Menu

MISIUNI

Baza Logistică Navală reprezintă structura de execuție a Statului Major al Fortelor Navale destinată sprijinului logistic, la nivel operativ și tactic, al acțiunilor militare derulate de structurile militare arondate și are urmatoarele responsabilități:
- planificarea, organizarea și executarea dinamică și eficientă a sprijinului logistic pentru unitățile și marile unități din subordinea Statului Major al Fortelor Navale dislocate la mare, fluviu și pe teritoriul Dobrogei;
- asigurarea materialelor, produselor și serviciilor pentru derularea programelor de instrucție și pregatire pentru lupta a marilor unități și unități din compunerea Fortelor Navale, precum și pentru crearea, în limita fondurilor alocate, a rezervelor de materiale, conform prevederilor legale;
- încheierea contractelor de achiziții de bunuri și servicii
- asigurarea mentenanței tehnicii de lupta a instalațiilor din dotarea navelor aparținând Comandamentului Flotei și navelor proprii;
- executarea în siguranță și în timp scurt a acțiunilor de salvare – avarii, aprovizionarea cu tehnică și materiale, remorcajul în porturi pe mare și la fluviu, în condiții hidrometeorologice grele și normale, ziua și noaptea;
- participarea la misiuni umanitare sub egida organismelor internaționale și asigurarea sprijinului logistic, la ordin, a unor nave din Forțele Navale participante la activități Partnership for Peace (PfP) și de cooperare navală din Marea Neagra;
- executarea oportuna și calitativă a reparațiilor și lucrărilor de instalare și punere în funcțiune a tehnicii de lupta de la bordul navelor și din unitățile de uscat;
- asigurarea condițiilor de hrănire, echipare si cazare a efectivelor;
- executarea mobilizarii, ritmic, în siguranță și la termenele stabilite pentru structurile din asigurare și cele proprii;
- participarea, alaturi de alte structuri specializate, la limitarea efectelor unor dezastre produse pe teritoriul Dobrogei.