Menu

MISIUNI

- Aprovizionarea cu toate categoriile de bunuri materiale a structurilor din Forțele Navale dispuse în garnizoana Constanta;

- Realizarea transporturilor terestre de personal și materiale aferente sprijinului logistic;

- Mentenanța, conservarea și intreținerea tehnicii aflată în depozitare în magaziile unității;

- Intreținerea și repararea cazărmilor și a instalațiilor portuare aflate in responsabilitate;

- Asigurarea condițiilor de hrănire, echipare și cazare a efectivelor;

- Participarea cu forțe și mijloace la sprijinul populației civile, la limitarea și inlăturarea efectelor dezastrelor in situații de urgență.