Menu

ISTORIC

În anul 1983 pe data de 30.03.1983 prin comasarea mai multor unităţi şi subunităţi din garnizoanele Mangalia şi Constanţa a luat fiinţă Baza 330 Reparaţii şi Aprovizionare, unitate logistică care avea ca atribuţii asigurarea logistică a unităţilor din compunerea Diviziei 42 Maritime.

Structura iniţială era următoarea:
- comandament;
- Divizionul Nave Auxiliare;
- secţia de reparat nave şi tehnică de luptă;
- secţia de reparat, verificat şi pregătit torpile;
- secţia de reparat, verificat şi pregătit rachete;
- secţia plan-aprovizionare;
- compania pază;
- compania pază şi aprovizionare.

La acea dată misiunile erau complexe, ţinând cont de organizare şi de unităţile arondate spre asigurare.

Unităţile din asigurare erau următoarele:
• în garnizoana Mangalia:
- Comadament Divizia 42 Maritimă;
- Divizionul 78 Vânătoare de Submarine;
- Crucişătorul “Mărăşeşeti”;
- Divizionul 19 Dragoare de Radă;
- Compania 207 Geniu-Marină;
- Compania 292 Protecţie Antichimică;
- Divizionul 160 Artilerie de Coastă;
- Bateria 508 Rachete de Coastă.

• în garnizoana Constanţa:
- Divizionul Vânătoare de Submarine;
- Divizionul 159 Dragoare de Bază şi Puitoare de Mine şi Plase;

• în garnizoana Midia:
- Submarinul “Delfinul”;
- Divizionul 176 Dragoare Maritime;
- Divizionul 339 Vânătoare de Submarine;
- Divizionul 545 Artilerie de Coastă.

Principalele misiuni ale Bazei 330 Reparaţii şi Aprovizionare erau:
- asigurarea cu bunuri materiale de toate categoriile a unităţilor arondate;
- transportul bunurilor materiale, terestru şi maritim;
- pregătirea rachetelor, torpilelor şi minelor;
- mentenanţa tehnicii de luptă şi a navelor din asigurare;
- executarea misiunilor de salvare-avarii;
- demagnetizare;
- remorcajul în porturi şi pe mare;
- întreţinerea instalaţiilor şi amenajărilor portuare precum şi a cazărmilor proprii.

Pe data de 01.03.1996 a intrat în vigoare un nou stat de organizare, iar noua denumire a unităţii a devenit Baza 330 Logistică. Principala modificare structurală a fost scoaterea din compunerea de pace a secţiei de verificat şi pregătit rachete.

În perioada 1996 – 2002 au fost aduse diferite modificări de funcţii în statul de organizare.

Unitatea a avut o mare importanţă în transformările aduse Marinei Militare Române, după revoluţia din decembrie 1989 până în 2002, cum ar fi:
- desfiinţări şi restructurări, unităţi de nave şi uscat (Divizioanele Artilerie de Coastă, brigăzi şi flotile maritime, divizioane de nave, Centrul de Instrucţie al Marinei Militare);
- înfiinţări de noi unităţi: Flota Maritimă, Comandamentul Operaţional Naval, Baza 1 Maritimă, Flotila de Fregate;
Începând cu data de 01.09.2002 Baza 330 Logistică a fost restructurată şi a devenit Secţia 330 Logistică cu o organizare şi atribuţii mult reduse. Începând cu această dată a început redislocarea unităţii din garnizoana Mangalia în garnizoana Constanţa, respectiv în cazarma nr. 362 Constanţa, locaţia actuală a unităţii.

În perioada octombrie 2002 – octombrie 2004 comandamentul Secţiei 330 Logistică şi-a desfăşurat activitatea în aceeaşi clădire cu Comandamentul Bazei Navale, ulterior s-a mutat în cazarma nr. 362 Constanţa, în pavilionul H3, unde se află şi în prezent.

Începând cu anul 2004 Secția 330 Logistică a avut sarcini în organizarea și înființarea Flotilei 56 Fregate. În anul 2005 secției i-a fost arondată ca sarcină de sprijin logistic Comandamentul Operațional Naval, transformat ulterior în Comandamentul Flotei.

În acea perioadă, secției i-au fost repartizate în administrare următoarele cazărmi:
- cazarma nr. 362 Constanţa;
- cazarma nr. 2918 Port militar Constanţa;
- cazarma nr. 477 Comandamentul Flotei;
- cazarma nr. 2392 Ovidiu (DIANA);
- cazarma nr. 2879 Ovidiu (NAZARCEA);
- cazarma nr. 2765 Tuzla.

Începând din 2007 Secţia 330 Logistică are în asigurare logistică şi Grupul 256 Elicoptere al Forţelor Navale, dislocat la Tuzla, aflat în subordinea Flotilei 56 Fregate.

În data de 01.06.2010 a intrat în vigoare statul de organizare prin care Secţia 330 Logistică are în subordine Depozitul 340 Mixt Murfatlar.

Începând cu data de 31.12.2016, conform dispoziţiei nr. G/0118 din 02.11.2016 Secția 330 Logistică se reorganizează iar la data de 01.08.2017 se radiază din compunerea statului de organizare compania sprijin pentru Grupul 256 Elicoptere și preia suportul logistic Divizionului 130 Nave Sprijin Logistic din cadrul Flotilei 56 Fregate.

Misiunile și obiectivele Forțelor Navale, corelate cu cerinţele și necesitățile actuale au determinat ca la data de 01.09.2022 Secția 330 Logistică să se transforme în Grupul 330 Sprijin Logistic, de nivel regiment, conform Dispoziţiei Statului Major al Apărării nr. G1-01085 din 29.07.2022.

Grupul 330 Sprijin Logistic este structură de comandă şi execuţie, subordonată comandamentului Bazei Logistice Navale ”Pontica”, care asigură, pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război, sprijinul logistic necesar unităţilor Forţelor Navale din zona de responsabilitate a acesteia, în vederea pregătirii şi desfăşurării acţiunilor militare respectiv Comandamentul Bazei Logistice Navale ”Pontica”, Comandamentul Flotei, Comandamentul Flotilei 56 Fregate, Fregata „Regele Ferdinand”, Fregata „Regina Maria”, Fregata „Mărăşeşti”, Grupul 256 Elicoptere, Divizionul 146 Nave Minare Deminare, Centrul de Instruire, Simulare, Evaluare și Jocuri de Război al Forțelor Navale, cazărmile 362 Constanţa, 2918 (Port Militar Constanţa), 3107 (Căminul militar de garnizoană C.3), 3479 (Căminul militar de garnizoană C.4 și căminul militar de locuințe de intervenție LIC D4), 2500 (Cercul militar Constanţa), 477 (Comandamentul Flotei), 3007 (Căminul militar de garnizoană peste 250 locuri – C.2) şi 2765 Tuzla (Grupul 256 Elicoptere).

Principalele misiuni ale Grupului 330 Sprijin Logistic sunt următoarele:
- asigurarea cu bunuri materiale de toate categoriile a unităţilor din asigurarea logistică;
- asigurarea logistică a navelor din arondare, pentru participarea la misiuni naționale și internaționale;
- realizarea transporturilor terestre de personal și materiale aferente sprijinului logistic;
- recepția, depozitarea și gestionarea bunurilor materiale;
- întreţinerea cazărmilor şi instalaţiilor portuare din administrare;
- participarea cu forțe și mijloace la sprijinul populației civile, la limitarea și înlăturarea dezastrelor în situații de urgență;
- mentenanţa, conservarea și întreţinerea materialelor din depozitare.