Menu


SCURT ISTORIC

Prima menţionare a infanteriştilor marini apare în anii 1886-1888, care făceau parte din echipajul crucişătorului „ELISABETA”.

La 24 ianuarie 1917, se înfiinţa Batalionul de Debarcare din efectivele terestre ale marinei, cu misiunea de a apăra regiunea Chiliei Vechi. În Ordinea de bătaie a Marinei Militare Romane din ianuarie 1917, apare ulterior o nouă structură - Corpul Infanteriştilor Marinei, ce avea ca zonă geografică de responsabilitate Delta Dunării şi litoralul maritim având în compunere Batalionul de Debarcare şi Grupul Companiilor de Marş.

După formarea statului naţional unitar român la 1 Decembrie 1918, transformările produse în viaţa economică, militară şi politică, s-au reflectat şi în planul militar. Având în vedere importanţa şi complexitatea apărării litoralului şi malurilor fluviului, încă din 1920 au fost luate primele măsuri organizatorice de constituire a unor unităţi şi subunităţi destinate acestui scop. Astfel, la 11 martie 1920, sunt înfiinţate Apărarea Fixă Maritimă şi Apărarea Fixă Fluvială, subordonate direct Comandamentului Marinei Regale. În cadrul acestor structuri, erau organizate subunităţi de apărare sub apă, de infanterie-observare, transmisiuni şi pionieri, dislocate în posturile de observare (supraveghere), de-a lungul litoralului şi fluviului, întărite cu artilerie de calibru 101, 120 şi 152 mm.

În timpul stării de criză de la începutul celui de-al doilea război mondial, la 1 aprilie 1940, prin Înaltul Decret Regal nr. 635, pentru apărarea litoralului, pe lângă Regimentul de Geniu Marină şi Divizionul de Artilerie de Coastă, se constituie Batalionul de Infanterie Marină - prima unitate de acest fel din Armata Română. Cu un efectiv de 48 de ofiţeri, 55 subofiţeri şi 2250 gradaţi şi soldaţi, acesta avea atât misiuni de observare, supraveghere, apărare la litoral precum şi misiuni specifice acestui gen de armă-debarcarea sau apărarea porturilor, prin companiile de debarcare.

La 1 mai 1941, prin Înaltul Decret Regal nr. 1527, Batalionul de Infanterie Marină se transformă în Regiment de Infanterie Marină cu comandamentul la Brăila; Regimentul de Infanterie Marină includea un efectiv de 159 ofiţeri, 198 subofiţeri şi 3653 soldaţi.

În perioada 1941-1944, Regimentul de Infanterie Marină suferă mai multe restructurări succesive, determinate de evenimentele politice şi militare prin reintegrarea Basarabiei la patria mamă şi intrarea României în război.

Începând cu anul 1945, intervenţia Comisiei Aliate de Control din ROMÂNIA a determinat diminuarea infanteriei marine la 1000 de militari.

În 1948 se transformă în Grup de Infanterie Marină, iar în 1958 este desfiinţat, la cererea consilierilor sovietici din Ministerul Forţelor Armate.

La 29 noiembrie 1971 este înfiinţat Batalionul 307 Infanterie Marină prin desfiinţarea unui batalion de infanterie din cadrul Regimentului 56 Infanterie de la BRĂILA, în subordinea Comandamentului Marinei Militare. Prima garnizoană de dislocare a Batalionului 307 Infanterie Marină a fost în localitatea, 2 MAI, judeţul Constanţa. Din această raţiune, aceeaşi dată a devenit şi Ziua Infanteriei Marine în România.

Ca urmare a avantajelor privind misiunile, capabilităţile şi poziţia, oferite de Delta Dunării şi Complexul Lagunar Razelm-Sinoe, în 1973, Batalionul 307 Infanterie Marină este redislocat la Babadag, judeţul Tulcea, într-o zonă extrem de propice desfăşurării instrucţiei specifice, dislocării în zona de responsabilitate şi executării misiunilor tactice încredinţate.

Prin Decretul Prezidenţial nr. 176 din 27 mai 1996, Batalionului 307 Infanterie Marină îi este acordat Drapelul de Luptă.

