Menu

SCURT ISTORIC AL DIVIZIONULUI 146 NAVE MINARE - DEMINARE


Prin Ordinul ministrului Forţelor Armate cu nr. 00316749 din 11 mai 1951, la 1 august 1951 s-a înfiinţat Divizionul 596 Dragaj (U.M. 04935 Constanţa), subordonat Comandamentului Apărării Zonei Maritime Constanţa. Divizionul şi-a păstrat denumirea până în anul 1959, când a devenit Divizionul 146 Dragoare de Bază.
Conform primului stat de organizare (nr. 14/174) divizionul se compunea din Comandă, Stat Major, 2 dragoare de bază tip C (Canonieră) şi 4 dragoare de bază aflate în construcţie.
Începând din toamna anului 1951 şi până în iarna anului 1955 dragoarele de bază aveau să intre pe rând în înzestrare cu numerele de bordaj 11, 12, 13 şi 14 şi cu numele de "DEMOCRAŢIA", "DESCĂTUŞAREA", "DESROBIREA" şi "DREPTATEA".
În perioada 1951 – 1955 Divizionul 596 Dragaj s-a operaţionalizat complet. La sfârşitul acestei perioade echipajele navelor aveau un nivel ridicat de pregătire, fiind în măsură să execute misiuni complexe de Lupta Contra Minelor folosind drăgile mecanice, drăgile de fund şi bombele antisubmarin.
Începând din anul 1955, Divizionul 596 Dragaj, având în compunere patru nave noi, avea capacitatea operaţională de a executa dragaj în raioanele maritime în care au fost lansate baraje de mine în cel de Al Doilea Război Mondial. Dacă până atunci acţiunile reale de dragaj desfăşurate de către navele divizionului au fost sporadice, după acest an şi până în anul 1963, an în care s-a considerat finalizată misiunea de deminare a raioanelor din dreptul coastei româneşti la Marea Neagră, acestea au crescut în intensitate de la an la an.
Prin Ordinul M.St.M. cu nr. C.L. 0014 din 26 ianuarie 1959, Divizionul 596 Dragaj a devenit începând cu data de 1 februarie 1959 Divizionul 146 Dragoare de Bază (U.M. 02159) şi a intrat în compunerea Bazei 36 Maritime Constanţa. Totodată, s-a renunţat la denumirile "DEMOCRAŢIA", "DESCĂTUŞAREA", "DESROBIREA" şi "DREPTATEA" pentru navele dragoare de bază, iar numerele de bordaj ale acestora au fost modificate în 13, 14, 15 şi 16.
Din luna septembrie 1959, Divizionul 146 Dragoare de Bază şi-a schimbat locul de dislocare permanentă, s-a mutat din Portul Constanţa în Portul Militar Mangalia, fiind subordonat Comandamentului Bazei 42 (ex. 258) Maritime Mangalia. Unitatea a rămas dislocată la Mangalia timp de două decenii.
De la 1 aprilie 1962 Marina Militară s-a reorganizat după principii naţionale. În consecinţă, s-a constituit la Mare o structură de nivel divizie, Divizia 42 Maritimă Mangalia, şi una de nivel brigadă, Brigada 24 Fluvială. Divizionul 146 Dragoare de Bază (şi Puitoare de mine – din 1979) a rămas în compunerea Diviziei 42 Maritime din primăvara anului 1962 şi până în anul 1994, an în care aceasta din urmă a devenit Flota Maritimă.
În vara anului 1960 numărul de bordaj al navelor Divizionului 146 Dragoare de Bază au fost modificate. Dragoarele de bază au fost numerotate de la 60 la 63. Navele au păstrat aceste numere de bordaj până în anul 1974, când s-a revenit la numerotarea de la 13 la 16, numere de bordaj care s-au păstrat până la scoaterea dragoarelor de bază din înzestrare.
Perspectiva intrării în înzestrare a puitoarelor de mine şi palse antisubmarin a determinat schimbarea denumirii divizionului, în concordanţă cu noile misiuni pe care acestea le puteau executa. Astfel, noua denumire a devenit Divizionul 146 Dragoare de Bază şi Puitoare de Mine şi plăşi. Peste 15 ani s-a renunţat la misiunea de lansare a plaselor antisubmarin şi în consecinţă a dispărut din denumirea divizionului cuvintele "şi plăşi".
