Menu
Statul Major al Forțelor Navale
10 ianuarie 2022
Telefon: 0744 359 518

Deschiderea noului an de instrucție în Forțele Navale Române, la Constanţa

Marinarii militari au participat luni, 10 ianuarie, la festivitățile de deschidere a noului an de instrucție 2022, în garnizoanele Forțelor Navale Române. Comandanții unităților au transmis personalului militar și civil principalele obiective pentru anul 2022 şi au făcut un scurt bilanţ al anului 2021.

Și în acest an, Forţele Navale Române vor continua participarea la misiunile, operațiile și exercițiile naționale și internaționale planificate, precum și pregătirea în comun, în cadrul parteneriatului strategic cu S.U.A., cu membrii Alianței și cu partenerii din Marea Neagră, în conformitate cu Planul cu principalele activități.

Pentru anul 2022, numărul exerciţiilor planificate a se executa va creşte față de anul 2021, iar în cadrul activităţilor care se vor desfășura, se va pune un accent deosebit pe dezvoltarea celor de instruire în cadru multinaţional, în vederea menţinerii la un nivel ridicat a interoperabilității structurilor noastre cu partenerii strategici din cadrul Alianței Nord Atlantice, prin exercițiile la care marinarii militari vor participa pe mare.

În mesajul său, transmis marinarilor militari pentru anul de instrucție 2022, șeful Statului Major al Forțelor Navale a precizat că obiectivele prioritare ale Forțelor Navale sunt „asigurarea unui nivel ridicat al capacității de reacție, prin dezvoltarea capabilităților militare cu un nivel ridicat de reacție, credibile, flexibile și interoperabile, precum și continuarea susținută a procesului de consolidare a capacității de luptă a Armatei României, pentru asigurarea supravegherii și avertizării timpurii, descurajării și respingerii oricăror acțiuni agresive la adresa României, în concordanță cu cerințele planurilor elaborate și actualizate la nivel național și aliat, în cooperare cu partenerii strategici și pentru sprijinirea autorităților administrației publice centrale și locale în managementul situațiilor de urgență și al crizelor. Un alt obiectiv este proiectarea acelor capabilități necesare și relevante pentru îndeplinirea misiunilor Forțelor Navale, prin continuarea dotării cu mijloace de luptă moderne, necesare acțiunii în diferite scenarii de acțiune și creșterea nivelului de pregătire a personalului, operaționalizarea forțelor, prin perfecționarea continuă, educație și instruire aplicată.”

Toate activitățile s-au desfășurat cu respectarea măsurilor de combatere a infectării cu virusul SARS COV-2 care sunt în vigoare.

BackShare:   

Loading data ...