Menu

MISIUNI

• Primirea, recepționarea, depozitarea in siguranță și distribuția tuturor categoriilor de bunuri materiale specifice Forțelor Navale;

• Mentenanța, conservarea și intreținerea tehnicii aflată în depozitare in magaziile unității;
• Participarea cu forțe și mijloace la sprijinul populației civile, la limitarea și inlaturarea efectelor dezastrelor îin situații de urgență.