În toamna anului 1980 Divizionului 146 Dragoare de Bază şi Puitoare de mine şi-a schimbat locul de staţionare permanentă de la Mangalia la Constanţa.
Prima navă puitoare de mine a fost lansată la apă şi armată în S.N. Mangalia în anul 1980. Ea a intrat în înzestrarea Marinei Militare în decembrie 1980, cu numărul de bordaj 271 (P.Mn.-271), iar la 29 ianuarie 1981 a sosit în Portul Constanţa, locul de dislocare permanentă. La 9 decembrie 1981 a intrat în serviciu cea de a doua navă puitor de mine, cu numărul de bordaj 274 (P.Mn.-274). Din cele două nave de tip puitor de mine numai P.Mn.-274 mai face parte astăzi din structura divizionului, P.Mn.-271 fiind scoasă din înzestrare în anul 2004.
În perioada 1979 – 1980 navele divizionului şi-au continuat programele regulate de pregătire pentru executarea misiunilor de Luptă Contra Minelor şi de lansare a minelor navale, an de an obţinând rezultate foarte bune apreciate în acea vreme de către eşaloanele superioare. Şi în această perioadă navele divizionului au participat la diverse aplicaţii în comun cu nave sovietice şi bulgăreşti, în special la aplicaţii dedicate navelor de luptă contra minelor.
Dragoarele de bază şi puitoarele de mine au primit în august 1991 numele unor amirali români, astfel: D.B.-13: "Viceamiral Mihai GAVRILESCU"; D.B.-14: "Viceamiral Ioan BĂLĂNESCU"; D.B.-15: "Viceamiral Emil GRECESCU"; D.B.-16: "Viceamiral Ioan GEORGESCU"; P.Mn.-271: "Viceamiral Ioan MURGESCU"; P.Mn.-274: "Viceamiral Constantin BĂLESCU".
Aderarea României la Programul Parteneriatului pentru Pace a facilitat ofiţerilor şi echipajelor de pe navele dragoare maritime şi cele de bază apropierea şi asimilarea procedurilor NATO în domeniul Luptei Contra Minelor.
În cadrul procesului de restructurare a Forţelor Navale Române, impus de necesităţile parcurgerii programului de preaderare a României la alianţa NATO, au fost cuprinse şi divizioanele de dragoare de la Constanţa şi Midia, din personalului şi navele cărora s-a înfiinţat începând cu data de 1 mai 2001 Divizionul 146 Nave Minare-Deminare, cu dislocarea permanentă în Portul Constanţa.
Divizionul 176 Dragoare Maritime s-a desfiinţat integral, însă cele patru dragoare maritime - D.M.-24: "Locotenent Remus LEPRI"; D.M.-25: "Locotenent Lupu DINESCU"; D.M.-29: "Locotenent Dimitrie NICOLESCU"; D.M.-30: "Sublocotenent Alexandru AXENTE" - au trecut la noul divizion. Până în vara anului 2002, aceste nave au părăsit, pe rând, Portul Midia şi şi-au ocupat locul de staţionare permanentă în Portul militar Constanţa.
Unitatea a fost organizat pe trei secţii: Secţia dragoare maritime (D.M.-24, D.M.-25, D.M.-29 şi D.M.-30); Secţia dragoare de bază (D.B.-13, D.B.-14 şi D.B.-15); Secţia puitoare de mine (P.Mn.-271 şi P.Mn.-271). La această organizare s-a renunţat începând cu 1 noiembrie 2001, când navele dragoare de bază au fost scoase din înzestrare. În consecinţă, între comanda divizionului şi comanda navelor nu mai exista un eşalon intermediar.
În anul 2000 dragoarele maritime se aflau într-o stare tehnică precară. Investiţiile minore realizate în ultimii cinci ani, în contextul austerităţii bugetare, nu au putut acoperi nevoile reale de reparaţii şi întreţinere ale navelor. Însă, asumarea de către România a Planului de Acţiune pentru aderarea la NATO a facilitat parcurgerea în perioada imediat următoare a unui program de revitalizare a navelor şi de refacere a capacităţilor operaţionale esenţiale ale acestora pentru executarea misiunilor specifice.
În perioada 1996 – 2004 navele divizionului au participat la misiuni şi aplicaţii internaţionale, în cadrul Parteneriatului pentru Pace sau a altor acorduri internaţionale.
