local al Comandamentului și introducerea circuitului militar București-Constanța în centrala Marinei din noul local .
     În această etapă a reorganizării forțelor, Comandamentul Marinei Militare a fost obligat să se conformeze nu doar ordinelor și dispozițiilor transmise de Marele Stat Major, ci și unor sugestii venite din partea consilierilor sovietici, mai ales în ceea ce privea orientarea și educația politică. Comandanții Marinei - contraamiral Florea Diaconu (1952-1954) și comandor Mihail Nicolae (1954-1958) - au urmărit însă permanent refacerea Forțelor Maritime, în interesul creșterii capacității apărării naționale.
     Din anul 1955, divizioanele cuprinzând navele maritime și apărările maritime au fost subordonate Comandamentului Forțelor Maritime Militare .
     În conformitate cu Ordinul ministrului Forțelor Armate ale R. P. R. nr. C. L. 0056 din 25 mai 1958, privitor la restructurarea cadrului de pace a Forțelor Maritime Militare, în perioada 5-30 iunie 1958 s-a realizat reorganizarea Comandamentului Forțelor Maritime Militare pe următoarele compartimente:
- Comandă (comandant al Forțelor Maritime Militare, membru militar în Consiliul Militar, locțiitori ai comandantului Forțelor Maritime Militare, Secretariat);
- Stat Major;
- Direcția politică;
- Muzeu militar;
- Secția politică a Comandamentului Forțelor Maritime Militare;
- Secția cadre;
- Secția financiară;
- Secția control financiar intern a Comandamentului Forțelor Maritime Militare;
- Șeful apărării antiaeriene;
- Locțiitorul comandantului pentru pregătire de luptă și învățământ;
- Inginerul Forțelor Maritime Militare;
- Serviciul chimic;
- Direcția tehnică;
- Locțiitorul comandantului pentru construcții, întreținere porturi și cazare;
- Șeful Spatelui .
     Comandantului Forțelor Maritime Militare i se subordonau nemijlocit comandanții Flotilei de Dunăre, Bazei 214 Maritime Militare, Bazei 258 Maritime Militare, șeful Direcției Hidrografice Maritime, comandantul Brigăzii 222 Apărare Raion Maritim, șeful Tribunalului Militar și șeful Procuraturii Militare .
     După 1 iunie, pregătirea operativ-tactică în Marina Militară s-a desfășurat în conformitate cu Instrucțiunile speciale întocmite de Comandamentul Marinei Militare și aprobate de Marele Stat Major cu nr. 232144 din 23 mai 1958, rezultate din nevoia de a angrena mai intens Forțele Maritime în conducerea pregătirii operativ-tactice a unităților din subordine și de a adapta directiva Statului Major la noua situație creată de nevoia de antrenare în teren a marilor unități și unități din compunerea Forțelor Maritime.
     Evoluția Marinei Militare a fost marcată de retragerea forțelor sovietice, în urma hotărârii din 24 mai 1958, adoptate în cadrul consfătuirii de la Moscova a Comitetului Politic Consultativ al statelor membre ale Tratatului de la Varșovia, când s-a aprobat propunerea guvernului sovietic, în acord cu guvernul român, cu privire la retragerea de pe teritoriul României a trupelor sovietice, acest lucru stabilindu-se pentru perioada 15 iunie-15 august 1958 .
     În anul 1961, prin Directiva ministrului Forțelor Armate Nr. CL 0020 din 14 aprilie, Marina Militară a fost reorganizată în întregime, majoritatea unităților de luptă și de asigurare tehnico-militară fiind dislocate în garnizoana Mangalia. Prin această organizare, au fost reduse în întregime comandamentele de mari unități, iar unitățile și formațiunile de toate categoriile au fost subordonate direct Comandamentului Marinei Militare. În conformitate cu Directiva ministrului Forțelor Armate ale R.P.R. nr. CL 0020 din 14.04.1961, la 1 ianuarie 1962 Comandamentul Marinei Militare și formațiunile anexă erau dislocate în garnizoana Mangalia, la comandă aflându-se contraamiralul Gheorghe Sandu - comandant și contraamiralul Victor Bogdan - șef de Stat Major .
