Menu

LOCUL ŞI ROLUL FLOTILEI FLUVIALE

Flotila Fluvială este o mare unitate tactică, subordonată Statului Major al Forţelor Navale, structură care exercită:
• atribuţii administrative şi operaţionale pentru managementul spaţiului fluvial şi terestru din responsabilitate;
• evaluarea structurilor din compunere;
• comanda, controlul şi pregătirea forţelor planificate pentru apărarea spaţiului fluvial şi terestru, punând în aplicare deciziile Comandantului Flotilei Fluviale privind întrebuinţarea forţelor fluviale independent sau în cooperare cu alte forţe, pentru îndeplinirea misiunilor;
• participarea la elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor de cooperare şi de operaţii în zona de responsabilitate pentru pace, pre-criză şi criză.

Flotila Fluvială dispune de următoarele capabilităţi:
• nave de suprafaţă de luptă – monitoare, vedete blindate, vedete fluviale de patrulare şi vedete dragoare;
• subunităţi de infanterie marină;
• nave auxiliare – cazărmi plutitoare, remorchere, ceamuri, şalupe.

  ROL:
• promovarea şi apărarea intereselor naţionale;
• planificarea, conducerea şi executarea apărării comunicaţiilor fluviale, lagunare şi terestre, a obiectivelor economice şi militare din zona de responsabilitate;
• avertizarea timpurie şi angajarea în acţiuni militarea de mică intensitate în zona de responsabilitate;
• monitorizarea spaţiului fluvial, adiacent acestuia şi asigurarea libertăţii de navigaţie pe comunicaţiile fluviale şi terestre;
• realizarea siguranţei transporturilor fluviale şi terestre în zona de responsabilitate;
• conducerea acţiunilor forţelor fluviale în sprijinul autorităţilor civile în situaţia producerii unor dezastre, catastrofe pentru salvarea şi evacuarea populaţiei sau salvarea echipajelor navelor aflate în pericol;
• conducerea acţiunilor forţelor fluviale în acţiunile de combatere a acţiunilor teroriste în zona fluvială de responsabilitate;
• executarea misiunilor specifice pe timpul ducerii acţiunilor militare.