Menu

ISTORIC

ISTORIC AL DIVIZIONULUI 150 RACHETE NAVALE

În baza Ordinului Ministerului Forţelor Armate nr. CL 0856 din 19.06.1963, la data de 15.06.1963 a fost înființat Divizionul 133 Vedete, dislocat la Mangalia, având următoarea compunere (Bază statul de organizare nr. 14/515): Comanda divizionului, Vedeta nr. 1, Vedeta nr. 2, Vedeta nr. 3, Nava Bază Ialomiţa, Punctul Tehnic şi Poziţia Tehnică.
La data de 17.12.1963, a sosit din URSS prima vedetă proiect 205, care, începând cu 30.12.1963, a întrat în compunerea Marinei Militare a R.P. Române şi în subordinea Comandamentului Divizionului 133 Vedete. Vedeta nr. 2 a intrat în compunerea divizionului la data de 25.10.1964 şi Vedeta nr.3 la 10.12.1964. La 27.12.1964, intră în compunerea divizionului şi Vedeta nr. 4, iar, cu 10 luni mai târziu, la data de 01.10.1965, Vedeta nr. 5. Începând cu această dată, divizionul funcţionează având în compunere cele 5 vedete până în anul 1981, când a intrat în serviciu Vedeta nr. 6, construită în Şantierul Naval Mangalia.
Începând cu anul 1970, au fost atribuite numerele de bordaj de la 194 la 199.
Prima lansare reală de rachete s-a executat în raionul Sevastopol la data de 13.06.1964, în urma căreia s-a obţinut calificativul Foarte Bine.
Pe timpul Revoluţiei din Decembrie 1989, navele au avut ca misiune supravegherea căilor de comunicaţii maritime.
Începând cu anul 1990, intră în compunerea Divizionului 133 Vedete Purtătoare de Rachete primul VPR Proiect 1241-RE, cu denumirea „Zborul” şi număr de bordaj 188. Un an mai târziu, intră în compunere încă 2 VPR, respectiv 189 ,,Pescăruşul” şi 190 ,,Lăstunul”.
La data de l ianuarie 1992, prin ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M07663/ 18.12.1991, a luat fiinţă Divizionul 150 Vedete Purtătoare de Rachete, având în compunere trei vedete purtătoare de rachete, 188 Zborul, 189 Pescăruşul şi 190 Lăstunul. Ulterior, pe data de 22.12.1992, a intrat în dotarea unităţii şi cazarma plutitoare „Olăneşti”, în baza ordinului Comandantului Marinei Militare nr. 13/22.12.1992.
La data de 15 decembrie 2000, în baza ordinului Şefului Statului Major al Forţelor Navale nr. MO 228/06.12.2000, unitatea se redimensionează, Divizionul 150 Vedete Purtătoare de Rachete devenind Divizionul 150 Nave Purtătoare de Rachete, prin integrarea în structura sa a ultimelor trei vedete purtătoare de rachete clasa OSA I ale Divizionului 133 VPR, de la acea dată, divizionul având în compunere următoarele nave: 188 „Zborul”, 189 „Pescăruşul”, 190 „Lăstunul”, 194 „Şoimul”, 198 „Eretele”, 199 „Albatrosul” şi C.P. „Olăneşti”.
La 30 iunie 2004, în baza aprobării Şefului Statului Major General pe raportul Şefului Statului Major al Forţelor Navale nr. BS 267/06.05.2004, ies din structura organizatorică a unităţii cele trei vedete purtătoare de rachete clasa OSA I: 194 „Şoimul”, 198 „Eretele” şi 199 „Albatrosul”.
Începând cu data de 01 mai 2005 Divizionul 150 Nave Purtătoare de Rachete devine Divizionul 150 Rachete Navale (în baza Dispoziţiei SMG nr. B5/S/2924 din 16.12.2004) prin reorganizarea, restructurarea şi integrarea Divizionului 508 Rachete de Coastă, având în compunere: CP „Olăneşti”, Secţia NPR (cu navele 188 „Zborul”, 189 „Pescăruşul” şi 190 „Lăstunul”), Secţia Rachete Navale (compusă din Grupul Lansare format din 4 IML, Punctul Tehnic Mobil şi Grupul Asigurare de Luptă.).
La 1 martie 2009, în baza Dispoziţiei Şefului SMG nr. G.2/S/109/02.02.2009, intră în compunerea Divizionului 150 Rachete Navale Compania Apărare C.B.R.N., iar la data de 1 septembrie 2010, prin Dispoziţia Şefului SMG nr. G./S/1243/13.08.2010, unitatea se restructurează ieşind Punctul tehnic Mobil din compunerea Secţiei Rachete Navale.
La 1 noiembrie 2015, în baza Dispoziţiilor Şefului SMG nr. G./0110 din 04.09.2015 şi nr. G./0114 din 04.09.2015, are loc reorganizarea unităţii, în urma căreia sunt redimensionate structurile din compunerea divizionului şi sunt redenumite detaşamentele mobile de lansare şi Compania 585 Apărare CBRN.
Continuând procesul de restructurare, Secția de Rachete Navale și Compania 585 Apărare C.B.R.N. ies din statul de organizare a Divizionului 150 Rachete Navale, prin Dispoziția Șefului Statului Major General nr. G(S)-1350 din 01.09.2017, în data de 1 august 2017, respectiv prin Dispoziția Șefului Statului Major General nr. G(S)-1027 din 07.07.2017 la 1 octombrie 2017.
În prezent, Divizionul 150 Rachete Navale, compus din N.P.R. 188 „Zborul”, N.P.R. 189 „Pescăruşul”, N.P.R. 190 „Lăstunul” şi Cazarma plutitoare „Olăneşti”, este continuatorul tradiţiilor navelor purtătoare de rachete şi evoluează constant pe coordonatele modernităţii, reuşind înscrierea în istoricul Forţelor Navale Române a unor rezultate deosebite prin lansări reale de rachete şi participarea la exerciţii naţionale şi internaţionale.

