Menu


ISTORIC

La data de 20 septembrie 1957 s-a înființat, la Giurgiu,primul grup de vedete dragoare în cadrul Divizionului 519 Dragoare Fluviale. Doi ani mai târziu, pe 1 februarie 1959 unitatea îşi schimbă denumirea în Divizionul 88 Vedete Dragoare. Divizionul avea în compunere nave construite la Şantierul Naval Olteniţa, fiind organizat pe trei secţii a câte două vedete dragoare pe corp de lemn (navele cu numerele de bordaj 241, 242, 243, 244, 245 şi 246) şi şlepul plutitor, număr de bordaj 366, cu destinaţia de depozitare a materialelor unităţii.

În anul 1960, divizionul este reorganizat pe două grupuri, fiecare grup având în compunere două secţii a câte două vedete. La data de 28 martie 1960, Divizionul 88 Vedete Dragoare iese din subordinea Comandamentului Flotilei de Dunăre şi intră în subordinea Brigăzii 33 Dragaj, fiind dislocat la Sulina, până în luna iunie 1960, când unitatea se mută de la Sulina la Tulcea.

La data de 26 octombrie 1968, unitatea se redislocă în portul Giurgiu. În perioada 1977-1981, vedetele dragoare pe corp de lemn sunt înlocuite cu o nouă generaţie de nave, din aluminiu. Astfel, în anul 1977, au sosit de la Şantierul Naval Turnu Severin primele trei vedete proiect 822, cu numerele de bordaj 147, 148, 149, urmând ca, pe parcursul anului 1978, să intre în dotare alte trei vedete dragoare, numerotate 150, 151, 152. Iar în luna mai 1981, încă alte două nave proiect 822, având numerele de bordaj 161 şi 162.br>
Un an mai târziu, la 18 octombrie 1982 - divizionul intră în compunerea Brigăzii 27 Fluvial - Maritimă Tulcea.

Pe parcursul evenimentelor din decembrie 1989, această unitate de nave şi-a ridicat capacitatea combativă, conform planurilor de alarmă, fiind în măsură să apere antiaerian al portului Tulcea, prin redislocarea în raionul Deltei Dunării.

Urmare a programului de restructurare, elaborat de Ministerul Apărării, în vederea aderării României la NATO si UE, la data de 01 iunie 2002, divizionul se reorganizează şi se dislocă în portul militar Brăila. Unitatea a fost constituită în Secţia 1 operativă, încadrată cu personal şi Secţia 2 conservată, fără personal. Au fost selectate cele mai bune nave din cele proprii şi de la unităţile restructurate, Divizioanele 73 şi 92 Vedete Dragoare Fluviale, de la Galaţi, respectiv Giurgiu.

În iunie 2004, Secţia 2 Vedete Dragoare este scoasă din serviciu şi navele sunt predate către Centrul de Colectare Tulcea.

Pe 01 martie 2005, unitatea a fost restructurată din nou. Denumirea unităţii a fost schimbată în Divizionul 88 Vedete Fluviale, acesta fiind alcătuit din două secţii, dislocate în garnizoanele Brăila şi Tulcea. În urma reorganizării Forţelor Navale Române, în anul 2007, divizionul este ridicat la rang de regiment.

În prezent, Divizionul 88 Vedete Fluviale este subordonat Comandamentului Flotilei Fluviale, având în responsabilitate sectorul fluvial cuprins între Călăraşi şi gurile Dunării.