Menu


MISIUNI

Regimentul 307 Infanterie Marină reprezintă unitatea specializată a Forțelor Navale, destinată pentru executarea acțiunilor tactice terestre, fluviale și amfibii (ca forțe de desant amfibiu), în scopul apărării și siguranței zonei costiere (fluvio-maritimă și lagunară) precum și a elementelor de infrastructură critică din această zonă.

Principalele misiuni ale Regimentului 307 Infanterie Marină cuprind următoarele:

a) cercetarea și supravegherea raioanelor de coastă;
b) protecția unor elemente de infrastructură critică din zona de coastă (porturi, baze fluviale etc);
c) sprijinul grupurilor tactice de nave fluviale de luptă în controlul raioanelor fluviale;
d) neutralizarea elementelor ostile din zona fluvio-maritimă și lagunară;
e) sprijinul Gărzii de Coastă în controlul raioanelor fluvio-maritime;
f) apărarea împotriva desantului aero-naval inamic în sectoarele fluvio-maritim și lagunar;
g) acțiuni tactice ca desant amfibiu pentru cucerirea, securizarea sau controlul raioanelor fluvio-maritime și lagunare;
h) blocarea forțării ofensive a fluviului în sectoarele fluviale desemnate;
i) sprijinul autorităților publice locale/ centrale situații de urgență civilă;

De regulă prin natura acestora, unitățile / subunitățile de infanterie marină reprezintă forțe de infanterie ușoară, destinate acțiunilor tactice prin debarcare amfibie (aeriană) sau combinată, acțiunilor în teren cu restricții majore de mobilitate specifice zonei de coastă (deltă, litoral, lagună, arhipelag insular). Acestea sunt rapid dislocabile, folosind cu predilecție o largă gamă variată de mijloace: nave fluviale, ambarcațiuni ușoare de asalt-desant, precum și mijloace aeriene (elicoptere).

Pe lângă capabilitățile specifice acțiunilor militare de luptă în mediile fluvial și amfibiu, subunitățile de infanterie marină pot fi angajate cu ușurință în operații în sprijinul păcii (PSO), operații de evacuare a necombatanților (NEO), combaterea amenințărilor neconvenționale (terorism și piraterie) și operații de asistență umanitară (în mediul maritim).

În prezent, Regimentul 307 Infanterie Marină se instruiește pentru implementarea capabilităţilor pentru operaţii amfibii, în conformitate cu standardele NATO şi ale infanteriei marine din armatele ţărilor aliate.