     În perioada 12-13 februarie 1962, în portul și rada Mangalia, sub comanda șefului de stat major al Marinei Militare, contraamiralul Victor Bogdan s-a desfãșurat exercițiul tactic cu tema Scoaterea forțelor de sub loviturile inițiale și lichidarea urmărilor atacului atomic, la care au participat Comandamentul Marinei Militare, Divizioanele 146 Dragoare de Bază (comandant căpitan de rangul 3 M. Mungiu), 50 Vânători Submarine (comandant căpitan de rangul 2 Gabrian D.), 19 Dragoare de Radă (comandant căpitan de rangul 3 Hârjan A.), 93 Vedete Torpiloare (comandant căpitan de rangul 3 Pitea N.), Detașamentul 147 Salvare Avarii (comandant căpitan de rangul 3 Păsărin), Batalionul 110 Transmisiuni (comandant căpitan de rangul 2 Marcu N.), Batalionul 105 Radiotehnic (comandant căpitan de rangul 3 Pipaș N.), Corpul 12 Școală Echipaje (comandant locotenent-colonel Drăghia P.), Compania 207 Geniu (comandant locotenent major Andrieș N.), Compania 292 Protecție Antichimică (comandant căpitanul Oprișan N.), Detașamentul 310 Întrețineri Portuare (comandant căpitan de rangul 2 Nicolae C.), Baza 349 Autotransport (comandant locotenent-colonelul Rusu V.), Compania 264 Pază (comandant căpitanul C. Șiuluc) .
     La 21 februarie 1962, comandantul Marinei, viceamiral Gheorghe Sandu, a înaintat ministrului Forțelor Armate propuneri cu privire la reorganizarea forțelor maritime, prin înființarea a două comandamente de mari unități (unul la mare și celălalt la fluviu), cărora să li se subordoneze unități operative și de asigurare tehnico-materială corespunzătoare. Totodată, propunerile Comandamentului Marinei Militare au vizat și o reorganizare proprie necesară unei dislocări în București .
     În baza Ordinului Statului Major nr. CL 0064 din 28 martie 1962, în cursul anului de instrucție a fost desființat Serviciul Gospodărie al Comandamentului Marinei Militare, efectivele și tehnica acestuia fiind predate Detașamentului 327 Asigurare Tehnico - Materială. În baza aceluiași ordin, Compania Pază a C. M. M. a trecut în subordinea Diviziei 42 Maritime (înființată în același an, 1962, structura fiind continuatoarea tradițiilor Diviziei de Mare, mare unitate care fusese desființată la sfârșitul războiului), cu dislocare în Mangalia . Noul stat de organizare a prevăzut pentru comandament reducerea efectivelor cu 15 ofițeri (47 de ofițeri și 2 subofițeri), dislocarea sa rămânând în continuare la Mangalia, deși în stat era prevăzută garnizoana București. Au fost desființate Serviciile Geniu și Chimic, iar Sectorul Construcții și Întrețineri Porturi a fost trecut ca stat anexă la C. M. M. .
     Prin această directivă, Marina Militară a cunoscut o amplă reorganizare, majoritatea unităților de luptă și de asigurare tehnico-materială fiind dislocate în garnizoana Mangalia. Prin organizarea ordonată au fost reduse în întregime comandamentele de mari unități, unitățile și formațiunile de toate categoriile fiind subordonate direct Comandamentului Marinei Militare. Efectivele au fost reduse cu 3.818 militari, din care 666 ofițeri, 411 subofițeri, 462 gradați și 2.279 soldați, precum și 259 angajați civili .
     Se cuvine amintită aici organizarea Diviziei 42 Maritime, mare unitate care în anii care au urmat a desfășurat misiuni și aplicații reprezentând Marina Militară română la nivel internațional, sub conducerea sau supervizarea comandamentului Marinei Militare. Organizarea structurii la înființare era următoarea:
a) Comandamentul Diviziei 42 Maritime;
b) Unități de nave:
- Divizionul 146 dragoare de bază;
- Divizionul 19 dragoare de radă;
- Divizionul 50 vânătoare submarine;
- Divizionul 129 nave auxiliare;
- Nava școală ,,Mircea”.
c) Unități de uscat:
- Batalionul 106 radiotehnic și transmisiuni;
- Compania 292 protecție antichimică;
- Compania 207 geniu marină;
- Raionul 159 hidrografic;
- Batalionul 321 deservire nave;
- Batalionul 310 întreținere port;
- Baza 349 autotransport;
- Atelierul 344 revizii, reparații nave, armament și arme sub apă;
- Depozitul 305 carburanți-lubrifianți .
