Menu
Statul Major al Forțelor Navale
20 iulie 2021
Telefon: 0744 359 518

Examene finale la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale. Susținerea lucrării de maistru

Absolvenții Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale susțin, la începutul acestei săptămâni, ultima probă a examenului de certificare a calificării profesionale, respectiv prezentarea proiectului de maistru.  

Emoțiile sunt direct proporționale cu așteptările elevilor militari, care săptămâni la rând au lucrat, sub supravegherea mentorilor pe care și i-au ales, pentru a realiza proiecte și lucrări care să le pună în valoare nivelul de competență dobândit pe durata studiilor.

Fiecare elev și-a însoțit proiectul de o prezentare grafică susținută în fața unei comisii de examen. După finalizarea acestei ultime probe și după aflarea mediilor, urmează pentru absolvenți o nouă etapă importantă, aceea a repartiției pe funcții, precum și aflarea numelui șefului de promoție.   

BackShare:   

Loading data ...