Menu

MISIUNI

- Aprovizionarea cu toate categoriile de bunuri materiale a structurilor din Forțele Navale dispuse in garnizoana Tulcea;

- Realizarea transporturilor fluviale și terestre de personal și materiale aferente sprijinului logistic;

- Executarea misiunilor fluviale de remorcaj, salvare – avarii, transport de materiale și carburanți – lubrifianți;

- Realizarea lucrărilor de andocare, revizii și reparații la navele și tehnica din asigurare;

- Mentenanța, conservarea și intretinerea tehnicii aflată în depozitare în magaziile unității;

- Intreținerea și repararea cazărmilor și a instalațiilor portuare aflate în responsabilitate;

- Colectarea deșeurilor feroase și neferoase rezultate din dezafectarea tehnicii ieșite din funcțiune și valorificarea acestora;

- Asigurarea condițiilor de hrănire, echipare și cazare a efectivelor;

- Participarea cu forțe și mijloace la sprijinul populației civile, la limitarea și inlăturarea efectelor dezastrelor în situații de urgență.