ISTORICUL NAVEI PURTĂTOARE DE RACHETE 188 "ZBORUL"

Prima Navă Purtătoare de Rachete din clasa „TARANTUL” a intrat în serviciul Forţelor Navale Române la data de 10 septembrie 1990, parte componentă a Divizionului de Vedete Purtătoare de Rachete şi primind numărul de bordaj 188 şi numele de „ZBORUL”. Comanda navei a fost încredinţată căpitanului de rangul III Eugen GABUR. Nava a fost construită în anul 1989 în şantierul naval „NOVOROSSISK” din Federaţia Rusă, iar recepţia acesteia s-a executat în portul Sevastopol. Pe timpul recepţiei, s-a executat şi lansare reală de rachete într-un raion la NV de Sevastopol.
În perioada 1991-1992, NPR 188 „ZBORUL” a executat activităţi de instrucţie pe mare în apele teritoriale ale României, împreună cu alte nave din compunerea Marinei Militare, executând misiuni de foc cu toate tipurile de armament de la bord.
În luna ianuarie 1992, a fost numit la comanda navei căpitanul de rangul III Mircea Liviu DAVID, sub comanda căruia NPR 188 „ZBORUL” a continuat activităţile de instrucţie pe mare, parcurgând peste 3.000 de mile marine în cadrul a numeroase exerciţii naţionale şi multinaţionale.
În luna martie a anului 2001, a fost numit la comanda navei căpitan-comandorul Viorel STANCIU, iar în luna septembrie 2001, locotenent-comandorul Marius DUICU, sub comanda cărora nava a continuat să participe la numeroase exerciţii, cum ar fi „COOPERATIVE PARTNER 2002” şi lansarea reală de rachete în raionul Sfântul Gheorghe.
În luna iunie 2004, este numit la comanda navei locotenent-comandorul Vasile SĂVULESCU, iar în aprilie 2005, nava a participat la exerciţii în comun cu nave ale flotei Turciei (TCG MIZRAK şi TCG KARAYEL).
În luna mai 2005, nava a executat lansare reală de rachete în raionul Midia, şi a participat la exerciţii în comun cu nave din gruparea BLACKSEAFOR.
În luna august 2007, este numit la comanda navei locotenent-comandorul Marian IOAN.
În luna martie 2009, este numit la comanda navei locotenent-comandorul Romel PERA.
În luna martie 2013, este numit la comanda navei locotenent-comandorul Cristian ABAIANIŢI.
Începând luna martie 2015, la comanda navei este numit locotenent-comandor Iulian ION, iar sub comanda acestuia nava a participat la exerciţiile multinaţionale „LIVEX SEA SHIELD 15”, „LIVEX SEA SHIELD 17”, „SPRING STORM 17”, „BREEZE 17”.