     Prin Ordinul Marelui Stat Major nr. 0068/29 martie 1962 Biroul Cercetare al Comandamentului Marinei Militare a fost transformat în Secție de Cercetare, iar prin Ordinul nr. 001926/07.12.1962, au fost înființate, ca depinzând de comandament, Serviciul Chimic și Serviciul Geniu. Prin Ordinul M. St. M. nr. 0064/28.03.1962, Baza Tehnică de Transmisiuni și Radiotehnic din subordinea Comandamentului Marinei Militare a fost desființată, materialele fiind predate Depozitului 340 Basarabi și 326 Cernavodă.
     În perioada 3-6 aprilie 1962 a avut loc convocarea de pregătire a grupelor comandantului și șefului de Stat Major al Marinei Militare, cu tema Organizarea și ducerea acțiunilor pe mare pentru apărarea litoralului maritim și sprijinul trupelor de uscat, în perioada inițială a războiului, în condițiile întrebuințării armelor nucleare și rachetelor, la care au participat locțiitorii comandantului Marinei Militare, șefii de secții din Statul Major al Marinei Militare, șeful Secției Cadre și specialiști ai comandamentului, comandanții unităților de nave, șefii de stat major și locțiitorii politici ai acestora, comandanții școlilor militare precum și locțiitorul politic, comandanții unităților de uscat, șefii de stat major și locțiitorii politici. Participanții și-au însușit caracteristicile și principiile de bază ale folosirii armamentului modern pentru nimicirea desantului maritim al inamicului, pentru prima dată, la această convocare fiind rezolvate probleme noi, precum Executarea unei contra-debarcări în capul de pod creat de inamic.
     În zilele de 9-11 aprilie 1962 s-a desfășurat aplicația de antrenament pentru prelucrarea legăturilor de cooperare dintre statele majore ale Marinei Militare ale Republicii Populare Române, Flotei Marinei Militare a R. P. Bulgare și Flotei U. R. S. S. din Marea Neagră. Din partea Marinei Militare române au participat la aplicație Statul Major al Marinei Militare cu 50 de ofițeri și două grupe operative formate din patru ofițeri (una pe lângă Statul Major al Flotei U. R. S. S. din Marea Neagră la Sevastopol și una pe lângă Statul Major al Flotei Maritime Militare a R. P. Bulgaria la Varna), precum și nodul de transmisiuni al Comandamentului Marinei Militare cu întregul efectiv și mijloacele din dotare. Pe timpul aplicației, Statul Major al Marinei Militare și nodul de transmisiuni au acționat din raioanele Mangalia și Dulcești.
     Între 25-28 aprilie a avut loc o ieșire cu flota în rada Costinești, sub comanda contraamiralului Bogdan Victor, la care au participat 2 dragoare bază, 2 vânătoare de submarine, 12 dragoare de radă, 6 vedete torpiloare, 2 remorchere și 2 șalupe maritime. Scopul exercițiului a fost de organizare și asigurare a locului de staționare a unei grupări de nave într-o radă neamenajată și antrenarea navelor și divizioanelor de nave în executarea misiunilor în comun și în cooperare, în vederea participării la rada comună de la Caliacra. Aceasta s-a desfășurat în perioada 6-18 mai 1962, sub conducerea șefului de Stat Major al Flotei U.R.S.S. și a presupus staționarea în comun a navelor Marinei Militare a Republicii Populare Române, Flotei U.R.S.S. din Marea Neagră și Flotei Marinei Militare a R. P. Bulgaria în rada Caliacra. Marina Militară română a participat cu 2 dragoare bază, 2 vânătoare de submarine, 11 dragoare de radă, 6 vedete torpiloare și 4 nave auxiliare care au constituit o grupare de nave condusă de șeful de Stat Major al Marinei Militare, contraamiralul Bogdan Victor, ajutat de o grupă operativă formată din ofițeri din cadrul Comandamentului Marinei Militare. În timpul exercițiului s-au executat asigurarea intrării și ieșirii submarinelor din bază, organizarea și asigurarea locului de staționare a unei grupări de nave într-o radă neamenajată și asigurarea deplasării unui convoi pe drumuri costiere și de larg .
