Menu

MISIUNI

Flotila Fluvială execută generarea şi regenerarea forţelor şi capabilităţilor din compunere, ulterior le predă gradual, sub formă de pachete de forţe neomogene, constituite în Task Grup Fluvial, către Componenta Operaţională Navală pentru amenajarea graduală a dispozitivelor de siguranţă strategică şi de apărare naţională.

La declanşarea agresiunii, apără comunicaţiile fluviale şi sprijină forţele terestre pentru interzicerea forţării fluviului şi a zonei lagunare pe direcţiile probabile de acţiune ale adversarului.

În funcţie de evoluţia şi specificul crizei, Flotila Fluvială poate îndeplini următoarele misiuni/sarcini deduse:
• descurajarea acţiunilor ilegale pe fluviu prin prezenţa activă în raioane fluviale şi terestre, pe rute de risc ridicat;
• supravegherea comunicaţiilor fluviale şi adiacente acestora, intervenţia în sprijinul autorităţilor naţionale, pentru combaterea terorismului naval, pirateriei, interzicerea traficului ilicit de mărfuri periculoase;
• misiuni de transport pentru evacuarea pe apă şi uscat a cetăţenilor români din zone de risc ridicat;
• monitorizarea traficului fluvial şi adiacent acestuia, culegerea şi transmiterea datelor la eşalon;
• protecţia căilor de comunicaţii fluviale şi terestre, a porturilor şi navelor de transport cu încărcături importante;
• anihilarea acţiunilor teroriste în Delta Dunării şi pe fluviu, în zona de responsabilitate;
• combaterea navelor de luptă de suprafaţă şi altor forţe, pentru apărarea naţională.

Misiuni/sarcini în comun:
• participarea la interzicerea forţării Dunării;
• asigurarea flancului dispozitivului de luptă al trupelor terestre;
• sprijinul prin foc de artilerie al acestora;
• transportul şi sprijinul prin foc al desantului fluvial tactic/asigurarea siguranţei unui convoi.