Menu

ISTORICnavy.ro

În data de 30.03.1983, prin ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. 003500 din 08.12.1982 a luat fiinţă Baza 330 Reparaţii şi Aprovizionare, sub conducerea cdor ing. Hobai Maricel, unitate logistică care avea ca atribuţii asigurarea logistică a unităţilor din compunerea Brigăzii 29 Vedete.

Pe data de 01.03.1994 în baza Dispoziției SMG S/B 2252/08.08.1994 a intrat în vigoare un nou stat de organizare, iar noua denumire a unităţii a devenit Baza 335 Logistică.

În anul 2002, conform Ordinului Ministrului Apărării Naţionale nr. MS-45/2002, privind desfiinţarea, transformarea, reorganizarea, resubordonarea sau înfiinţarea unor mari unităţi şi formaţiuni din compunerea la pace a Armatei României, Baza 335 Logistică se transformă în Secţia 335 Logistică - Mangalia şi intră în organica Bazei 1 Maritime Constanţa.

Din anul 2002 un segment important al Secţiei 335 Logistice îl constituie activitatea Centrului de Colectare. Activitatea principală a acestuia o constituie colectarea şi depozitarea deşeurilor şi a mijloacelor fixe scoase din funcţiune din Forţele Navale, de la unităţile aflate în garnizoanele Mangalia şi Constanţa precum şi valorificarea acestora prin C.N. ROMTEHNICA SA.

La data de 01.05.2005, conform Dispoziţiei Statului Major General nr. B.5/S 333 din 08.02.2005, prin transformarea Bazei 1 Maritime, Secţia 335 Logistică – Mangalia intră în compunerea Bazei Navale, fiind structura care asigură logistic unităţile de nave din subordinea Comandamentului Flotei şi Comandamentului Bazei Navale dislocate în Portul Militar Mangalia.

Începând cu 01.06.2010, conform Dispoziţiei Statului Major General nr. G/091 din 07.05.2010, în noul proces de reorganizare prin transformarea Bazei Navale, unitatea a intrat în compunerea Bazei Logistice Navale şi totodată a luat în subordine Depozitul 305 Mixt Mangalia.

Începând cu data de 17.02.2012, Baza Logistică Navală, eşalonul Secţiei 335 Logistice, a primit denumirea onorifică Baza Logistică Navală “PONTICA”.

Misiunile și obiectivele Forțelor Navale, corelate cu cerinţele și necesitățile actuale au determinat ca la data de 01.09.2022 Secția 335 Logistică să se transforme în Grupul 335 Sprijin Logistic, de nivel regiment, conform Dispoziţiei Statului Major al Apărării nr. G1-01087 din 29.07.2022.

Principalele misiuni ale Grupului 335 Sprijin Logistic sunt următoarele:
- asigurarea cu bunuri materiale de toate categoriile a unităţilor din asigurarea logistică;
- asigurarea logistică a navelor din arondare, pentru participarea la misiuni naționale și internaționale;
- realizarea transporturilor terestre de personal și materiale aferente sprijinului logistic;
- recepția, depozitarea și gestionarea bunurilor materiale;
- întreţinerea cazărmilor şi instalaţiilor portuare din administrare;
- participarea cu forțe și mijloace la sprijinul populației civile, la limitarea și înlăturarea dezastrelor în situații de urgență;
- mentenanţa, conservarea și întreţinerea materialelor din depozitare.