     În perioada 18-23 iunie 1962 s-a desfășurat aplicația de cooperare între flotele aliate din Marea Neagră cu tema Sprijinul trupelor de uscat pentru cucerirea zonei strâmtorilor, în perioada inițială a războiului, sub conducerea locțiitorului comandantului Flotei U. R. S. S. din Marea Neagră, viceamiralul S. E. Ciursin. Marina Militară română a participat, sub comanda contraamiralului Gheorghe Sandu, cu Comandamentul Marinei Militare, Divizia 42 Maritimă, comandant căpitanul de rangul 2 Munteanu D., comandamentul Diviziei, 2 dragoare de bază, 2 vânătoare de submarine, 5 dragoare de radă, 6 vedete torpiloare, nave auxiliare, Regimentul 110 Transmisiuni), Brigada 24 Fluvială, comandant căpitanul de rangul 2 Georgescu C. (Comandamentul Brigăzii, 5 dragoare de radă, 8 vedete dragoare fluviale, nave auxiliare), două grupe de legătură, una pe lângă Statul Major al Flotei U.R.S.S. din Marea Neagră, cealaltă pe lângă Statul Major al Flotei Militare bulgare.
     Aplicația s-a desfășurat în partea de vest a Mării Negre, din acțiunile întreprinse reieșind faptul că au fost perfecționate metodele de cooperare a celor trei flote participante la aplicație, fiind necesară o mai mare atenție la analiza inamicului cu forțe proprii.
     În anul 1962 Comandamentul Marinei Militare dispunea de 196 ofițeri, 49 subofițeri, 143 soldați, 19 gradați și 107 angajați civili, amintind aici următorii:
- contraamiralul Sandu Gheorghe, comandantul Marinei Militare ;
- căpitanul de rangul 3 Păculea Nichita Petre, șef Birou Secretariat.
Statul Major
- contraamiralul Bogdan Ioan Victor, șef de Stat Major (în 1963 a fost și locțiitor al comandantului Marinei Militare) ;
- căpitanul locotenent Popa Constantin Emil, adjutant.
Secția Operații
- căpitanul de rangul 3 Matiu Gheorghe Gheorghe, șeful Secției Operații (locțiitor al șefului de Stat Major).
Secția Organizare Militară
- căpitanul de rangul 2 Răducu Constantin, șef secție;
- căpitanul de rangul 3 Drobotă Ioan Constantin, locțiitorul șefului Secției.
Secția Pregătire de Luptă
- căpitanul de rangul 1 Rădulescu Vasile Mihai, șeful Secției;
- căpitanul de rangul 2 Negoescu Alexandru, locțiitorul șefului Secției.
Secția a 6-a
- căpitanul de rangul 3 Duca Constantin Vasile, șeful Secției;
- locotenentul major Crețu Radu Petre, Șeful Biroului Documente Secrete.
Secția Politică
- căpitanul de rangul 1 Pricop Vasile, Șeful Secției;
- căpitanul de rangul 3 Dinu Năstăsache, locțiitorul șefului Secției.
Colectivul redacțional al ,,Gazetei ostășești”
- căpitanul de rangul 3 Stoica Gheorghe, redactor șef;
- căpitanul de rangul 3 Giolgan Constantin, secretar responsabil de redacție;
- căpitanul locotenent Pop Andrei, ofițer cu problemele pregătirii de luptă;
- căpitanul de rangul 3 Siclovan Romulus Romulus, ofițer cu problemele vieții de partid;
- căpitanul de rangul 3 Scafeș Ion, ofițer cu probleme muncii de propagandă și cultură.
Secția Cadre
- căpitanul de rangul 2 Constantin Sandu Alexandru, șeful Secției;
- maiorul Bălăceanu Petrache Lupu, locțiitorul șefului Secției.
Secția Control
- locotenent-colonelul Tomescu Ioan Nicolae, șeful Secției.
Locțiitorul Comandantului Marinei Militare pentru Tehnică
- contraamiralul ing. Marteș Vasile Grigore.
Statul Major
- căpitanul de rangul 2 Munteanu Duțu Dumitru, șef de Stat Major;
- căpitanul de rangul 2 Mihăescu Traian, ofițer 1 (locțiitorul șefului de Stat Major și ajutor pentru asigurare tehnico-materială).