Începând din anul 2002 cele două nave dragoare maritime, D.M.-30 "AXENTE" şi D.M.-29 "NICOLESCU", declarate capabilităţi care vor realiza obiectivele de interoperabilitate corespunzătoare standardelor NATO în următorii doi ani, au intrat întrun proces intens de pregătire şi de dotare cu mijloace specifice, iar în cadrul exerciţiilor "COOPERATIVE PARTNER" din anul 2003 (Odessa) şi din anul 2004 (Varna) acestea au fost, pe rând, evaluate şi certificate, de către echipe de evaluatori ale NATO.
Următoarea reorganizare importantă a Divizionului 146 Nave Minare-Deminare a avut loc în anul 2004. Cea mai semnificativă modificare a fost faptul că începând cu data de 1 mai 2004, din structura divizionului şi din înzestrarea Forţelor Navale Române a fost scoasă nava puitor de mine (271) "Viceamiral Ioan MURGESCU". Din anul 2004 şi până astăzi Divizionul 146 Nave Minare-Deminare s-a compus din patru dragoare maritime şi un puitor de mine.
Începând din anul 1996 şi până în anul 2014 navele divizionului au participat la mai multe misiuni şi aplicaţii internaţionale, desfăşurate în ţară şi în străinătate, din care amintim: COOPERATIVE PARTNER 1996 (Constanţa), 1996 (Varna), 1998 (Constanţa), 2002 (Constanţa), 2003 (Odessa) şi 2004 (Varna); RESCUE EAGLE 1998 şi 2000 (Constanţa); BLACKSEAFOR, 2002 (Sevastopol – Ereğli - Varna); BLACKSEA PARTNER SHIP 2005 (Istanbul); COOPERATIVE ENGAGEMENT 2005 (Vlore – Albania); COOPERATIVE MAKO 2006, (Constanţa); COOPERATIVE LION 2009 (Constanţa); MCM LIVEX POSEIDON 2005 (Constanţa), 2006 (Varna), 2007 (Varna), 2008 (Varna), 2009 (Constanţa), 2012 (Constanţa) şi 2014 (Constanţa), TURKISH MINEX (Çanakkale- Turcia), 2007, 2008 şi 2015; SEA SHIELD 2015 (Constanţa).
Sosirea la Constanţa a Grupării navale a NATO de Luptă Contra Minelor Sud (SNMCMG2) a consituit de fiecare dată un bun prilej de executare a unor secvenţe de instrucţie în comun a navelor divizionului cu navele din grupare.
În perioada 2010 – 2014 navele divizionului au intrat întro nouă etapă de pregătire. În acest sens, navele au intrat în reparaţii şi modernizări, iar echipajele navelor au început pregătirea pentru operaţionalizare în vederea punerii la dispoziţia NATO în cadrul rotaţilor anuale a structuri de forţe NRF (NATO RESPONSE FORCE).
Pentru perioada 2015 - 2018, conform angajamentelor pe care România le-a semnat pentru a participa în NRF, din cadrul divizionului, a fost nominalizat Dragorul maritim 30 "AXENTE". În consecinţă, în luna iulie a anului 2014, în cadrul exerciţiului multinaţional NATO din Marea Neagră - "BREEZE" -, nava a fost a fost evaluată de către NATO şi a fost certificată ca fiind "Capabilă pentru misiune". Exerciţiul s-a desfăşurat în perioada 4 - 12 iulie în apele teritoriale ale Bulgariei şi apele internaţionale, cu escală în portul Burgas (Bulgaria). Pe timpul acestui exerciţiu Dragorul maritim 30 "AXENTE" a executat antrenamente specifice în comun cu nave ale Forţelor Navale ale Bulgariei şi cu Gruparea NATO SNMCMG2.
Întrucât Dragorul maritim 30 "AXENTE" a fost certificat şi pus la dispoziţia NATO, acesta a participat în anul 2015 la exerciţiile "BREEZE 2015", de la Varna – Bulgaria, şi "TURKISH MINEX NUSRET - 2015", iar în luna februarie a anului următor, a făcut parte din Gruparea navală a NATO de Luptă Contra Minelor (SNMCMG2), în perioada în care aceasta s-a aflat în Marea Neagră.
Cât timp nava a purtat pavilionul NATO la catarg, aceasta a participat la diferite antrenamente, a vizitat Portul Batumi (12 – 15.02.2016) şi a participat la exerciţiul "MCM LIVEX POSEIDON" (18 – 27.02.2016), exerciţiul bilateral româno-bulgar, care s-a desfăşurat în Portul Burgas şi în raioane maritime dispuse travers de acesta, exerciţiu la care Gruparea navală a NATO SNMCMG2 a participat ca invitată.
