Menu
Statul Major al Forțelor Navale
29 iunie 2021
Telefon: 0744 359 518

Împreună pentru o Dunăre cu apele curate

„Cheia mântuirii noastre este drumul Dunării spre Marea largă deschisă tuturor” – Mihail Kogălniceanu

Ziua Internațională a Dunării este aniversată, în fiecare an, la data de 29 iunie. Evenimentul marchează semnarea la Sofia (29 iunie 1994), a Convenției privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea. Documentul asigură cooperarea dintre guverne, organizații non-guvernamentale, instituții și industrie. Această dată este marcată la nivel internațional, la propunerea țărilor dunărene.

Cu această ocazie, militarii marinari ai Flotilei Fluviale au participat la o acțiune de ecologizare a malurilor Dunării. Echipați cu mănuși de protecție și saci pentru strângerea deșeurilor, militarii au luat la pas faleza, apoi malurile din preajma Portului Militar, și au reușit să colecteze zeci de saci de deșeuri.

                                                 ***

Istoria neamului românesc este strâns legată de fluviul Dunărea. El a constituit, în egală măsură, factor de prosperitate și cale de apărare a vetrei străbune, catalizator economic și cultural pentru statele care s-au format și dezvoltat, de-a lungul istoriei, pe malurile sale, unul din acestea fiind și România.

Navigația pe Dunăre, atestată de mărturii istorice, este cunoscută din cele mai vechi timpuri, aceasta efectuându-se, atât în scopuri economice, cât și militare. Forţele fluviale ale României îşi au originea în flotilele organizate de către marii domnitori ai Munteniei și Moldovei, pentru sprijinul forțelor terestre şi pentru menţinerea libertății Dunării, ca o măsură esenţială în păstrarea independenţei şi suveranităţii. România  este  singura  țară  NATO  care  are  nave  de  luptă  pe Dunăre. Flotila Fluvială este structura Forțelor Navale Române cu forțe concentrate în orașele Brăila, Tulcea și Babadag.

Frumusețea și caracterul maiestuos al Dunării au constituit, frecvent, surse de inspirație pentru poeți, pictori, muzicieni. „Trecătorule!... opreşte-ţi paşii când ai ajuns în fața Dunării. Oricât de grăbit vei fi, rămâi pe loc câteva clipe; meditează şi contemplă în tăcere maestatea străvechei ape - Fluviul-Rege – pe care lumea antică îl diviniza ca pe o sacră personalitate. În legendele, în credinţele celor vechi, apa aceasta avea darul de a spăla de păcate“, consemna Jean Bart, în călătoria sa de la izvoarele Dunării din Pădurea Neagră până la vărsarea în Marea Neagră.

BackShare:   

Loading data ...