Menu


MISIUNILE DIVIZIONULUI 88 VEDETE FLUVIALE

Divizionul 88 Vedete Fluviale reprezintă unica forţă specializată, dotată şi instruită capabilă să ducă lupta cu minele lansate la fluviu, în orice punct al acestuia, indiferent de anotimp şi situaţie hidrologică.

Pentru contribuţia la securitatea României în timp de pace, divizionul poate îndeplini următoarele misiuni/sarcini deduse:
• Realizarea, menţinerea şi perfecţionarea capacităţii operaţionale a unităţii;
• Supravegherea navală pe căile de comunicaţii fluviale;
• Monitorizarea traficului fluvial şi adiacent acestuia, culegerea şi transmiterea datelor la Comandamentul Flotilei Fluviale;
• Descurajarea acţiunilor ilegale pe fluviu, prin prezenţa activă în raioane/ rute cu risc ridicat;
• Intervenţia în sprijinul autorităţilor naţionale, pentru combaterea terorismului naval, pirateriei, interzicerea traficului ilicit de mărfuri periculoase pe fluviu;
• Sprijinirea structurilor Poliţiei de Frontieră pentru urmărirea, interogarea şi controlul navelor suspecte;
• Căutare – salavare pe fluviu, misiuni de transport pentru evacuarea cetăţenilor din anumite zone de risc;
• Avertizarea timpurie asupra pericolelor şi intervenţia oportună în caz de necesitate.

Pentru participarea la apărarea României şi a aliaţilor săi, divizionul execută misiuni de :
• Supraveghere navală şi controlul traficului naval;
• Apărarea comunicaţiillor navale şi a obiectivelor militare economice;
• Participarea la anihilarea acţiunilor treroriste în Delta dunării şi pe fluviu;
• Sprijinirea eforturilor de apărare a graniţei de Est a U.E. conform tratatelor în vigoare;
• Participarea la intzerzicerea debarcării desantului maritim, aerian şi fluvial inamic;

Pentru promovarea stabilităţii regionale, inclusiv prin utilizarea diplomaţiei apărării, divizionul poate îndeplini următoarele misiuni/sarcini:
• Participarea la operaţii de răspuns la crize, de sprijin al păcii şi asistenţă umanitară în raioanele fluviale;
• Intervenţia în comun cu forţele navale ale altor state;
• Participarea cu forţe şI mijloace la exerciţii în cadrul NATO, PfP şi UEO;
• Promovarea intereselor României pe fluviu, sprijinirea diplomaţiei statului român.

Pentru sprijinirea instituţiilor statului şi a autorităţilor locale în caz de urgenţe civile, divizionul poate fi solicitat petru a îndeplini următoarele misiuni:
• Transportul, în vederea evacuării pe fluviu, a populaţiei civile şi a bunurilor materiale;
• Sprijin acordat în caz de accident CBRN;
• Transport de ajutoare de urgenţă unor comunităţi izolate în condiţii hidrometeorologice extreme;
• Participare la combaterea poluării apelor fluviului.