Menu

MISIUNI

- Primirea, recepționarea, depozitarea în siguranță și distribuția tuturor categoriilor de bunuri materiale specifice Forțelor Navale;

- Mentenanța, conservarea și intreținerea tehnicii aflată în depozitare în magaziile unității;

- Participarea cu forțe și mijloace la sprijinul populației civile, la limitarea și înlăturarea efectelor dezastrelor în situații de urgență.