Spatele Marinei Militare
- colonelul Baciu Teodor, șeful Spatelui;
- căpitanul Bălan Constantin, ofițer 1, locțiitorul șefului Spatelui.
     La 18 noiembrie 1963 în baza H. C. M. nr. 920, contraamiralul Gheorghe Sandu a predat comanda Marinei Militare contraamiralului ing. Grigore Marteș . Comandamentul Marinei Militare avea la acea dată următoarea compunere:
- căpitanul de rangul 3 Păculea Nistor, șeful Secretariatului.
Statul Major
- contraamiralul Bogdan Victor, șef de Stat Major (locțiitor al comandantului);
- căpitanul locotenent Popa C. Emil, adjutant;
- căpitanul de rangul 3 Matiu Gheorghe, șeful Secției Operații (locțiitor al șefului de Stat Major);
- căpitanul de rangul 2 Radu Nicolae, locțiitorul șefului Secției Operații;
- căpitanul de rangul 3 Mărășescu Dumitru, șeful Secției Cercetare;
- căpitanul de rangul Dușa Aurel, locțiitor al șefului Secției Cercetare;
- căpitanul de rangul 1 Negoiță Ioan, șeful Secției Radiotehnică și Transmisiuni;
- căpitanul de rangul 3 Ionescu Jenică, locțiitor;
- căpitanul de rangul 2 Răducu Mircea, șeful Secției Organizare Mobilizare;
- căpitanul de rangul 3 Drobotă Dumitru, locțiitor;
- căpitanul de rangul 1 Rădulescu Mihai, șeful Secției Pregătire de Luptă;
- căpitanul de rangul 2 Negoescu Mircea, locțiitor;
- căpitanul de rangul 2 Duca Vasile, șeful Secției a 6-a;
- căpitanul de rangul 1 Pricop Iosif, șeful Secției Politice;
- căpitanul de rangul 3 Dinu Ștefan, locțiitor.
Redacția ,,Flota Patriei”
- căpitanul de rangul 3 Stoica Gheorghe, redactor-șef;
- căpitanul de rangul 3 Giolgan Constantin, secretar responsabil de redacție;
- căpitanul locotenent Pop Andrei, ofițer cu problemele pregătirii de luptă;
- căpitanul de rangul 3 Șiclovan Romulus, ofițer cu problemele vieții de partid;
- căpitanul de rangul 3 Scafeș Ion, ofițer cu problemele muncii de propagandă și cultură;
- căpitanul de rangul 2 Constantin Alexandru, șeful Secției Cadre;
- maiorul Bălăceanu Petrache Lupu, locțiitor;
- locotenent-colonelul Șerban Alexa, șeful Secției Financiare;
- locotenent-colonelul Tomescu Ioan Nicolae, șeful Secției de Control.
Spatele Marinei Militare
- colonelul Baciu Teodor Teodor, șeful Spatelui;
- căpitanul Bălan Nicolae Constantin, locțiitor;
- căpitanul de rangul 1 ing. Anghelescu D. Gheorghe, șeful Secției Construcții și Întreținere Port.
     Efectivele Comandamentului Marinei Militare însumau 123 ofițeri, 23 subofițeri, un gradat, șase soldați și 55 angajați civili, la 27 aprilie 1963, încadrarea Marinei cu ofițeri fiind de 91,4%, deficit 8,6% .
     Între 12-14 martie 1963 s-a desfășurat aplicația de cooperare în Marea Neagră cu tema Sprijinul flancului trupelor terestre care acționează de-a lungul litoralului prin asigurarea debarcării unui desant maritim tactic și prin transporturi de trupe pe mare, condusă de șeful de Stat Major al Flotei U.R.S.S. din Marea Neagră, contraamiralul N. Smirnov. Din partea Marinei Militare a Republicii Populare Române au participat Statul Major al Marinei Militare și nodul de transmisiuni, cu un efectiv de 256 ofițeri, subofițeri, militari în termen și angajați civili; Statul Major al Diviziei 42 Maritime; câte o navă din compunerea divizioanelor de nave subordonate Diviziei 42 Maritime; două grupe de legătură formate din trei ofițeri fiecare (una dispusă pe lângă Statul Major al Flotei U. R. S. S. din Marea Neagră, la Sevastopol, iar alta pe lângă flota bulgară, la Varna). Misiunile încredințate Marinei Militare române au fost rezolvate corespunzător, fiind necesară îmbunătățirea informării vecinilor și unităților subordonate, pentru micșorarea timpului necesar pregătirii documentelor de conducere și lucrul transmisioniștilor în condiții de bruiaj puternic .
