Menu

MISIUNI

     Misiunea de bază actuală - structură specializată, de nivel regiment, subordonată Statului Major al Forțelor Navale, care asigură suportul tehnic de specialitate pentru exercitarea comenzii și controlului în Forțele Navale prin realizarea, exploatarea și menținerea în funcțiune a sistemului de comunicații și informatică necesar conducerii, cooperării și înștiințării marilor unități și unităților, supervizează și exploatează Rețeaua de Transmisiuni Permanentă din cadrul Rețelei Militare Naționale de Comunicații în zona de Sud – Est a țării, la pace, în situații de criză și la război, exploatează și menține în funcțiune componenta națională și NATO a rețelei BRASS (Broadcast and Ship-Shore) a Alianței și componente naționale ale sistemului SSSB (Ship-Shore-Ship Buffer).
     Conform misiunii, Centrul 110 Comunicaţii şi Informatică deserveşte din punct de vedere al necesarului de servicii de comunicaţii Statul Major al Forţelor Navale, Comandamentul Flotei, Flotila Fluvială şi Componenta Operaţională Navală, dar asigură, la nevoie şi sprijinul de comunicaţii necesar pentru exerciţii, misiuni şi alte activităţi celorlalte mari unităţi şi unităţi din Forţele Navale.
     Unitatea asigură atât componenta staţionară a sistemului de comunicaţii al Forţelor Navale (Centrul 2 de Comunicaţii şi Informatică din Reţeaua Militară Naţională de Comunicaţii) cât şi pe cea mobilă (Centrul 1 Mobil de Comunicaţii şi Informatică), în toată zona de responsabilitate.