Menu

ISTORIC

În baza Ordinului Ministerului Forţelor Armate nr. CL 0856 din 19.06.1963, la data de 15.06.1963 a fost înființat Divizionul 133 Vedete, dislocat la Mangalia, având următoarea compunere (Bază statul de organizare nr. 14/515): Comanda divizionului, Vedeta nr. 1, Vedeta nr. 2, Vedeta nr. 3, Nava Bază Ialomiţa, Punctul Tehnic şi Poziţia Tehnică.

La data de 17.12.1963, a sosit din URSS prima vedetă proiect 205, care, începând cu 30.12.1963, a întrat în compunerea Marinei Militare a R.P. Române şi în subordinea Comandamentului Divizionului 133 Vedete. Vedeta nr. 2 a intrat în compunerea divizionului la data de 25.10.1964 şi Vedeta nr.3 la 10.12.1964.

La 27.12.1964, intră în compunerea divizionului şi Vedeta nr. 4, iar, cu 10 luni mai târziu, la data de 01.10.1965, Vedeta nr. 5. Începând cu această dată, divizionul funcţionează având în compunere cele 5 vedete până în anul 1981, când a intrat în serviciu Vedeta nr. 6, construită în Şantierul Naval Mangalia.

Începând cu anul 1970, au fost atribuite numerele de bordaj de la 194 la 199.

Prima lansare reală de rachete s-a executat în raionul Sevastopol la data de 13.06.1964, în urma căreia s-a obţinut calificativul Foarte Bine.

Pe timpul Revoluţiei din Decembrie 1989, navele au avut ca misiune supravegherea căilor de comunicaţii maritime.

Începând cu anul 1990, intră în compunerea Divizionului 133 Vedete Purtătoare de Rachete primul VPR Proiect 1241-RE, cu denumirea „Zborul” şi număr de bordaj 188. Un an mai târziu, intră în compunere încă 2 VPR, respectiv 189 ,,Pescăruşul” şi 190 ,,Lăstunul”.

La data de l ianuarie 1992, prin ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M07663/ 18.12.1991, a luat fiinţă Divizionul 150 Vedete Purtătoare de Rachete, având în compunere trei vedete purtătoare de rachete, 188 Zborul, 189 Pescăruşul şi 190 Lăstunul. Ulterior, pe data de 22.12.1992, a intrat în dotarea unităţii şi cazarma plutitoare „Olăneşti”, în baza ordinului Comandantului Marinei Militare nr. 13/22.12.1992.

La data de 15 decembrie 2000, în baza ordinului Şefului Statului Major al Forţelor Navale nr. MO 228/06.12.2000, unitatea se redimensionează, Divizionul 150 Vedete Purtătoare de Rachete devenind Divizionul 150 Nave Purtătoare de Rachete, prin integrarea în structura sa a ultimelor trei vedete purtătoare de rachete clasa OSA I ale Divizionului 133 VPR, de la acea dată, divizionul având în compunere următoarele nave: 188 „Zborul”, 189 „Pescăruşul”, 190 „Lăstunul”, 194 „Şoimul”, 198 „Eretele”, 199 „Albatrosul” şi C.P. „Olăneşti”.

La 30 iunie 2004, în baza aprobării Şefului Statului Major General pe raportul Şefului Statului Major al Forţelor Navale nr. BS 267/06.05.2004, ies din structura organizatorică a unităţii cele trei vedete purtătoare de rachete clasa OSA I: 194 „Şoimul”, 198 „Eretele” şi 199 „Albatrosul”.

Începând cu data de 01 mai 2005 Divizionul 150 Nave Purtătoare de Rachete devine Divizionul 150 Rachete Navale (în baza Dispoziţiei SMG nr. B5/S/2924 din 16.12.2004) prin reorganizarea, restructurarea şi integrarea Divizionului 508 Rachete de Coastă, având în compunere: CP „Olăneşti”, Secţia NPR (cu navele 188 „Zborul”, 189 „Pescăruşul” şi 190 „Lăstunul”), Secţia Rachete Navale (compusă din Grupul Lansare format din 4 IML, Punctul Tehnic Mobil şi Grupul Asigurare de Luptă.).

La 1 martie 2009, în baza Dispoziţiei Şefului SMG nr. G.2/S/109/02.02.2009, intră în compunerea Divizionului 150 Rachete Navale Compania Apărare C.B.R.N., iar la data de 1 septembrie 2010, prin Dispoziţia Şefului SMG nr. G./S/1243/13.08.2010, unitatea se restructurează ieşind Punctul tehnic Mobil din compunerea Secţiei Rachete Navale.

La 1 noiembrie 2015, în baza Dispoziţiilor Şefului SMG nr. G./0110 din 04.09.2015 şi nr. G./0114 din 04.09.2015, are loc reorganizarea unităţii, în urma căreia sunt redimensionate structurile din compunerea divizionului şi sunt redenumite detaşamentele mobile de lansare şi Compania 585 Apărare CBRN.

Continuând procesul de restructurare, Secția de Rachete Navale și Compania 585 Apărare C.B.R.N. ies din statul de organizare a Divizionului 150 Rachete Navale, prin Dispoziția Șefului Statului Major General nr. G(S)-1350 din 01.09.2017, în data de 1 august 2017, respectiv prin Dispoziția Șefului Statului Major General nr. G(S)-1027 din 07.07.2017 la 1 octombrie 2017.

În prezent, Divizionul 150 Rachete Navale, compus din N.P.R. 188 „Zborul”, N.P.R. 189 „Pescăruşul”, N.P.R. 190 „Lăstunul” şi Cazarma plutitoare „Olăneşti”, este continuatorul tradiţiilor navelor purtătoare de rachete şi evoluează constant pe coordonatele modernităţii, reuşind înscrierea în istoricul Forţelor Navale Române a unor rezultate deosebite prin lansări reale de rachete şi participarea la exerciţii naţionale şi internaţionale.

Prima Navă Purtătoare de Rachete din clasa „TARANTUL” a intrat în serviciul Forţelor Navale Române la data de 10 septembrie 1990, parte componentă a Divizionului de Vedete purtătoare de Rachete şi primind numărul de bordaj 188 şi numele de „ZBORUL”.

Cea de-a doua navă a fost construită în anul 1991 şi a intrat în serviciul Forţelor Navale Române, ca parte componentă a Divizionului de Vedete Purtătoare de Rachete la data de 27 decembrie 1991, primind numărul de bordaj 189 şi numele "PESCĂRUŞUL". Comanda navei a fost încredinţată căpitanului de rangul III Victor Gabriel COMLOŞANU.

Cea de-a treia navă a fost construită în anul 1991 şi a intrat în serviciul Forţelor Navale Române ca parte componentă a Divizionului de Vedete Purtătoare de Rachete, la data de 27 decembrie 1991, primind numărul de bordaj 190 şi numele „LĂSTUNUL”.