     În perioada 6-18 mai 1963 a avut loc ieșirea în rada comună cu Flota U.R.S.S. din Marea Neagră și F. M. M. a R. P. Bulgaria, la Sozopol, sub conducerea șefului de Stat Major al Marinei Militare române, contraamiralul Bogdan Victor. La această ieșire au participat 41 de nave de luptă și 12 nave auxiliare din cele trei flote. Marina Militară română a participat cu 10 nave de luptă și 3 nave auxiliare. Exercițiul a presupus antrenarea comandanților și echipajelor navelor în pregătirea și executarea unor acțiuni de luptă specifice claselor de nave existente în Marina Militară, în cadrul operației de desant. Pe timpul a acestei activități comune, Divizionul 174 Dragoare Radă a primit misiunea și a executat dragaj real în raionul Sulina.
     Răspunzând cooperării aliate în bazinul Mării Negre, Comandamentul Marinei Militare a participat la aplicația operativ-strategică de comandament și Stat Major cu mijloace de transmisiuni care s-a desfășurat în perioada 31 mai-11 iunie 1963, sub conducerea comandantului Forțelor Armate Unite, mareșalul Grecico. La aplicație, Marina Militară română a participat cu o grupă operativă formată din 141 ofițeri, subofițeri, militari în termen și angajați civili, condusă de comandantul Marinei Militare, contraamiralul Sandu Gheorghe. Aplicația s-a desfășurat pe teritoriul Bulgariei, în raioanele Varna și Burgas , partea română fiind apreciată pentru reușita misiunii.
     În pregătirea forțelor pe plan intern, în perioada 23-25 iunie 1963 a avut loc aplicația de Comandament și Stat Major cu forțe pe două eșaloane cu simplă acțiune și inamic marcat cu tema Sprijinul de către Marina Militară a trupelor de uscat aflate în ofensivă de-a lungul litoralului, în perioada inițială a războiului, prin transporturi executate pe calea mării și prin nimicirea grupărilor navale inamice care acționează asupra litoralului și comunicațiilor maritime proprii, condusă de comandantul Marinei Militare, contraamiralul Sandu Gheorghe. La exercițiu au participat Comandamentul Marinei Militare și nodul de transmisiuni cu un efectiv de 195 de ofițeri, subofițeri, militari în termen și angajați civili, precum și 15 mijloace de transport auto, din care trei autostații radio. Au mai fost implicate în aplicație Divizia 42 Maritimă și Brigada 24 Fluvială. Acțiunea s-a desfășurat pe mare, între paralele Sulina și Vama Veche și pe Dunăre, între Brăila și Sulina .
     În perioada 6-14 august 1963, Marina Militară a executat un marș de cunoaștere a teatrului de navigație din bazinul de NE și E al Mării Negre, pe itinerariul Mangalia – Sevastopol – Batumi - Mangalia, sub conducerea șefului de Stat Major al Marinei Militare, contraamiralul Bogdan Victor. La acest marș au participat ofițerii cu navigația din Marina Militară .
     Prin Ordinul M. St. M. nr. 1304 din 8 noiembrie 1963 a fost introdusă în statul Comandamentului Marinei Militare funcția de secretar al Comitetului de Partid, șeful Spatelui Marinei trecând în subordinea directă a comandamentului.
     În perioada 10-14 martie 1964 s-a desfășurat antrenamentul pentru prelucrarea transmisiunilor de cooperare între Statele Majore ale Marinelor Militare ale Republicii Populare Române, R. P. Bulgaria și Flotei U. R. S. S. din Marea Neagră. Șeful operațiunilor a fost comandantul Marinei Militare, contraamiralul ing. Grigore Marteș, exercițiul având ca temă Sprijinul trupelor frontului în acțiunile de cucerire a zonei strâmtorilor în perioada inițială a războiului. Marina Militară română a participat cu Comandamentul Marinei Militare (cu un efectiv de 75 ofițeri și subofițeri), statele majore ale Diviziei 42 Maritime și Brigăzilor 29 Vedete și 24 Fluviale, nodurile de transmisiuni ale Marinei Militare și marilor unități, două nave destinate legăturilor și două grupe de legătură (una pe lângă Statul Major al Flotei U. R. S. S. din Marea Neagră, la Sevastopol și una pe lângă Statul Major al F. M. M. a R. P. Bulgaria, la Varna .
