Menu

ISTORIC

• Centrul de Medicină Navală a fost înfiinţat începând cu data 01.10.1990, ca unitate distinctă în cadrul Comandamentului Marinei Militare, funcționând până în anul 2014 într-un imobil aparținând Centrului 39 Scafandri.

• Încă de la înființare, principalele atribuţii funcţionale ale Centrului de Medicină Navală au fost reprezentate de:
- contolul medical periodic al personalului militar şi civil care încadrează unităţile militare din cadrul Forţelor Navale, pentru stabilirea aptitudinii de îmbarcare şi a aptitudinii medicale faţă de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu pentru personalul neîmbarcat;
- expertiza medico-militară pentru personalul îmbarcat/neîmbarcat şi cel care desfăşoară activităţi în mediul hiperbar;
- asistenţa medicală curativ-profilactică şi de specialitate a personalului din Forţele Navale;
- activitatea de cercetare-ştiinţifică în domeniul hiperbarismului, alături de personalul din structuri specializate de pătruderi sub apă din cadrul Centrului 39 Scafandri Constanţa.

• În anul 2014 se dislocă în actuala locație, Constanța, str. Dezrobirii nr. 80.