Cu excepția perioadei anilor 2004-2015 când a fost subordonat Statului Major al Forțelor Nvale, Batalionul 307 Infanterie Marină, a fost unitate tactică, componentă a marii unități fluviale/fluvial-maritime, indiferent de denumirea acesteia (Brigadă Fluvială, Brigadă Fluvial Maritimă etc.). Deși, inițial, la înființare ca batalion, fusese dislocat în zona de sud a litoralului românesc, localitatea 2 MAI, județul CONSTANȚA, ulterior a fost redislocat în zona de nord, pentru a fi în apropierea Deltei DUNĂRII, a zonei Dunării Maritime și a complexului de lacuri maritime RAZELM-SINOE. De asemenea, majoritatea exercițiilor naționale în care subunități sau chiar întregul batalion au fost angajate, s-au desfășurat în cadrul forțelor fluviale, în zona Deltei Dunării sau zona lagunară Razelm-Sinoe. Anumite elemente de natură geografică, doctrinară și chiar tehnologică au menținut o puternică legătură a infanteriei marine cu Forțele Fluviale.

La 1 noiembrie 2015, ca urmare a transformării Serviciului Fluvial în comandamentul Flotilei Fluviale „MIHAIL KOGĂLNICEANU”, se constituie Flotila Fluvială reprezentând noua capabilitate de nivel tactic a Forțelor Navale Române, care are misiunea siguranței și apărării zonei naționale a fluviului DUNĂRII de la intrarea în țară și până la vărsare, inclusiv Delta DUNĂRII.

În conformitatea cu prevederile planului-cadru pentru continuarea procesului de restructurare și modernizare a Armatei României în anul 2018, aprobat cu ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M-0158/05.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, în data de 01.06.2018, Batalionul 307 Infanterie Marină se transformă în Regimentul 307 Infanterie Marină, în subordinea comandamentului Flotilei Fluviale. Prin acest proces de transformare, unitatea de infanterie marină își lărgește și diversifică organizarea, fiind mult mai adaptată atât misiunii esențiale, cât și mediului operațional și de securitate al acestor ani.

Doctrina, organizarea, mediul de acţiune şi specificul amfibiu al misiunilor Regimentului 307 Infanterie Marină îi conferă acestei structuri a Armatei ROMÂNIEI un caracter de unicitate, atât în Forţele Navale cât şi în Armata ROMÂNIEI.