ISTORIC AL NAVEI PURTĂTOARE DE RACHETE 189 "PESCĂRUŞUL"

Cea de-a doua navă a fost construită în anul 1991 şi a intrat în serviciul Forţelor Navale Române, ca parte componentă a Divizionului de Vedete Purtătoare de Rachete la data de 27 decembrie 1991, primind numărul de bordaj 189 şi numele "PESCĂRUŞUL". Comanda navei a fost încredinţată căpitanului de rangul III Victor Gabriel COMLOŞANU.
În perioada 1992 – 1995, NPR 189 "PESCĂRUŞUL" a executat activităţi de pregătire în apele teritoriale şi internaţionale ale Mării Negre, executând misiuni de foc cu toate tipurile de armament de la bord. În luna iunie 1995, nava a participat la aplicaţia multinaţională "COOPERATIVE RESCUE 95", desfăşurată în apele teritoriale şi internaţionale, împreună cu NPR 188, NPR 190, alături de fregate din Olanda, Italia, Turcia şi Grecia.
În luna aprilie 1999, a fost numit la comanda navei căpitan-comandorul Nicolae Dan AVĂDANEI.
În luna februarie 2001, a fost numit la comanda navei căpitan- comandorul Mihai COŞERARU.
În luna septembrie 2001, este numit la comanda navei căpitanul Constantin JIANU.
În luna mai 2007, a fost numit la comanda navei locotenent-comandorul Laurenţiu BUCUR. În anii 2006, 2008, 2009, 2010 şi 2012, NPR 189 „PESCĂRUŞUL” a executat lansări reale de rachete.
În luna iulie 2014, a fost numit la comanda navei căpitan-comandorul Valentin Marian TOMA. În anul 2014, nava a executat misiuni în cooperare cu nave aparţinând diferitelor stat membre NATO. În anul 2015 nava a participat la exerciţiul multinaţional BREEZE 15, care a avut loc la Varna, Bulgaria.
În luna august 2016, este numit la comanda navei Căpitan comandor Florian TUDORAȘCU. În anul 2017 nava a participat la exercițiul multinațional „SPRING STORM 17”, iar în anul 2018 a participat la exercițiul multinațional „LIVEX SEASHIELD 18”.
Începând cu luna august 2018, este numit la comanda navei Căpitan comandor Marius ISTRATE.

ISTORIC AL NAVEI PURTĂTOARE DE RACHETE "LĂSTUNUL"

Cea de-a treia navă a fost construită în anul 1991 şi a intrat în serviciul Forţelor Navale Române ca parte componentă a Divizionului de Vedete Purtătoare de Rachete, la data de 27 decembrie 1991, primind numărul de bordaj 190 şi numele „LĂSTUNUL”. Comanda navei i-a fost încredinţată căpitanului de rangul III Iosif Mihai GULIN.
În anul 1993, NPR 190 „LĂSTUNUL” a executat lansare reală de rachete.
În luna iulie 1994, nava a participat la aplicaţia „BREEZE 94” cu forţe ale NATO şi ale ţărilor riverane Mării Negre.
În luna iunie 1995, nava a participat la aplicaţia multinaţională „COOPERATIVE RESCUE 95”, desfăşurată în apele teritoriale şi internaţionale ale Mării Negre împreună cu NPR 188 şi NPR 189, alături de fregate din Olanda, Italia, Turcia şi Grecia.
În luna mai 2000, a fost numit la comanda navei căpitan-comandorul Adrian FILIP.
În 2001, în luna februarie, a fost numit la comanda navei căpitan-comandorul Constantin OLTEANU, iar în luna noiembrie 2001, locotenent-comandorul Bogdan DUMITRESCU.
În octombrie 2002, în raionul Sfântul Gheorghe, nava a executat lansare reală de rachete.
În luna iunie 2003, nava a participat la aplicaţia multinaţională „COOPERATIVE PARTNER 2003”, iar, în septembrie 2004, a executat lansare reală de rachete.
În luna februarie 2006, este numit la comanda navei locotenent-comandorul Doru TELEU, iar, în luna iunie, nava a participat la aplicaţia „MAKO 2006”, desfăşurată în apele teritoriale şi internaţionale ale Mării Negre. În luna aprilie 2007, nava a executat lansare reală de rachete.
Începând cu luna mai 2008, la comanda navei se află căpitan-comandorul Marius BĂDULESCU. În anul 2014, NPR 190 „LĂSTUNUL” a executat activităţi de instrucţie pe mare, în apele teritoriale, în comun cu gruparea SNMG-2 și BGS DRAZKI.
În anul 2015, nava a participat la exerciţiul multinaţional „LIVEX SEA SHIELD 15”.
În anul 2016 nava a participat la exercițiul multinational „BREEZE 16”, desfășurat la Burgas, Bulgaria, și la exercițiul multinațional „LIVEX SEA SHIELD 16”.
În anul 2017, nava a participat la exercițiile multinationale „SPRING STORM 17” și „LIVEX SEA SHIELD 17”.
În anul 2018, nava a participat la exercițiul multinational „LIVEX SEA SHIELD 18”.