Menu

MISIUNI

          Obiectivul fundamental
     Transformarea într-un CENTRU DE EXCELENŢĂ REGIONAL în domeniul instruirii şi evaluării operaţionale şi tactice, recunoscut naţional, afirmat internaţional şi validat de alianţa Nord- Atlantică ca instrument viabil în menţinerea nivelului de capabilitate afirmat şi declarat de Forţele Navale.
          Statut
     Structura specializată, subordonată direct Statului Major al Forţelor Navale, organizată în scopul asigurării instrucţiei operaţionale, evaluării şi certificării structurilor din subordinea Statului Major al Forţelor Navale pentru misiuni naţionale şi NATO/UE.
          Sarcini
     Sarcina principală a Centrul de Instruire, Simulare şi Evaluare este de a pregăti şi realiza cadrul optim de instrucţie colectivă şi pregătire a structurilor de forţe pentru obţinerea unui beneficiu maxim în urma executării instrucţiei operaţionale desfăşurate în port şi pe mare sau la simulatoarele tactice.
     Totodată, Centrul pune la dispoziţie şi asigură suportul instrucţiei tactice prin simulare a structurilor de comandă din Forţele Navale, utilizând softuri NATO de instruire tactică prin simulare (JCATS- Joint Conflict and Training Simulation), constructiv sau distribuit.
          Misiuni
     Instrucţie operaţională/colectivă:
• executarea instrucţiei operaţionale de împrospătare (modulul de bază) a personalului şi structurilor marilor unităţi şi unităţi din Forţele Navale;
• executarea instrucţiei colective prin simulare tactică constructivă şi distribuită (JCATS) a personalului din Forţele Navale de la nivelul echipei de luptă a navei până la nivelul Comandament Componentă Navală;
• executarea instrucţiei colective prin simulare distribuită (JCATS) a structurilor de comandă din Forţele Navale, celelalte categorii de forţe armate, iar în perspectivă cu structuri de comandă ale forţelor navale ale unor state NATO sau Partenere;
• organizarea şi desfăşurarea de module de instrucţie operaţională cu echipe de luptă de la nave, în domeniul ducerii luptei pe mare prin folosirea sistemelor de simulare de tip CIC, ASTT şi C2.
     Evaluare operaţională forţe:
• executarea evaluării naţionale a nivelului de capabilitate operaţională (conform MAREVAL, CREVAL, TACEVAL) ale navelor destinate îndeplinirii de misiuni sub comanda Aliată sau Coaliţie;
• evaluarea naţională a structurilor navale după parcurgerea modulului avansat al instrucţiei operaţionale de împrospătare;
• executarea evaluării nivelului de instrucţie al echipajelor şi pregătire a structurilor navale după parcurgerea instrucţiei operaţionale de împrospătare (modulul de bază).
          Competenţe
• Participare prin instructori certificaţi NATO la evaluarea şi certificarea naţională a capabilităţii de executare a misiunilor pentru forţele destinate îndeplinirii de misiuni sub comanda Aliată sau Coaliţie;
• Certificarea naţională pentru executarea misiunilor a structurilor navale după parcurgerea modulului avansat al instrucţiei operaţionale de împrospătare sau participante la exerciţii multinaţionale;
• Participarea cu personal certificat NATO la evaluri conduse de structurile regionale NATO (JFC);
• Certificarea naţională a echipajelor şi personalului destinat participării la Forţa de Răspuns NATO (NRF)
• Certificarea instructorilor de bord ai unităţilor de nave pentru diferite domenii de capabilitate şi specialităţi;