EXERCIȚII MULTINAȚIONALE / ALIATE

Deși este înființat în 1971, Regimentul 307 Infanterie Marină are o bogată participare, în cadrul exercițiilor internaționale; încă din anul 1995, subunități de pușcași marini au executat participat în cadrul unor exerciții multinaționale comune cu structuri similare de infanterie marină din S.U.A., OLANDA, SPANIA, PORTUGALIA, ITALIA, UCRAINA, GRECIA, TURCIA atât în țară, cât și în străinătate după cum urmează:
1995 - Exercițiu amfibiu româno-olandez în Poligonul BABADAG,
1998 - Exercițiul NATO „RESCUE EAGLE ‘98” în Poligonul BABADAG.
1999 - Exercițiu amfibiu olandezo-român, pe Insula Texell în OLANDA,
2000 - Exercițiul NATO „COOPERATIVE PARTNER ‘00” în UCRAINA
2000 - Exercițiul NATO „LINKED SEAS ‘00'“ în PORTUGALIA,
2000 - Exercițiul NATO „RESCUE EAGLE '00” în Poligonul BABADAG,
2000 - Exercițiu amfibiu cu infanteria marină olandeză, în Poligonul BABADAG,
2002 - Exercițiul NATO „COOPERATIVE PARTNER '02” în Poligonul BABADAG,
2002 - Exercițiul NATO „STRONG RESOLVE ‘02” în POLONIA
2005 - Exercițiul româno-american „LYMAN TEACHER 05” în Poligonul BABADAG
2005 - Exercițiul româno-american „ROMEX 05” în Poligonul BABADAG
2006 - Exercițiu naval multinațional „COOPERATIVE MAKO 06”în Portul CONSTANȚA
2009 - Exercițiu amfibiu român - olandez, „COOPERATIVE LION 09” Capu MIDIA și zona fluvială RASOVA.
2010 - Exercițiul multinațional „BLACK SEA ROTATIONAL FORCE 10“, în Poligonul BABADAG
2011 - Exercițiul multinațional „BLACK SEA ROTATIONAL FORCE 11“, în Poligonul BABADAG
2011 - Exercițiul amfibiu bilateral, SUA-ROMANIA „SUMMER STORM 11 “, în Poligonul CAPU MIDIA
2012 - Exercițiul multinațional „BLACK SEA ROTATIONAL FORCE 12“, în Poligonul BABADAG
2012 - Exercițiul amfibiu bilateral, SUA-ROMANIA „SUMMER STORM 12 “, în Poligonul CAPU MIDIA
2013 - Exercițiul multinațional „BLACK SEA ROTATIONAL FORCE 13“, în Poligonul BABADAG
2014 - Exercițiul multinațional, SUA-ROMANIA „BLACK SEA ROTATIONAL FORCE 14“, în Poligonul BABADAG;
2015 - Exercițiul multinațional „BLACK SEA ROTATIONAL FORCE 15.1 – 15.2“, în C.S.I.L.-F.T. BABADAG (care a integrat exerciții seriale tip PLATINUM EAGLE în cadrul CSIL-FT Babadag / Smârdan și PLATINUM LION în cadrul Bazei de Instrucție NOVO SELO, BULGARIA);
2015 - Exercițiul tactic multinațional cu trageri de luptă, SUA-ROMANIA „PLATINUM LYNX 15“, în C.S.I.L.-F.T. BABADAG (care a integrat exerciții seriale tip PLATINUM EAGLE în cadrul CSIL-FT Babadag / Smârdan și PLATINUM LION în cadrul bazei de instrucție Novo Selo BULGARIA);
2016 - Exercițiul multinațional “BLACK SEA ROTATIONAL FORCE 16.1 – 16.2“, în C.S.I.L.-F.T. BABADAG (care a integrat exerciții seriale tip PLATINUM EAGLE în cadrul CSIL-FT Babadag / Smârdan și PLATINUM LION în cadrul Bazei de Instrucție NOVO SELO, BULGARIA);
2016 – Exercițiul aliat (naval și amfibiu) NATO „BALTOPS 16”, în Marea BALTICĂ;
2016 – Exercițiul multinațional (naval/ amfibiu) „SEA BREEZE 16”, în Ucraina și Marea Neagră;
2016 – Exercițiul multinațional „SILVER ARROW 16” în, Poligonul ADAZI, LETONIA
2017 – Exercițiul multinațional „SUMMER SHIELD 17” în, Poligonul ADAZI, LETONIA
2017 - Exercițiul amfibiu bilateral, SUA-ROMANIA „SPRING STORM 17“, în cadrul T.I.P.T.S.A. Capu MIDIA;
2017 - Exercițiul multinațional „PLATINUM EAGLE 17.1 – 17.2” în cadrul CSIL-FT Babadag / Smârdan;
2017 - Exercițiul multinațional „PLATINUM LION 17.2” în cadrul Bazei de Instrucție NOVO SELO, BULGARIA;
2017 – Exercițiul multinațional (naval/ amfibiu) „SEA BREEZE 17”, în UCRAINA și Marea NEAGRĂ;
2018 - Exercițiul amfibiu bilateral, SUA-ROMANIA „SPRING STORM 18“, în cadrul C.N.I.Ap.AA Capu MIDIA;
2018 - Exercițiul multinațional, SUA-ROMANIA „BLACK SEA ROTATIONAL FORCE 18.1 – 18.2“, în C.S.I.L.-F.T. BABADAG
2018 – Exercițiul aliat (naval și amfibiu) NATO „BALTOPS 18”, în Marea BALTICĂ;
2019 - Exercițiul multinațional, „PLATINUM EAGLE 19.1”, în C.S.I.L.-F.T. BABADAG;
2019 - Exercițiul multinațional, „PLATINUM LION 19.2”, în cadrul Bazei de Instrucție NOVO SELO, BULGARIA;
2019 – Exercițiul naval multinațional „FALL STORM 19”, în C.N.I.Ap.AA, Capu MIDIA, ROMÂNIA.

PARTICIPAREA LA MISIUNI ALIATE / INTERNAȚIONALE.

1. Participarea la misiuni în Teatrul de Operații BALCANII DE VEST.

În perioada martie 2008-martie 2009, regimentul a participat succesiv, cu 2 detașamente de nivel companie de infanterie marină (RO FND XVI-XVII), la misiunea Forței Multinaționale de Menținere a Păcii KFOR din Teatrul de Operații KOSOVO, în cadrul operației „JOINT ENTERPRISE”, acționând sub comandă italiană, în zona de vest a Provinciei KOSOVO (Multinational Task Force - West, Camp VILLAGGIO, localitatea PEC).

2. Participarea la misiuni în Teatrul de Operații AFGANISTAN.

În perioada februarie – aprilie 2019, un detașament de 60 de pușcași marini din cadrul Regimentului 307 Infanterie Marină „HERACLEEA” a participat, la misiunea „RESOLUTE SUPPORT MISSION” a Forței NATO de Consiliere și Asistență din AFGANISTAN, acționând în cadrul Batalionului 300 Protecția Forței din cadrul Brigăzii 282 Blindate a Diviziei 2 Infanterie „GETICA” din cadrul Forțelor Terestre, pentru securizarea Bazei Aeriene de la KANDAHAR.