După întoarcerea Dragorului Maritim 30 "AXENTE" la Constanţa o altă navă a divizionului, Dragorul maritim 29 "NICOLESCU" a părăsit locul de staţionare permanentă al divizionului pentru a participa la exerciţiul "ARIADNE 2016", care s-a ţinut la Patras, în Grecia.
Dragorul maritim 29 a plecat din Portul Constanţa pe 28 februarie 2016 şi s-a întors 18 martie 2016. Pe timpul acestei misiuni, Dragorul maritim 29 "NICOLESCU" a fost prima navă militară românească, care a navigat prin Canalul Corint. A fost pentru Forţele Navale Române, încă o premieră realizată de către navele Divizionului 146 Nave Minare – Deminare. Pe timpul marşului de întoarcere, când se afla în Marea Egee, în drum către Strâmtoare Dardanele, nava a fost surprinsă de furtună puternică, fiind nevoită să se adăpostească la coasta turcească. Atât nava, cât şi echipajul acesteia s-au comportat foarte bine.
În cei peste 65 de ani de existenţă, în cadrul Divizionului 146 Nave Minare – Deminare şi a divizioanelor care l-au precedat, s-au executat an după an, în ritm continuu, activităţi de instrucţie a echipajelor, la cheu şi pe mare, iar unitatea a fost implicată în majoritatea exerciţiilor anuale organizate de către eşaloanele superioare, pentru ca echipajele şi navele să fie gata, atunci când ţara o va cere, să îşi îndeplinească cu succes misiunile specifice – Lupta Contra Minelor şi Minarea Navală.
Totodată, de-a lungul anilor la bordul navelor dragoare de bază, puitoare de mine şi dragoare maritime mii de marinari de toate categoriile s-au pregătit, au executat misiuni diverse şi au servit cu patriotism şi profesionalism sub pavilionul tricolor.
În această perioadă, la comanda divizionului s-au aflat următorii ofiţeri: Căpitanul de rangul 3 Aurel ZANCU (1952 – 1954); Căpitanul de rangul 3 Mircea NEGOESCU (1954 – 1955); Căpitanul de rangul 3 Alexandru MELICESCU (1955 – 1957); Căpitanul locotenent Gheorghe POPESCU (1957 – 1959); Căpitanul de rangul 3 Dumitru MĂRĂŞESCU (1959 – 1960); Căpitanul de rangul 3 Teslaru Marian (1960 – 1961); Căpitanul de rangul 2 Gheorghe MATIU (1961 – 1962); Căpitanul de rangul 3 Matei MUNGIU (1962 – 1965); Căpitanul de rangul 3 Nicolae PITEA (1965 – 25.06.1965); Căpitanul de rangul 3 Petre LUŢĂ (1965 – 1968); Căpitanul de rangul 3 Marin MITRICĂ (1968 – 1969); Căpitanul de rangul 2 Gheorghe COVACI (1969 – 1970); Căpitanul de rangul 1 Aristică BARDAN (1970 – 1979); Căpitanul de rangul 1 Nicolae EREMIE (1979 – 1987); Căpitanul de rangul 2 Niculae POSTOLI (1987 – 1988); Căpitanul de rangul 3 Petre MUŞAT (1988 – 1990); Căpitanul de rangul 1 Petru ŞOMFELEAN (1990 – 1993); Comandorul Ionel MANCAŞ (1993 – 1998); Comandorul Nicolae VÂLSAN (1998 – 2001); Comandorul Vergil MORARU (2001 – 2004); Comandorul Aurel PUICHILIŢĂ (2004 – 2006); Comandorul Adrian LEPĂDATU (2006 – 2009); Comandorul Cătălin - Laurian DĂBULEANU (2009 – 2014); Comandorul Romeo EFTIMIU (2014 - 2016).
Din anul toamna anului 2017, la comanda divizionului, se află Comandorul Ciprian - Vasile MANDACHI.
Astăzi, Divizionului 146 Nave Minare – Deminare este una din cele mai importante structuri ale Forţelor Navale Române şi singura unitate de nave specializată în Lupta Contra Minelor de la Marea Neagră. Derularea procesului de operaţionalizare a navelor va face ca în următorii ani capacitatea operaţională a unităţii să crească, iar gama de misiuni pe care le va putea executa se va extinde.