Menu

DESTINAȚIEDivizionul 508 Rachete de Coastă
Structură subordonată Comandamentului Flotei, destinată pentru nimicirea sau neutralizarea navelor de suprafaţă ale inamicului, militare şi comerciale, independent sau în cooperare cu alte genuri de forţe sau alte categorii de forţe.

Compania 585 Apărare CBRN
Structură specializată, subordonată Divizionului 508 Rachete de Coastă, care execută misiuni de cercetare, colectare, analiză și diseminare date, precum și de protecție colectivă și decontaminare chimică, biologic, radiologică și nuclear în folosul Forțelor Navale.