Menu

MISIUNI

1. LOCUL:
Centrul pentru Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică al Forțelor Navale este structura subordonată Statului Major al Forţelor Navale care asigură servicii informatice unităţilor din Forţele Navale.

2. ROLUL:
• Implementează şi dezvoltă sisteme informatice în Forţele Navale impuse de Statul Major General;
• Realizează sisteme şi aplicaţii informatice proprii necesare structurilor din Forţele Navale;
• Asigură dezvoltarea şi mentenanţa reţelelor informatice de tip WAN (metropolitane) din Forţele Navale;
• Asigură consultanţă de specialitate unităţilor din Forţele Navale.

3. MISIUNILE:
Centrul pentru Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică al Forțelor Navale are următoarele misiuni de bază în conformitate cu domeniile de responsabilitate:
• Execută analiza, proiectarea, implementarea şi mentenanţa sistemelor şi aplicaţiilor informatice specializate pentru Forţele Navale;
• Dezvoltă, administrează, asigură mentenanţa reţelelor de calculatoare de tip WAN din Forţele Navale;
• Asigură asistenţă tehnică de specialitate în domeniul informatic unităţilor din Forţele Navale;
• Execută analiza preliminară şi stabilirea cerinţelor operaţionale a sistemelor şi aplicaţiilor informatice împreună cu beneficiarii acestora;
• Asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru implementarea sistemelor şi aplicaţiilor informatice în Forţele Navale şi mentenanţa acestora;
• Asigură actualizarea şi dezvoltarea paginii de internet a Forţelor Navale.