     O altă pregătire a forțelor de luptă s-a desfășurat în perioada 2-9 iulie 1964, sub forma unei aplicații tactice de cooperare între marile unități de nave și aviație în acțiuni pe comunicațiile inamicului cu tema Asigurarea deplasării unui convoi, organizarea și executarea cooperării între Brigada de Vedete și Aviație în acțiuni pe comunicațiile inamicului, condusă de comandantul Marinei Militare, contraamiralul ing. Grigore Marteș. Exercițiul s-a executat în raionul cuprins între Vama Veche și Sulina, pe mare, și între Tulcea, Sulina și Sf. Gheorghe, pe Dunăre și au participat Comandamentul Marinei Militare în rol de direcție a aplicației, cu un efectiv de 116 ofițeri, Divizia 42 Maritimă, Brigada 29 Vedete și Brigada 24 Fluvială .
     În luna martie 1965 a avut loc aplicația de antrenament cu transmisiuni în cadrul cooperării Statelor Majore ale flotelor ruse, bulgare și românești cu tema Asigurarea transporturilor maritime în perioada inițială a războiului, condusă de șeful de Stat Major al Marinei Militare, contraamiralul Bogdan Victor. Din partea Republicii Populare Române au participat o grupă operativă a Comandamentului Marinei Militare cu 63 de ofițeri și 16 autovehicule, Regimentul 110 Transmisiuni, nodurile de transmisiuni ale marilor unități, nave de marcaj, posturi de observare și două grupe de legătură (una la Sevastopol și una la Varna). Exercițiul a avut loc în partea de vest a Mării Negre.

CONCLUZII

     După cel de-al doilea Război Mondial, România a fost lipsită, în primii ani postbelici, de flota maritimă și, într-o mare măsură, de cea fluvială, datorită preluării navelor românești de către flota Uniunii Sovietice.
În această perioadă, autoritățile comuniste de la București au fost nevoite să accepte consilieri militari sovietici care influențau modul de organizare și dotare a Marinei Militare. Mai mult, s-a trecut la politizarea structurilor Marinei Militare prin obligarea tuturor cadrelor de a face parte din P. M. R. și U. T. M.
     Cu toate aceste greutăți, generate de amestecul brutal al sovieticilor, Marina Militară a continuat să reprezinte o armă de elită în cadrul Armatei Române și să garanteze suveranitatea și integritatea teritorială a României.
     Odată cu reintrarea în dotare a monitoarelor, a fost constituită Flotila de Dunăre, care, în anul 1959, a fost numită Brigada Fluvială. La mare, în urma modificărilor organizatorice din perioada 1948-1949, gruparea de nave maritime s-a transformat într-o unitate de sine stătătoare, care a funcționat până în mai 1951 sub denumirea de Comandamentul Forțelor Maritime.
     De reținut că, începând din anul 1949, Marina Militară a fost înzestrată cu noi nave de luptă, construite fie în șantierele navale românești, fie în U. R. S. S. S-a încercat, astfel, asigurarea unei dotări satisfăcătoare a Marinei Militare în condițiile trecerii sale din starea de război în starea de pace, dar și a menținerii tensiunilor militare și politice între blocul statelor democratice și blocul statelor cu democrație populară.
     Comandamentul Marinei Militare s-a preocupat și de încadrarea navelor de luptă cu personal bine pregătit. În acest sens, a continuat recrutarea cadrelor din zonele limitrofe Dunării și Mării Negre, concomitent cu reorganizarea învățământului de specialitate.
     În toată această perioadă, au fost organizate acțiuni de pregătire în colaborare cu Flota sovietică de la Marea Neagră și cu F. M. M ale R. P. Bulgaria. Scopul acestora era de a pune bazele unei colaborări militare practice în bazinul Mării Negre, între flotele statelor comuniste, și de pregătire în eventualitatea unui atac dinspre Marea Mediterană și Strâmtori.