Menu
Statul Major al Forțelor Navale
18 ianuarie 2023
Telefon: 0744 359 518

Convocare în domeniul achizițiilor publice cu personalul de specialitate din Forțele Navale

Comandamentul Bazei Logistice Navale „Pontica” a organizat, în perioada 17-18 ianuarie, la sediul instituției din Constanța, Convocarea în domeniul achizițiilor publice cu personalul de specialitate din Forțele Navale, în colaborare cu Agenția Națională a Achizițiilor Publice, reprezentantul acesteia fiind doamna Cristina Spoială, director adjunct în cadrul Direcției Supervizare Sistem. Activitatea a reunit 60 de participanți din Forțele Navale, precum și personal din Serviciul de Audit Intern Teritorial nr. 8 Constanța.

 Pe parcursul celor două zile au fost dezbătute teme precum: principii în achiziții publice, planificarea achizițiilor publice, achiziții directe, stabilirea necesității autorității contractante (referatul de necesitate, strategia anuală a achizițiilor publice, programul anual al achizițiilor publice), documentația de atribuire, încheierea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, analiza și evaluarea performanței procesului de achiziții publice și posibilitatea implementării sistemului dinamic de achiziție publică (SAD) în contextul  fluctuației  prețurilor  de pe  piața bunurilor de larg consum.

Întrucât achizițiile publice joacă un rol important în îndeplinirea obiectivelor Forțelor Navale, necesitatea acestei convocări are ca scop ca autoritățile contractante să fie la curent cu modificările și completările apărute în legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice,  precum și modul de aplicare al acestora.

BackShare:   

Loading data ...